هفتمین کنگره علمی سالانه پروتز دندان - 1377

رئیس کنگره: محمود مقدم