دندان پزشکان      پیرا دندان پزشکان و دانشجویان      بازرگانان دندان پزشکی

برای معرفی درگذشتگان حوزه دندان پزشکی یا تکمیل و اصلاح اطلاعات موجود، لطفا مدارک و مطالب خود را به ایمیل ایردن بفرستید: [email protected]

The late Dr.Siasi, Mahmood | ‫زنده یاد دکتر محمود سیاسی

The late Dr.Siasi, Mahmood | ‫زنده یاد دکتر محمود سیاسی

دکتر سیاسی به سال 1282 در تهران متولد شد. تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در مدارس ایمان و دارالفنون به اتمام رسانده و به سال 1304 در مدرسه طب تهران به تحصیل مشغول شدند. سه سال بعد جز دانشجویان اعزامی به کشور فرانسه عزیمت نمودند و پس از 6 سال تحصیل که یک سال آن در لیسه و پنج سال آن در دانشکده دندان پزشکی شهر نانسی فرانسه انجام یافت به دریافت دیپلم جراحی در دندان پزشکی نائل آمدند سپس به ژئو مسافرت کردند و در دانشکده پزشکی شهر مذکور کلاس دکترا را دیده و پس از گذراندن امتحانات دوره دکترا در بخش جراحی دهان و دندان و بیماری های لثه بیمارستان مرکزی کارورز شدند و پایان نامه خود را در باب سل گوشت دندان تحت نظر پرفسور ژولیار تهیه نموده و پس از تصویب هیٱت قضات به دریافت دانشنامه دکترا در دندان پزشکی توفیق یافتند.
دکتر سیاسی در کلینیک های دندان سازی و بیماری های دهان و دندان شهر نانسی فرانسه مدتی به کار پرداخته و گواهی نامه دریافت نمودند مدتی هم در بیمارستان کوشن پاریس در بخش جراحی دهان و دندان کار می کرده اند به علاوه از بنگاه بهداشت و باکتریولوژی دانشکده پزشکی ژنو به اخذ گواهی نامه در باکتریولوژی و فیزیولوژی و شیمی فیزیولوژی موفق شدند.
به سال 1314 به ایران مراجعت کردند و به سمت دانشیار دانشکده دندان پزشکی انتخاب شدند. یک سال بعد ریاست قسمت دندان پزشکی بهداری آموزشگاه ها نیز به ایشان محول گردید و رساله ای از طرف وزارت فرهنگ نشان علمی درجه سوم به ایشان اعطاء گردید.
در سازمان نوین دانشکده به سمت استاد کرسی بیماری های دندان منصوب گردیدند.
به سال 1325 از طرف دندان پزشکان به عضویت شورای عالی بهداشت انتخاب و به فرمان همایونی بدین سمت منصوب شدند. چندی بعد به ریاست سندیکای دندان پزشکان و همان سال به عضویت انجمن علمی فرهنگستان و به سال 1327 به نمایندگی دانشکده پزشکی در شورای دانشگاه انتخاب گردیدند. در تاریخ اول فروردین 1330 به ریاست فنی دندان پزشکی منصوب شدند.

منبع: دکترمحمدعلی افتخاری ( کتاب تاریخ دندان پزشکی ایران 1313 تا 1383)Tags: شادوران, زنده یاد, مرحوم دکتر, درگذشته
تعداد نمایش ها: 2515
حرفه | تخصص: 
پریو

بازگشت به فهرست