ثبت است بر جردیده عالم دوام ما

به ترتیب حروف الفبای لاتین
Adelinajafi, Hamid | دکتر حمید عادلی نجفی

Adelinajafi, Hamid | دکتر حمید عادلی نجفی

برای اطلاعات بیشتر می توانید به بخش ویژه ایشان مراجعه کنید.
لطفاً اینجا کلیک کنید.

:: 

چرا پیشگام؟- اولین دارنده نشان MICD در ایران و منطقهمعرف ها:  دکتر موسی باکی هاشمی، دکتر محمد علی اقتخاری، دکتر امیر اسماعیل سندوزی، دکتر عابدین مکاری، دکتر محمدعلی جلالیان، دکتر مهدی رضایی جاهد، دکتر پدرام تقوی، دکتر مهرداد سمائی، دکتر محمد امامیه، دکتر محمدعلی جلالیان، دکتر حبیب اله احمدی شریف آبادی، دکتر پرویز اعتصامی، دکتر راحله رجایی راد، دکتر فاضل فیروزی، دکتر امیررضا انصاری
پروفایل:  دکتر حمید عادلی نجفی | Adelinadjafi
صفحه مرتبط:  http://www.irden.ir/site/adeli/
http://www.irden.ir/site/tashakol/icd/
http://www.irden.ir/album/dr/1861/
تولد:  1326
استان (تولد-تحصیل-کار):  تهران
خارج...
دانشگاه:  شهید بهشتی
ایلینوی امریکا
شیکاگو
آوانما: 
در حال بارگذاری برای پخش

دانشکده و سال اخذ دکترا:  شهید بهشتی
دانشکده و سال اخذ تخصص:  ایلینوی آمریکا- 1355

بازگشت به فهرست