ثبت است بر جردیده عالم دوام ما

به ترتیب حروف الفبای لاتین
Taj, Arsalan | دکتر ارسلان تاج

Taj, Arsalan | دکتر ارسلان تاج


اطلاعاتی که در دسترس ایردن قرار گرفته است


دو دوره عضو هیٱت مدیره و در سال 1352 سرپرست کمیته روز دندان پزشکی
عضو هیٱت مؤسس ده نفری جامعه دندان پزشکی ایران
تاج در دوره نهم هیٱت مدیره سمت دبیری جامعه را به عهده گرفت و طی دو سال از 1354 تا 1356 در این سمت خدمات مثبتی انجام داد
عضو هیٱت موسس ده نفری جامعه دندان پزشکی ایران که در شروع کار جامعه مطب خود را به امور اداری جمعیت اختصاص داد.
دکتر تاج مطالبی را درباره فلوئوریداسیون آب آشامیدنی و گزارشات فدراسیون بین المللی ترجمه و برای انتشار در اختیار ومسئول مجله جامعه دندان پزشکان قرار می داد.
دکتر تاج طبق روش معمول هیٱت موسس برای انجام کارهای ارجاعی همکاری صمیمانه داشت.دو دوره عضو هیٱت مدیره و در سال 1352 سرپرست کمیته روز دندان پزشکی بود.
دکتر تاج در دوره نهم هیٱت مدیره سمت دبیری جامعه را به عهده گرفت و طی دو سال از 1354 تا 1356 در این سمت خدمات مثبتی انجام داد.
دکتر تاج پس از مدتی طولانی که از صندلی چرخدار استفاده می کرد در تاریخ 7 تیر1380 در پاریس در گذشت.معرف ها:  دکتر محمدعلی افتخاری، دکتر محمدعلی صدرعاملی، دکتر عزت الله خامسی، دکتر موسی باکی هاشمی، دکتر مرتضا مصفا، دکتر مهدی یزدان پناه، دکتر محمدعلی جلالیان، دکتر مهدی رضایی جاهد، دکتر محمد امامیه، دکتر محمدعلی جلالیان
انجمن (های) معرف:  انجمن دندان پزشکی ایران
تولد:  20 اسفند 1304
استان (تولد-تحصیل-کار):  تهران
دانشگاه:  تهران

بازگشت به فهرست