دندان پزشکان      پیرا دندان پزشکان و دانشجویان      بازرگانان دندان پزشکی

برای معرفی درگذشتگان حوزه دندان پزشکی یا تکمیل و اصلاح اطلاعات موجود، لطفا مدارک و مطالب خود را به ایمیل ایردن بفرستید: [email protected]

The late Dr.Yusef, Vahid | ‫زنده یاد دکتر وحید یوسف

The late Dr.Yusef, Vahid | ‫زنده یاد دکتر وحید یوسف

در اسفندماه 1335 در شهر کرمان متولد و در شهر شیراز تحصیلات متوسطه را به پایان رساندند.
درسال 1354 در رشته دندان پزشکی دانشکده دندان پزشکی دانشگاه فردوسی مشهد پذیرفته شده اند و پس ازفارغ التحصیلی در سال 1360 خدمت وظیفه را درشیراز وسپس طرح نیروی انسانی و خارج از مرکز را در دزفول، شوش، سپیدان وشیراز گذراندند.
از سال 1367 درمطب شخصی خویش مشغول ارائه خدمات دندانپزشکی بودند.
ایشان از سال 1373-1364 عضوهیئت مدیره جامعه دندانپزشکی و از سال 78 تا سال 81 رئیس انجمن دندان پزشکی شعبه شیراز بوده و عضوهیئت مدیره انجمن شاخه شیراز بوده اند.
ازسال 1365 تاسال 81 نیز نماینده شرکت تعاونی دندانپزشکان در شیراز بودند.


Tags: شادوران, زنده یاد, مرحوم دکتر, درگذشته
تعداد نمایش ها: 3345
استان: تولد، تحصیل، کار: 
کرمان
دانشگاه: 
مشهد
تاریخ رحلت: 
اسفند 1388

بازگشت به فهرست