ششمین کنگره علمی سالانه انجمن دندان پزشکی کودکان ایران
تهران.مرکز همایش های بیمارستان میلاد-20 الی 22 تیرماه 1386


شورای برگزاری:
رئیس هیٱت مدیره: دکتر مجتبی وحید گلپایگانی
رئیس کنگره: دکتر علی کوثری
دبیر علمی: دکتر عبدالحمید ظفرمند
دبیر اجرایی: دکتر غلامحسین رمضانی
کمیته انتشارات و تبلیغات: دکتر سهیلا احترامی نودهی، دکتر ماهواره اخگر عراقی، دکتر آزیتا زره گر
کمیته روابط بین الملل: دکتر قاسم انصاری، دکتر سهیلا احترامی نودهی، دکتر نیره امینی، دکتر ناهید عسگر زاده، دکتر کتایون اصفهانی زاده
امور سالن ها: دکتر ماهواره اخگر عراقی، دکتر مهرسا پاریاب، دکتر ایمان صنعتی
کمیته سمعی بصری: دکتر مجید برگریزان
کمیته مالی: دکتر غلامحسین رمضانی، تیدا یوسفی
کمیته نمایشگاه: مهندس محمدرضا محبعلی
مسئول برنامه بهداشتکاران دهان و دندان: ژاله بحرینی
مسئول VIP و پذیرایی: خواجوی خان
دبیر خانه انجمن: محمد شاپوری، تیدا یوسفی، زهرا روح اللهی، افسانه ابراهیمی، سهیلا اخترشناس
مسئول برنامه ریزی و کامپیوتر: مهندس محمدرضا محبعلی
دانشجویانی که با کنگره همکاری داشتند: دکتر رایموند صفرکولان، دکتر سهیل محمدی، مریم روحانی، طاهره جلوه، محمدحسین سیف، پیام واردی
مشاورین علمی:
دکتر معصومه اسکندری، دکتر ناهید عسگری زاده، دکتر شیوا مرتضوی، دکتر مهران مرتضوی، دکتر بهمن سراج، دکتر رضا طالبی، دکتر معصومه مسلمی