دندان پزشکان      پیرا دندان پزشکان و دانشجویان      بازرگانان دندان پزشکی

برای معرفی درگذشتگان حوزه دندان پزشکی یا تکمیل و اصلاح اطلاعات موجود، لطفا مدارک و مطالب خود را به ایمیل ایردن بفرستید: [email protected]

The late Dr.Darbandi, Azar | ‫زنده یاد دکتر آذر دربندی

The late Dr.Darbandi, Azar | ‫زنده یاد دکتر آذر دربندی

فعالیت های علمی و اجرایی:

تز دکترا: اثر سوء تغذیه بر دهان و دندان(دندانپزشکی عمومی )
تز تخصص: مقایسه اثر فلوسینولون و تریامسینولون استونید بر لیکن پلان اروزیو دهانی

زمينه هاي مورد علاقه جهت تحقيق:

    بررسی ترکیبات بزاق

    بیولوژی سلولی

    نانو تکنولوژی

سابقه فعاليت هاي علمي و استادي در خارج از اين دانشگاه و نيز مراتب كسب شده در موسسات علمي و تحقيقاتي ديگر:
عضو هیات علمی دانشکده دندان پزشکی تبریز (76 – 74 )
سابقه عضويت در انجمن ها و گروه هاي علمي :

داخل كشور :
انجمن بيماري هاي دهان و تشخيص

ترجمه كتاب:

    ترجمه كتاب دانستنيهاي بيماريهاي دهان

    ترجمه كتاب Eversole oral medicine GA pocket Guide در سال 85

    ترجمه كتاب ORAL MEDICINE SECRETS در سال 85

    ترجمه كتاب Essentials of oral medicine در سال 84


ارائه مقالات درهمايشها :
داخل كشور:

    همايش آموزش مداوم جامعه پزشكي برگزار شده توسط دانشكده دندانپزشكي دانشگاه شاهد در سال 78 و 79 و 80 و 83 و 84 و 85

    همايش آموزش مداوم جامعه پزشكي برگزار شده توسط دانشگاه علوم پزشكي استان هرمزگان در سال 79

    همايش آموزش مداوم جامعه پزشكي برگزار شده توسط دانشگاه علوم پزشكي اردبيل در سال 79

    همايش انجمن دندانپزشكي ايران در سال 82

    كنفرانس يكروزه ايدز،هپاتيت ويروسي و كنترل آنها در كلينيك دندانپزشكي ويژه دندانپزشكان برگزار شده توسط دانشگاه علوم پزشكي تبريز در سال 78

    سومين كنگره بين المللي انجمن دندانپزشكي ايران در سال 75

    چهل و پنجمين كنگره علمي سالانه ،دوازدهمين كنگره بين المللي انجمن دندانپزشكي ايران در سال 84

    اولين همايش علمي انجمن بيماريهاي دهان ايران برگزار شده توسط دانشكده دندانپزشكي دانشگاه تهران در سال 84

خارج كشور:

ارائه مقاله
Effect of cryotherapy on physiologic pigmentathon of oral Mucousa A preliminary study
در همايش AEEDCدر DUBAY در سال 83

چاپ مقالات در نشريات:
داخل كشور:

    مقاله اثربزاق مصنوعي برخشكي دهان در بيماران اعصاب و روان

به مجله دانشور

    چاپ مقاله بررسي رابطه هليكوباكترپيلوري و ضايعات دهان (آفت ، ليكن پلان،زبان جغرافيايي و سوزش دهان) در بيماران مراجعه كننده به كلينيك شهيد بهشتي تامين اجتماعي شهرستان كرج

در مجله دانشور در سال 83

    چاپ مقاله تشخيص كلينيكي و درمان اختلالات مفصلي TMJ در بيماران مراجعه كننده به بخش تشخيص دانشكده دندانپزشكي شاهد

در مجله دانشكده دندانپزشكي شهيد بهشتي در سال 82

    چاپ مقاله بررسي مقايسه اي كلرهگزيدين و پرسيكا در كنترل و پيشگيري از عوارض دهاني به دنبال شيمي درماني

در مجله دانشور در سال 82

    چاپ مقاله اثر دهانشويه ايرشا(نوع آنتي سپتيك ) بر سوزش ناشي از دنچر در مراجعه كنندگان به دانشكده دندانپزشكي د. شاهد و بيماران بستري در خانه سالمندان مهرجويان اهواز در سال 1383-1382

در مجله دانشور در سال 84

    چاپ مقاله قايسه دو دهانشويه ايرشا(آنتي سپتيك) و پرسيكا برضايعات آفتي عودكننده دهان

در مجله دانشكده دندانپزشكي شهيد بهشتي در سال 84

    مقاله بررسي ميزان آلودگي باكتري هاي گرم منفي در آب يونيت هاي دانشكده دندانپزشكي شاهد در سال 73 و تاثير روش فلاشينگ در كاهش آن

در مجله دانشور

خارج كشور:

    مقاله effect of cryotherapy on physiologic pigmentation of oral mucosa

    در ژورنال Journal of Dentisty Tehran university of Medical Sciences

در سال 83

طرحهاي پژوهشي :

    طرح مقايسه اثرات دو دهان شويه پرسيكا و كلرهگزيدين در پيشگيري عوارض دهاني به دنبال شيمي درماني

در سال 77 تا 80

    طرح مقايسه اثرآدامسهاي بدون قندحاوي سديم بيكربنات و آدامسهاي بدون قند معمولي

در سال 82 تا 83

    طرح بررسي اثر كرايوتراپي بر پيگمانتاسيون فيزيولوژيك مخاط دهان در سال 79 تا 81Tags: شادوران, زنده یاد, مرحوم دکتر, درگذشته
تعداد نمایش ها: 6112
حرفه | تخصص: 
تشخیص

بازگشت به فهرست