ثبت است بر جردیده عالم دوام ما

به ترتیب حروف الفبای لاتین
Eftekhari, Mohamadali | دکتر محمد علی افتخاری

Eftekhari, Mohamadali | دکتر محمد علی افتخاری

علاوه بر حضور در تاسیس جامعه دندان پزشکان ایران* و حضور فعال مداوم در این تشکل، در اکثر قریب به اتفاق فعالیت های حرفه ای حضور پررنگ و موثری داشته است. ایشان اولین کتاب درباره هفتاد سال تاریخ دندان پزشکی ایران را در سال 1385 تالیف و منتشر کرد که با وجود انتقادهای برخی صاحب‌نظران، اولین تلاش یک دندان پزشک با سبکی خاص در این زمینه محسوب می شود. ایشان در 1358 تعاونی جامعه دندان پزشکی را با همکاری چند نفر تاسیس کرد و اولین مدیر عامل آن بود و این تعاونی بعداً به شرکت تعاونی دندان پزشکان ایران تغییر نام داد. دکتر افتخاری در مدت سی سال کار در شرکت نفت، کانون پزشکان و دندان پزشکان و داروسازان را در آبادان و بعد ها بخش دندان پزشکی بیمارستان  نفت را در تهران بنیان‌گذاری کرد. ایشان عضو دوره دوم و ششم هیات مدیره نظام پزشکی مرکز بوده و فعالیت موثری در سامان دادن به امور مالیاتی پزشکان داشته است.    
نام این تشکل، بعد ها به "جامعه دندان پزشکی ایران" اصلاح شد تا بتواند همه حرفه ای های حوزه دندان پزشکی را شامل شود.

برای اطلاعات بیشتر می توانید به بخش ویژه ایشان مراجعه کنید.

:: 

چرا پیشگام؟- از بنیانگذاران جامعه دندان پزشکی ایران
- مولف اولین کتاب‌ها در زمینه بهداشت دهان، امور صنفی و تاریخ دندان پزشکی ایران
- بینانگذار بخش دندان پزشکی بهداری شرکت نفت در تهران
- بنیانگذار کانون پزشکان، دندان پزشکان و داروسازان شرکت نفت در آبادان
- تاسیس اولین شرکت تعاونی جامعه دندان پزشکیمعرف ها:  دکتر محمدعلی صدرعاملی، دکتر عزت الله خامسی، دکتر موسی باکی هاشمی، دکتر مرتضا مصفا، دکتر مهدی یزدان پناه، دکتر محمدعلی جلالیان، دکتر مهدی رضایی جاهد، دکتر حمید نوبر، دکتر محمد امامیه، دکتر محمدعلی جلالیان، دکتر حبیب اله احمدی شریف آبادی، دکتر اکرم طلاکوب، دکتر فهیمه کریمی، دکتر مرتضی قادری احسان پور
انجمن (های) معرف:  انجمن دندان پزشکی ایران
پروفایل:  محمدعلی افتخاری | Eftekhari
مرتبط:  تاریخ دندان پزشکی ایران 1313 تا 1383 | کتاب
صفحه مرتبط:  http://www.irden.ir/site/eftekhari/
http://www.irden.ir/khabar/9007.php
تولد:  مشهد - 4 آبان 1302
استان (تولد-تحصیل-کار):  تهران
خراسان رضوی
خوزستان
دانشگاه:  تهران
استکهلم
آوانما: 
در حال بارگذاری برای پخش

ورود به دوره عمومی دندان‌پزشکی:  تهران- 1321
دانشکده و سال اخذ دکترا:  تهران- 1325

بازگشت به فهرست