دندان پزشکان      پیرا دندان پزشکان و دانشجویان      بازرگانان دندان پزشکی

برای معرفی درگذشتگان حوزه دندان پزشکی یا تکمیل و اصلاح اطلاعات موجود، لطفا مدارک و مطالب خود را به ایمیل ایردن بفرستید: [email protected]

The late Dr.Khazaei, Mojdeh | ‫زنده یاد دکتر مژده خزاعی

The late Dr.Khazaei, Mojdeh | ‫زنده یاد دکتر مژده خزاعی


Tags: شادوران, زنده یاد, مرحوم دکتر, درگذشته
تعداد نمایش ها: 1672

بازگشت به فهرست