ثبت است بر جردیده عالم دوام ما

به ترتیب حروف الفبای لاتین
Yazdani, Ali | دکتر علی یزدانی

Yazdani, Ali | دکتر علی یزدانی

برای اطلاعات بیشتر می توانید به بخش ویژه ایشان مراجعه کنید.
لطفاً اینجا کلیک کنید.

:: 

چرا پیشگام؟- اولین کسی که برای انجمن دندان پزشکی ایران یک ساختمان خریداری کرد.معرف ها:  دکتر عابدین مکاری، دکتر جاوید وکیلی، دکتر مهدی رضایی جاهد، دکتر جواد جهانبخش، دکتر سریه صادق پور، دکتر اسدالله شرافتی، دکتر علی اکبر رفعت، دکتر مسعود فعله گری، دکتر حمید نوبر، دکتر افشین مقصودی دماوندی، دکتر امیرمحمود اسماعیلیه، دکتر نازمحمد قابل، دکتر فرناز بهاری، دکتر سیدمحمد حسینیان دیلمی، دکتر مهرداد سمائی، دکتر محمد غیاثی، دکتر محمدحسین بهرامی، دکتر ویدا نعمت الهی، دکتر صدیقه عظیمی، دکتر محمدعماد جلوه مقدم، دکتر محمد امامیه، دکتر محمدعلی جلالیان، دکتر حبیب اله احمدی شریف آبادی، دکتر سیدعبدالمجید خادمی، دکتر اکرم طلاکوب، دکتر عماد رفعتیان، دکتر فرزانه اورعی، دکتر مرتضی رحیمی، دکتر نازنین ملک، دکتر محمدعلی جهانیان، دکتر فرزام نقشبندی، دکتر آرمان آزادی، دکتر امیررضا انصاری
پروفایل:  علی یزدانی | Yazdani
صفحه مرتبط:  http://www.irden.ir/site/yazdani/
تولد:  تهران - آبان 1329
استان (تولد-تحصیل-کار):  تهران
سیستان و بلوچستان
کرمان
همدان
خارج...
دانشگاه:  شهید بهشتی
بوستون
آزاد تهران
رفسنجان
زاهدان
همدان

بازگشت به فهرست