شعار کنگره 51: استرس بیمار و دندان پزشک در فرایند درمان

کنگره 51 انجمن دندان پزشکی ایران
20 تا 23 اردیبهشت 1390 مرکز همایش های برج میلاد

کنگره 51 انجمن دندان پزشکی ایران | اردیبهشت 1390

فایل غیرمعتبر.

مصاحبه ایردن، پایگاه دندان‌پزشکی ایرانیان
با دکتر بیژن اخوان آذری
رئیس کنگره 51 انجمن دندان پزشکی ایران
یک شنبه 16آبان 1389

photo, آلبوم عکس همایش دندانپزشکی ایران review، نظرات درمورد همایش دندانپزشکی ایران news، اخبار و گزارشات همایش دندانپزشکی ایران
آلبوم عکس کنگره  نظرات درمورد کنگره اخبار کنگره

شورای سیاست گذاری و برنامه ریزی کنگره 51
رئیس کنگره: دکتر بیژن اخوان آذری
قائم مقام رئیس کنگره: دکتر محسن امین سبحانی
دبیر علمی کنگره: دکتر بهزاد رهسپار
دبیر اجرایی کنگره: دکتر بهزاد فرخ‌زاد
قائم مقام دبیر علمی کنگره: دکتر پوریا مطهری
مشاور عالی رئیس کنگره: دکتر عبدالجواد رحیم پور
قائم مقام دبیر اجرایی: دکتر شفیع جعفری
مسئول کمیته مالی: دکتر غلامرضا غزنوی
مسئول کمیته نمایشگاه: دکتر عباس دلورانی
عضو هیات مدیره و دبیر اجرایی انجمن: دکنر علی تاجرنیا
خزانه دار و عضو هیأت مدیره: دکتر محمدرضا طاهریان
نایب رئیس هیأت مدیره و عضو کمیته مالی: دکتر احمدرضا طلایی پور

ida51_shoraiesisatgozari.jpg

ida51_shoraiebagozari.jpg

کمیته مالی کنگره

رئیس هیئت مدیره و مدیر کمیته مالی: دکتر غلامرضا غزنوی
عضو هئیت مدیره و خزانه دار: دکتر محمدرضا طاهریان
نائب رئیس هئیت مدیره و عضو کمیته مالی: دکتر احمدرضا طلایی پور

پنجاه و یکمین کنگره علمی انجمن دندان پزشکی ایران
تهران- 20 تا 23 اردیبهشت 1390
بارویکرد "استرس بیمار و دندان پزشک در فرایند درمان"
The 51 Annual International Congress of the Iranian Dental Association
10th - 13th May 2011, Tehran
Stress In Dentistry

شورای برگزاری کنگره 51
مسئول کمیته آموزش دورمیز: دکتر محمدحسین پدرام
مسئول کمیته نظارت و پی گیری: دکتر محمود عاقل
مسئول کمیته امور پانل های علمی: دکتر بابک زندی
مسئول کمیته ثبت نام: دکتر محمد رمضانپور
مسئول کمیته انتشارات: دکتر افشین قناد
مسئول کمیته روابط بین الملل: دکتر کاوه سیدان
مسئول کمیته فرهنگی و هنری: دکتر مهدی یزدان پناه
مسئول کمیته پشتیبانی و تدارکات: دکتر علی داوودی
مسئول کمیته پوستر: دکتر بابک فرزانه
مسئول کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات: دکتر مصطفی فاطمی
مسئول کمیته شهرستان ها: دکتر همایون فراست
مسئول کمیته تکنیسین ها: دکتر محمد حکمت یزدی
مسئول کمیته سمعی و بصری: دکتر آرش زاهدی
مسئول کمیته آموزش عملی: دکتر مرتضی نشاندار
مسئول کمیته رفاهی: دکتر بهروز فارسی
مسئول کمیته ارزشیابی: دکنر محمد حسین ارگانی
مسئول کمیته نمایشگاه: دکتر عباس دلورانی
مسئول کمیته سایت: دکتر آیرج کی پور
مسئول کمیته اجرایی پیش کنگره: دکتر مسعود احمدی ابهری
مسئول کمیته انتظامات: دکتر شهریار سلیمانی
مسئول کمیته بهداشتکاران: خانم نوشین سهرابی

نمایشگاه آثار ادبی و هنری دندان پزشکان ایران - کنگره 51
لطفاً روی تصویر زیر کلیک کنید
adabi_honari_yazdanpanah.jpg
Date: 10th -13th May 2011
Venue: Milad Tower- Tehran

The 51st Annual International Congress of Iranian Dental Association will be held on 10th -13th May 2011 with the theme of “Dentist, Patient, and Stress”. The dramatic improvement in dental science of our country has resulted in a revolution in dentistry throughout Iran. This event will be considered as a platform for exchanging new ideas and discoveries.

IDP will strongly demonstrate Implant Direct range at this crucial event and shall warmly welcome the visitors.

akhavanazari_bijan.jpgزمان و مکان کنگره
تفاوت کنگره 51 با کنگره های قبلی، نظم و انضباط آن خواهدبود
qaznavi_aolamreza.jpgرونمایی از سایت جدید
ramezanpur_mohamad.jpgثبت نام اینترنتی farokhzad_behzad.jpgگفتگو با مدیر اجرایی کنگره
پیام مدیر اجرایی برای همکاران
ثبت نام اینترنتی کنگره51، قدمی رو به جلو
farzaneh_babak.jpgگفتگو با مسؤول پوستر jafari_shafi.jpgمحدودیت های پارکینگ، ثبت نام و رفتار شرکت کنندگان کنگره51lectures