ثبت است بر جردیده عالم دوام ما

به ترتیب حروف الفبای لاتین
Mosafa, Morteza | دکتر مرتضی مصفا

Mosafa, Morteza | دکتر مرتضی مصفا

یرای اطلاعات بیشتر می توانید به بخش ویژه ایشان مراجعه کنید.
لطفاً اینجا کلیک کنید.

:: 

چرا پیشگام؟- نقش اساسی در ایجاد و تمکیل موزه تاریخ دندان پزشکی در محل موزه ملی تاریخ علوم پزشکی ایرانمعرف ها:  دکتر محمدعلی افتخاری، دکتر مهدی یزدان پناه، دکتر جهانشاه برومند، دکتر عابدین مکاری، دکتر پریا ادیبی، دکتر مهنوش تبریزی، دکتر محمد غیاثی، دکتر صدیقه عظیمی، دکتر محمدعماد جلوه مقدم، دکتر محمد ملک پور، دکتر محمد امامیه، دکتر اکرم طلاکوب
انجمن (های) معرف:  انجمن دندان پزشکی ایران
مرتبط:  افتتاح غرفه دندان پزشکی درموزه تاریخ پزشکی ایران
صفحه مرتبط:  http://www.irden.ir/site/mosafa/
http://www.irden.ir/site/moozeh/tarikh-pezeshki.php
تولد:  اصفهان - 13 فروردین 1302
استان (تولد-تحصیل-کار):  اصفهان
تهران
دانشگاه:  تهران
آوانما: 
در حال بارگذاری برای پخش

ورود به دوره عمومی دندان‌پزشکی:  تهران- 1322
دانشکده و سال اخذ دکترا:  تهران- 1326
ورود به دوره تخصصی دندان‌پزشکی:  تهران- 1328

بازگشت به فهرست