دندان پزشکان      پیرا دندان پزشکان و دانشجویان      بازرگانان دندان پزشکی

برای معرفی درگذشتگان حوزه دندان پزشکی یا تکمیل و اصلاح اطلاعات موجود، لطفا مدارک و مطالب خود را به ایمیل ایردن بفرستید: [email protected]

The late Dr.Estepanian, Artin | ‫زنده یاد دکتر آرتین استپانیان

The late Dr.Estepanian, Artin | ‫زنده یاد دکتر آرتین استپانیان

مرحوم دکتر آرتین استپانیان در سال 1870 میلادی برابر 1248 شمسی در شهر ردستو Rodosto یکی از شهرهای ترکیه متولد شده و تحصیلات اولیه خود را در دبستان این شهر به پایان رساند و برای تحصیلات متوسطه و عالیه به دبیرستان و کالج آمریکایی شهر استانبول وارد شد. پس از پایان تحصیلات و دریافت گواهی نامه از کالج آمریکایی استانبول، برای ادامه تحصیلات به انگلستان رفته مدت دو سال در یکی از دانشکده های پزشکی شهر لندن مشغول تحصیل گردید و از آنجا عازم آمریکای شمالی گردیده و وارد دانشکده دندان پزشکی فیلادلفی شد. مدت 5 سال در آن شهر مشغول فراگرفتن این فن گردید.
در سال 1900 میلادی پس از گذراندن امتحانات نهایی نائل به گرفتن دیپلم عالی جراحی و دندان پزشکی گردید.
پس از آن چون تبعیت دولت آمریکا را قبول نموده بود، در شهر فیلادلفی مشغول دندان پزشکی گردید و مطب شخصی دائر نمود.
در سال 1902میلادی، عازم ایران شده و در شهر تبریز مطب شخصی خود را دائر نمود. در مدت اقامت او در تبریز محمدعلی شاه در آن زمان ولیعهد وقت در شهر تبریز اقامت داشت و دکتر استپانیان را به عنوان پزشک خصوصی خود انتخاب نمود و مدت 5 الی 6 سال در شهر تبریز مشغول طبابت گردید.
پس از مظفرالدین شاه، ولیعهد محمدعلیشاه به سلطنت رسید و دکتر را نیز همراه خود به تهران آورد او را به سمت دندان پزشک رسمی دربار منصوب نمود. از تاریخ 1908 میلادی دکتر مطب شخصی خود را در تهران دائر نمود و با داشتن سمت "دندان پزشک دربار" مشغول معالجه و خدمت گردید.
در اینجا باید متذکر شویم که در آن تاریخ، در ایران دندان پزشکی به معنای امروزی وجود نداشت وعده ای در اثر پراتیک به کارهای تکنیکی آشنا شده و مشغول دندانسازی بودند و این کار اغلب توسط سلمانی ها انجام می گرفت.
دکتر از لحاظ کمک به مجامع ایرانی، کلاس هایی دائر نمود و اشخاصی که مایل به یاد گرفتن دندانسازی بودند در آن کلاس ها مشغول کار شدند و پس از چند سال عده زیادی دندانساز پراتیکی از آن کلاس ها فارغ التحصیل شدند که وزارت معارف روز نیز گواهی نامه های دکتر را تصدیق نمود و اجازه طبابت به آن اشخاص داده می شد.
در سنه 1924 میلادی نظر به آن که عده دندان پزشکان به عدد قابل ملاحظه رسیده بود مرحوم دکتر به تأسیس اولین اتحادیه دندانسازي در ایران اقدام نمود و با همکاری چند دندان پزشک وقت آن را به اسم "اتحادیه مرکزی دندانسازهای ایران" تاسیس نمود.
مدیریت سندیکا نیز سال ها با ایشان بود و این اتحادیه خدمات قابل تقدیری به اين حرفه نموده است.
در دوره خدمات 50 ساله دکتر در ایران تشویق نامه های بی شماری از مراجع صلاحیتدار به ایشان رسیده و به اخذ نشان های متعدد علمی و افتخاری از طرف وزارت معارف نائل گردید.
مرحوم دکتر استپانیان در تمام طول عمر خود خدمتگزار صدیق جامعه بود و در شرایط نامساعد روز ،خدمات گرانبهایی نسبت به صنف دندان پزشکی انجام داد.
منبع: مجلة دندان پزشکی ، ارگان سندیکای دندان پزشکان ایران

دکتر آرتین استپانیان- دندانپزشک
روز پنج شنبه دوم بهمن همکار ارجمند ما دکتر استپانیان پس از یک سال کسالت ممتد دارفانی را بدرود گفت.

Tags: شادوران, زنده یاد, مرحوم دکتر, درگذشته
تعداد نمایش ها: 1811
دانشگاه: 
ترکیه

بازگشت به فهرست