دندان پزشکان      پیرا دندان پزشکان و دانشجویان      بازرگانان دندان پزشکی

برای معرفی درگذشتگان حوزه دندان پزشکی یا تکمیل و اصلاح اطلاعات موجود، لطفا مدارک و مطالب خود را به ایمیل ایردن بفرستید: [email protected]

The late Dr.Bakhtiari, Omran | ‫زنده یاد دکتر عمران بختیاری

The late Dr.Bakhtiari, Omran | ‫زنده یاد دکتر عمران بختیاری

قائم مقام دبیر جامعه دندان پزشکی ایران در دوره چهارم  و دبیر جامعه در دوره پنجم
او مردی پایبند اصول و ضوابط اخلاقی بود. بسیار مهربان و صمیمی و مورد احترام که به درجه استادی در دانشکده دندان پزشکی تهران نایل آمد.
در هیٱت مدیره دوره چهارم 17 آذر 1344 تا 25 اردیبهشت 1346 که دکتر نواب، دبیر جامعه بود، دکتر بختیاری سمت قائم مقام دبیر را داشت و چون دکتر نواب در 2 اسفند 1345 به علت کسالت کناره گیری کرد، دکتر بختیاری در سمت دبیری جامعه تا پایان آن دوره به کار پرداخت و سپس در دوره پنجم از 27/6/1346 تا 21 اسفند 1347 به عنوان دبیر جامعه انتخاب شد. او در این دوره با روحیه خاص خود و با همکاری اعضا هیٱت مدیره شامل دکتر آوانسیان-دکتر سیمجور-دکتر نیلفروشان-دکترافتخاری و دکتر نواب امور جامعه دندان پزشکی ایران را سرپرستی کرد.
دکتر بختیاری در سال 1368 در تهران بدرود حیات گفت.


Tags: شادوران, زنده یاد, مرحوم دکتر
تعداد نمایش ها: 1449
تاریخ رحلت: 
1368

بازگشت به فهرست