دندان پزشکان      پیرا دندان پزشکان و دانشجویان      بازرگانان دندان پزشکی

برای معرفی درگذشتگان حوزه دندان پزشکی یا تکمیل و اصلاح اطلاعات موجود، لطفا مدارک و مطالب خود را به ایمیل ایردن بفرستید: [email protected]

The late Dr.Fazel, Bahman | ‫زنده یاد دکتر بهمن فاضل

The late Dr.Fazel, Bahman | ‫زنده یاد دکتر بهمن فاضل

فعالیت علمی و اجرایی:

رئیس بخش دندان‏پزشکی ذوب آهن اصفهان 1353-1354
بیمارستان اختر 1354-1358
رئیس کلینیک دندان‏پزشکی شهید قاضی طباطبایی 1358-1372
سرپرست دفتر امور دندان‏پزشکی وزارت بهداشت و درمان 1372-1375
مدیر کل بهداشت دهان 1375-1377

Fazel_Bahman_2.jpg

Fazel_Bahman_3.jpg
درحال گرفتن تقدیر نامه دکتر بهمن فاضل، دکتر ملک پور وزیر اسبق بهداشت درمان و آموزش پزشکی

Fazel_Bahman_4.jpg
در حضور ریاست جمهوری وقت آقای خامنه ای، دکتر ایرج فاضل، دکتر هوشنگ فاضل، دکتر بهمن فاضل، شاعر انقلابی عراقی و سفیر لیبی

Fazel_Bahman_5.jpg
در حضور ریاست جمهوری وقت با دکتر ایرج فاضل، دکتر هوشنگ فاضل، دکتر بهمن فاضل و یکی از شعرای انقلابی تبعیدی از عراق


Tags: شادوران, زنده یاد, مرحوم دکتر, درگذشته
تعداد نمایش ها: 3861
تاریخ رحلت: 
آبان 1378

بازگشت به فهرست