چهارمین کنگره سالیانه نیروهای مسلح ایران- 31 ارديبهشت تا 2 خرداد 1387

photo, آلبوم عکس همایش دندانپزشکی ایران review، نظرات درمورد همایش دندانپزشکی ایران news، اخبار و گزارشات همایش دندانپزشکی ایران

 آلبوم عکس کنگره

نظرات درمورد کنگره اخبار کنگره

شعار کنگره: «دهان سالم، بدن سالم، دفاع پايدار»