دندان پزشکان      پیرا دندان پزشکان و دانشجویان      بازرگانان دندان پزشکی

برای معرفی درگذشتگان حوزه دندان پزشکی یا تکمیل و اصلاح اطلاعات موجود، لطفا مدارک و مطالب خود را به ایمیل ایردن بفرستید: [email protected]

The late Dr.Zomorodian, Mostafa | ‫زنده یاد دکتر مصطفی زمردیان

The late Dr.Zomorodian, Mostafa | ‫زنده یاد دکتر مصطفی زمردیان

ارسال عکس و مشخصات: خانم پونه میرزاحسین کاشی، نوه مرحوم دکتر زمردیان


Tags: شادوران, زنده یاد, مرحوم دکتر, درگذشته
تعداد نمایش ها: 1304
تاریخ رحلت: 
1357

بازگشت به فهرست