دندان پزشکان      پیرا دندان پزشکان و دانشجویان      بازرگانان دندان پزشکی

برای معرفی درگذشتگان حوزه دندان پزشکی یا تکمیل و اصلاح اطلاعات موجود، لطفا مدارک و مطالب خود را به ایمیل ایردن بفرستید: [email protected]

The late Dr.Kavianpur, Khadijeh | ‫زنده یاد دکتر خدیجه کاویان پور

The late Dr.Kavianpur, Khadijeh | ‫زنده یاد دکتر خدیجه کاویان پور

دکتر خدیجه کاویان پور رئیس دفتر بهداشت دهان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بود که بر اثر ابتلا به سرطان درگذشت.
متأسفانه هیچ اطلاعاتی از ایشان برای ایردن ارسال نشده است.


Tags: شادوران, زنده یاد, مرحوم دکتر, درگذشته
تعداد نمایش ها: 1274

بازگشت به فهرست