ثبت است بر جردیده عالم دوام ما

به ترتیب حروف الفبای لاتین
Navab, Hosein | دکتر حسین نواب

Navab, Hosein | دکتر حسین نواب

از دندان پزشکان خوش فکر، فعال، موثر و پیشگام بود. او متخصص پروتز و دارای درجه استادی دانشگاه بود. دکتر نواب  در هرجا که بود، آرام و قرار نداشت تا با نوآوری خود، شرایط را بهبود بخشد. در حوزه آموزش  نه تنها طرح ها و ایده هایش همواره موجب تاثیر گذاری مثبت بود که شخصن بنیانگذار دانشکده دندان پزشکی دانشگاه ملی شد. در حوزه مدیریت صنفی، ابتدا با دکتر فرزین و دکتر هاشمی در تاسیس کانون دندان پزشکان فعالیت کرد و پس از آن در بنیانگذاری جامعه دندان پزشکان ایران به همراه 9 نفر از همفکران سهم مهمی  بر عهده گرفت و ایده های تازه ای را به مرحله عمل در آورد.  
این انسان خلاق در حوزه درمان نیز اولین و موثرترین مبتکر آئین مطب داری بود و علاوه بر تآلیف کتابی در این زمینه و تدریس به دانشجویان، خود یک مطب متفاوت با مراکز معمول آن زمان را که الگوی بسیاری از دندان پزشکان عصر خود قرار گرفت را دایر کرده بود.  
این مرد بزرگ در اواخر دوران حیاتش مورد بی مهری قرار گرفت و متاسفانه براثر عارضه سرطان در شهریور 1370 از این جهان رفت بی آن که قدرش در زمان حیات دانسته شود.  

برای اطلاعات بیشتر می توانید به بخش ویژه ایشان مراجعه کنید.


:: 

چرا پیشگام؟- بنیانگذار دانشکده دندان پزشکی دانشگاه ملی (شهید بهشتی)
- طراح جامعه دندان پزشکی ایران
- از بنیانگذاران کانون دندان پزشکان ایران
- بنیانگذاری شیوه نو در مطب داریمعرف ها:  دکتر محمدعلی افتخاری، دکتر محمدعلی صدرعاملی، دکتر عزت الله خامسی، دکتر موسی باکی هاشمی، دکتر مرتضا مصفا، دکتر مهدی یزدان پناه، دکتر مهدی رضایی جاهد، دکتر حمید نوبر، دکتر محمد امامیه، دکتر اکرم طلاکوب
انجمن (های) معرف:  انجمن دندان پزشکی ایران | انجمن پروستودنتیست های ایران
صفحه مرتبط:  www.irden.ir/site/navab/
www.irden.ir/herfei/digar/154292/
تولد:  شهرضا - 23 اردیبهشت 1301
استان (تولد-تحصیل-کار):  اصفهان
تهران
خارج...
دانشگاه:  تهران
ملی (شهید بهشتی)

بازگشت به فهرست