دندان پزشکان      پیرا دندان پزشکان و دانشجویان      بازرگانان دندان پزشکی

برای معرفی درگذشتگان حوزه دندان پزشکی یا تکمیل و اصلاح اطلاعات موجود، لطفا مدارک و مطالب خود را به ایمیل ایردن بفرستید: [email protected]

The late Dr.Farzin, Fereidoon | ‫زنده یاد دکتر فریدون فرزین

The late Dr.Farzin, Fereidoon | ‫زنده یاد دکتر فریدون فرزین

رئیس درمانگاه دندان پزشکی بیمارستان گوهرشاد مشهد در سال 1323
ریاست درمانگاه دندان پزشکی بیمارستان امیراعلم در سال 1327
اولین رئیس دانشکده مشهد و دومین رئیس دانشکده ملی (شهید بهشتی)
عضو هیات موسس کانون دندان پزشکان ایران
متولد1291، تحصیلات متوسطه در بلژیک و فارغ التحصیل رشته دندان پزشکی از همان کشور در سال 1314 سپس به سال 1316 در دانشکده دندان پزشکی برلن مشغول کارورزی شد.
در بازگشت به تهران و انجام خدمت سربازی، پایان نامه خود را در باب "اهمیت بهداشت دهان و دندان در ارتش" گذراند و مدرک دکترای دندان پزشکی را از دانشگاه تهران دریافت کرد. در سال 1319 به سمت دستیار درمانگاه دندان پزشکی بیمارستان گوهرشاد مشهد و در سال 1323 به ریاست درمانگاه با حق آموزش انتخاب شد.
در سال 1327 به ریاست بخش وابسته ترفیع یافت و ریاست درمانگاه دندان پزشکی بیمارستان امیراعلم را عهده دار شده سپس به استادی دانشکده دندان پزشکی نایل آمد. دکتر فرزین اولین رئیس دانشکده مشهد و دومین رئیس دانشکده ملی (شهید بهشتی) بعد از دکتر نواب بود.
دکتر فرزین در سال 1369 در تهران دار فانی را وداع گفت


Tags: شادوران, زنده یاد, مرحوم دکتر, درگذشته
تعداد نمایش ها: 3493
تاریخ رحلت: 
1369
آوانما: 
در حال بارگذاری برای پخش

بازگشت به فهرست