دندان پزشکان      پیرا دندان پزشکان و دانشجویان      بازرگانان دندان پزشکی

برای معرفی درگذشتگان حوزه دندان پزشکی یا تکمیل و اصلاح اطلاعات موجود، لطفا مدارک و مطالب خود را به ایمیل ایردن بفرستید: [email protected]

The late Dr.Kheradpir, Khadijeh | ‫زنده یاد دکتر خدیجه خردپیر

The late Dr.Kheradpir, Khadijeh | ‫زنده یاد دکتر خدیجه خردپیر

زمینه علمی تحقیقات:مورد درد و کنترل آن در درمان های اندودنتیک، اثرات اژنل روی پالپ دندان، مواد پرکننده کانال ریشه، علل شکست در درمان های اندو،اندودنتیک تراپی، کانال تراپی R.C.T و بهداشت دهان و دنداندر دانشگاه شهید بهشتی زمینه علمی مقالات:بررسی بالینی علل شکست معالجات ریشه دندان ها، ماهیت ضایعات پوسیدگی، ترکیبات فسفر و اثرات آنها در جلوگیری از پیشرفت پوسیدگی دندان، کنترل دردهای ایجاد شده در ضمن درمان های اندونتیک زمینه علمی تالیفات:روت کانال تراپی R.C.T

Tags: شادوران, زنده یاد, مرحوم دکتر, درگذشته
تعداد نمایش ها: 3239
دانشگاه: 
شهید بهشتی | ایلینویز آمریکا
حرفه | تخصص: 
اندو

بازگشت به فهرست