دندان پزشکان      پیرا دندان پزشکان و دانشجویان      بازرگانان دندان پزشکی

برای معرفی درگذشتگان حوزه دندان پزشکی یا تکمیل و اصلاح اطلاعات موجود، لطفا مدارک و مطالب خود را به ایمیل ایردن بفرستید: [email protected]

The late Dr.Taj, Arsalan | ‫زنده یاد دکتر  ارسلان تاج

The late Dr.Taj, Arsalan | ‫زنده یاد دکتر ارسلان تاج

دو دوره عضو هیٱت مدیره و در سال 1352 سرپرست کمیته روز دندان پزشکی
عضو هیٱت مؤسس ده نفری جامعه دندان پزشکی ایران
تاج در دوره نهم هیٱت مدیره سمت دبیری جامعه را به عهده گرفت و طی دو سال از 1354 تا 1356 در این سمت خدمات مثبتی انجام داد
عضو هیٱت موسس ده نفری جامعه دندان پزشکی ایران که در شروع کار جامعه مطب خود را به امور اداری جمعیت اختصاص داد.
دکتر تاج مطالبی را درباره فلوئوریداسیون آب آشامیدنی و گزارشات فدراسیون بین المللی ترجمه و برای انتشار در اختیار ومسئول مجله جامعه دندان پزشکان قرار می داد.
دکتر تاج طبق روش معمول هیٱت موسس برای انجام کارهای ارجاعی همکاری صمیمانه داشت.دو دوره عضو هیٱت مدیره و در سال 1352 سرپرست کمیته روز دندان پزشکی بود.
دکتر تاج در دوره نهم هیٱت مدیره سمت دبیری جامعه را به عهده گرفت و طی دو سال از 1354 تا 1356 در این سمت خدمات مثبتی انجام داد.
دکتر تاج پس از مدتی طولانی که از صندلی چرخدار استفاده می کرد در تاریخ 7 تیر1380 در پاریس در گذشت.


Tags: شادوران, زنده یاد, مرحوم دکتر, درگذشته
تعداد نمایش ها: 2680
دانشگاه: 
تهران
تاریخ رحلت: 
7 تیر 1380

بازگشت به فهرست