دندان پزشکان      پیرا دندان پزشکان و دانشجویان      بازرگانان دندان پزشکی

برای معرفی درگذشتگان حوزه دندان پزشکی یا تکمیل و اصلاح اطلاعات موجود، لطفا مدارک و مطالب خود را به ایمیل ایردن بفرستید: [email protected]

The late Dr.Qafari, Mahshid | ‫زنده یاد دکتر مهشید غفاری

The late Dr.Qafari, Mahshid | ‫زنده یاد دکتر مهشید غفاری


Tags: شادوران, زنده یاد, مرحوم دکتر, درگذشته
تعداد نمایش ها: 1648
دانشگاه: 
اصفهان
تاریخ رحلت: 
شهریور 1387

بازگشت به فهرست