ثبت است بر جردیده عالم دوام ما

به ترتیب حروف الفبای لاتین
Avansianfredrik, Alfred | دکتر آلفرد آوانسیان فردریک

Avansianfredrik, Alfred | دکتر آلفرد آوانسیان فردریک


اطلاعاتی که در دسترس ایردن قرار گرفته است


دوره تخصص در دانشکده دندان پزشکی شیکاگو-ایلینوی-پارسیل های فیکس
برگشت به تهران و دوره کوتاه تدریس در دانشکده دندان پزشکی ملی (شهید بهشتی)
عضو هیٱت موسس جامعه دندان پزشکی ایران و عضو روابط خارجی جامعه
مترجم همزمان و میزبان سخنرانان خارجی در کنگره های مختلف جامعه
عضو هیٱت موسس جامعه دندان پزشکی ایران و عضو روابط خارجی جامعه:: 

چرا پیشگام؟- از بنیانگذاران جامعه دندان پزشکی ایرانمعرف ها:  دکتر محمدعلی افتخاری، دکتر محمدعلی صدرعاملی، دکتر عزت الله خامسی، دکتر موسی باکی هاشمی، دکتر مرتضا مصفا، دکتر مهدی یزدان پناه، دکتر محمد غیاثی، دکتر محمد امامیه، دکتر سیدعبدالمجید خادمی، دکتر اکرم طلاکوب، دکتر امیررضا انصاری، دکتر هوشنگ ساعدی
انجمن (های) معرف:  انجمن دندان پزشکی ایران
تولد:  1305
استان (تولد-تحصیل-کار):  تهران
خارج...
دانشگاه:  تهران
شیکاگو
شهید بهشتی
ورود به دوره عمومی دندان‌پزشکی:  تهران- 1326
دانشکده و سال اخذ دکترا:  تهران- 1330
دانشکده و سال اخذ تخصص:  ایلینوی آمریکا

بازگشت به فهرست