کنگره دوازدهم انجمن ارتودنتیست های ایران
ثبت نام در کنگره ۱۲ انجمن ارتودنتیست های ایران محورهای کنگره ۱۲ انجمن ارتودنتیست های ایران سخنرانان کنگره ۱۲ انجمن ارتودنتیست های ایران مدیران کنگره ۱۲ انجمن ارتودنتیست های ایران
مدیران کنگره 12 انجمن ارتودنتیست های ایران
دکتر محمدصادق احمد آخوندی
دکتر صادق احمد آخوندی
رئیس کنگره

دکتر محمدامین نریمانی
دکتر محمدامین نریمانی
مدیر روابط عمومی و سایت

دکتر محمد سیف
دکتر  محمد سیف
مدیر ثبت نام

دکتر احمد سوداگر
دکتر احمد سوداگر
جانشین رئیس کنگره

دکتر جواد چلیپا
دکتر جواد چلیپا
دبیر اجرایی

دکتر امیرحسین میرهاشمی
دکتر امیرحسین میرهاشمی
جانشین دبیر اجرایی

دکتر الهیار گرامی
دکتر الهیار گرامی
دبیر علمی کنگره

دکتر کاظم دالایی
دکتر کاظم دالایی
مدیر کمیته تشریفات

دکتر همایون فراست
دکتر همایون فراست
رابط انجمن دندان پزشکی ایران

دکتر حنانه قدیریان
دکتر حنانه قدیریان
مدیر انتشارات


 
دکتر عاطفه صفارشاهرودی
دکتر عاطفه صفارشاهرودی
مسئول دبیرخانه و روابط بین الملل


اگر مایل هستید برای مدیران همایش پیام بفرستید،
لطفن نام، ایمیل و پیام خود را در محل زیر نوشته و روی «ارسال» کلیک کنید:

نام کامل*
ایمیل شما*
پیام*
کپچا
CAPTCHA
حروفی را که در تصویر می بینید تایپ کنید*