Fazel, Hushang | دکتر هوشنگ فاضل

Fazel, Hushang | دکتر هوشنگ فاضل

تز دکترا: مواد قالب گیری  فارغ التحصیل سال 1339 از دبیرستان هاتف- اصفهان
فارغ التحصیل 1344 از دانشکده دندان پزشکی دانشگاه تهران
همزمان با تحصیل در دانشکده، مسؤول و سرپرست دبیرخانه جامعه دندان پزشکی ایران
از بدو تٱسیس (1341) تا پایان شهریور 1344
دبیر جامعه دندان پزشکی ایران شعبه اصفهان از سال 1351 تا 1353
مشاور وزیر بهداری و بهزیستی و نیز سرپرست آن وزارت خانه 1358
سرپرست دبیرخانه جامعه دندان پزشکی ایران 1353-1355
رئیس مراکز پزشکی و روابط عمومی بنیاد شهید و بیمارستان مصطفی خمینی 1358 تا 1361
قائم مقام رئیس اولین سمینار بین المللی پزشکی ایران وابسته به دفتر ریاست جمهوری 1363
رئیس مرکز آموزش علوم دندان پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی و بنیانگذار دانشکده دندان پزشکی، تربیت تکنسین و بهداشتکار دهان آن دانشگاه 1365 تا 1375Tags: مدیریت, سیاسی, دولتی, غیردندان پزشکی
تعداد نمایش ها: 6148
کاربر: 
دکتر هوشنگ فاضل | Fazel
صفحه مرتبط: 
www.irden.com/site/hfazel/

بازگشت به فهرست