دندان پزشکان      پیرا دندان پزشکان و دانشجویان      بازرگانان دندان پزشکی

برای معرفی درگذشتگان حوزه دندان پزشکی یا تکمیل و اصلاح اطلاعات موجود، لطفا مدارک و مطالب خود را به ایمیل ایردن بفرستید: [email protected]

The late Dr.Navab, Hosein | ‫زنده یاد دکتر حسین نواب

The late Dr.Navab, Hosein | ‫زنده یاد دکتر حسین نواب

طراح  جامعه دندان پزشکی ایران ، بنیانگذار دانشکده دندان پزشکی دانشگاه ملی(دانشگاه بهشتی) و بنیانگذاردندان پزشکی نوین در ایران است
سه دوره (دوره اول و دوم و چهارم) و جمعاً به مدت سه سال و سه ماه و ده روزسمت دبیری جامعه را به عهده داشت.

متولد 23 اردیبهشت ماه 1301 در شهرضا، تحصیلات ابتدایی را در شهرضا و تحصیلات متوسطه را در دبیرستان سعدی اصفهان گذراند.
در خرداد ماه 1325 از دانشکده دندان پزشکی دانشگاه تهران فارغ التحصیل شد و با معدل 33/19 به عنوان شاگرد اول آن دوره معرفی گردید و در تاریخ 4/12/1325 موفق به اخذ مدال درجه اول علمی شد.
پس از انجام خدمت وظیفه در اصفهان در سال 1326 درمسابقه دستیاری بخش پروتز شرکت نمود و از تاریخ 20/11/1326 به عنوان دستیار در بخش پروتز مشغول خدمت شد.سپس مراحل رئیس درمانگاهی، رئیس درمانگاهی با حق آموزش، تدریس نظری پروتز ثابت، دست تمام، پروتز پارسیل متحرک و در تاریخ 5/3/1336 به سمت دانشیاری کرسی پروتز، در تاریخ 15/3/1338 به عنوان رئیس بخش وابسته و از آن تاریخ تصدی کرسی پروتز متحرک را به عهده گرفت و در سال 1344 به مقام استادی پروتز دانشکده دندان پزشکی دانشگاه تهران مفتخر شد.
در سال 1344 استاد و مدرس پروتز دانشکده دندن پزشکی ملی(شهید بهشتی) و رئیس آن دانشکده.
دکتر حسین نواب مبتکر و طراح جامعه دندان پزشکی ایران، بنیانگذار دانشکده دندان پزشکی دانشگاه ملی(دانشگاه بهشتی) و بنیانگذاردندان پزشکی نوین در ایران است.
تا سال 1324 دندان پزشکان و به عبارت دیگر دندان سازان چه در دستگاه اداری و چه در اجتماع در حد پزشکان حرمت نداشتند به طوری که در شروع استخدام دولتی، دندان پزشکان تحصیل کرده با یک رتبه پایین تر از پزشک استخدام می شدند و در کلیه سازمان های اداری حتی در دانشکده دندان پزشکی که از سال 1335 استقلال پیدا کرد، مسئول دانشکده تحت سرپرستی رئیس وقت دانشکده با سمت معاونت فنی انجام وظیفه می کرد و دکتر حسین نواب تونست با تلاش خستگی ناپذیر این تبعیض را از بین ببرد.
او مردی خوش فکر، مبتکر، پر حوصله و پایبند اصول بود که هیچ گاه هدف خدمت به مردم را از نظر دور نداشت.  او دوستی صمیمی و مهربان و با گذشت و با صفا بود. او در ایجاد رابطه با اطرافیان استعداد خاصی داشت و نمی خواست کسی را از خود برنجاد.
دکتر نواب سه دوره (دوره اول و دوم و چهارم) و جمعاً به مدت سه سال و سه ماه و ده روزسمت دبیری جامعه را به عهده داشت و بارها مورد تقدیر و تشویق هیٱت مدیره های بعدی جامعه قرار گرفت ملی هیچگاه حق خدمت صادقانه او ادا نشد.
دکتر حسین نواب علاوه بر مقالات متعدد در مجله های علمی دارای تالیفاتی است که عبارتند از:
اینله و اونله در سال 1330-طرح ریزی پروتز پارسیل-دست تمام فوری با همکاری دکتر آشوت به صورت پلی کپی-کورون های چینی(پلی کپی)-کورون های فلزی(پلی کپی)-فرهنگ لغات دندان پزشکی  با همکاری دکتر دادمنش-اصول مقدماتی پروتز با همکاری دکتر دادمنش.
دکتر حسین نواب سرانجام در ششم شهریور ماه 1370 در آمریکا دار فانی را وداع گفت.

ده نفر مؤسسین جامعه دندان پزشکی ایران 
Moasesin-Jame.jpg


Tags: شادوران, زنده یاد, مرحوم دکتر, درگذشته
تعداد نمایش ها: 5026
استان: تولد، تحصیل، کار: 
اصفهان
دانشگاه: 
تهران
حرفه | تخصص: 
پروتز
تاریخ رحلت: 
6 شهریور 1370

بازگشت به فهرست