دندان پزشکان      پیرا دندان پزشکان و دانشجویان      بازرگانان دندان پزشکی

برای معرفی درگذشتگان حوزه دندان پزشکی یا تکمیل و اصلاح اطلاعات موجود، لطفا مدارک و مطالب خود را به ایمیل ایردن بفرستید: [email protected]

The late Dr.Pahlavan, Nasrin | ‫زنده یاد دکتر نسرین پهلوان

The late Dr.Pahlavan, Nasrin | ‫زنده یاد دکتر نسرین پهلوان


برای دکتر نسرین جهان پهلوان

تنمان خسته ز زخم بیداد،
لبمان بسته ز ترس فریاد،
چشم هامان گریان.
کس نمی گوید های ..
که چرا رفت ز چشم من و تو
باز یک سرو روان.

روزگار دگری است.
دردفرشی ست زافتادن نسرین بر خاک،
آرزوئی بر باد.

انجمن چهره دریده است ز بیداد خزان
صبرتان باد دگرباره عزیزان، یاران.

آیرج کیپور
چهارشنبه/ 16/ اردیبشت 1388مراسم بزرگ داشت زنده یاد دکتر نسرین جهان پهلوان

به یاد دکتر نسرین جهان پهلوان، مترجم کتاب تاریخ دندان پزشکی و عضو هیئت تحریریه مجلة دندان پزشکی امروز و گروه تدوین تاریخ شفاهی دندان پزشکی ایران پنجشنبه 24/2/1388، خانواده و دوستانش در در تعاونی دندان پزشکان ایران واقع در کوی گیشا، خیابان آزادی گرد هم آمدند و همکلاسی ها و دوستان نسرین در انجمن، به ایراد سخنرانی و یادآوری خاطرات دوران زندگی با وی پرداختند.
دکتر نسرین جهان پهلوان فارغ التحصیل دانشگاه تهران بود و همة عمر کاری اش را با تلاش برای تحقق آرمان هایش و ساختن یک تعاونی ایده آل که بتواند محرومان و زحمتکشان جامعه را به رایگان و یا با حداقل پرداخت، درمان کند، گذراند.
تلاش برای ساختن این تعاونی در شهر کرج، آرمانی نبود که نسرین بتواند بر اساس منطق و عقل معاش از آن بگذرد و زمانی که پی برد دشواری اقتصادی و ساختار جامعه اجازة چنین بنیادی را به او نمی دهد، تصمیم گرفت با گرفتن وام و یاری دوستان تعاونی اش را هر چند کوچک بنا کند که دست فرهاد و تیشه، رشتة عمرش را گسست. یادش هماره در دل مردمش گرامی بادمرحوم دکتر نسرین جهان پهلوان


Tags: شادوران, زنده یاد, مرحوم دکتر, درگذشته, انجمن دندان پزشکی
تعداد نمایش ها: 11448
تاریخ رحلت: 
1388

بازگشت به فهرست