دندان پزشکان      پیرا دندان پزشکان و دانشجویان      بازرگانان دندان پزشکی

برای معرفی درگذشتگان حوزه دندان پزشکی یا تکمیل و اصلاح اطلاعات موجود، لطفا مدارک و مطالب خود را به ایمیل ایردن بفرستید: [email protected]

The late Dr.Danaeifar, Mohammad | ‫زنده یاد دکتر محمد دانایی فر

The late Dr.Danaeifar, Mohammad | ‫زنده یاد دکتر محمد دانایی فرTags: شادوران, زنده یاد, مرحوم دکتر, درگذشته
تعداد نمایش ها: 2158
تاریخ رحلت: 
اردیبهشت 1390

بازگشت به فهرست