پنجمین کنگره بین المللی انجمن دندان پزشکی کودکان ایران
مرکز همایش های بیمارستان میلاد تهران
28 الی 30 تیرماه 1385