دندان پزشکان      پیرا دندان پزشکان و دانشجویان      بازرگانان دندان پزشکی

برای معرفی درگذشتگان حوزه دندان پزشکی یا تکمیل و اصلاح اطلاعات موجود، لطفا مدارک و مطالب خود را به ایمیل ایردن بفرستید: [email protected]

The late Dr.Taheri, Darush | ‫زنده یاد دکتر داریوش طاهری

The late Dr.Taheri, Darush | ‫زنده یاد دکتر داریوش طاهری

مرحوم دکتر داریوش طاهری - دندان پزشک خرم آبادی

Tags: شادوران, زنده یاد, مرحوم دکتر, درگذشته
تعداد نمایش ها: 1756

بازگشت به فهرست