دندان پزشکان      پیرا دندان پزشکان و دانشجویان      بازرگانان دندان پزشکی

برای معرفی درگذشتگان حوزه دندان پزشکی یا تکمیل و اصلاح اطلاعات موجود، لطفا مدارک و مطالب خود را به ایمیل ایردن بفرستید: [email protected]

The late Dr.Hasani, Aliakbar | ‫زنده یاد دکتر علی اکبر حسنی

The late Dr.Hasani, Aliakbar | ‫زنده یاد دکتر علی اکبر حسنی


Tags: شادوران, زنده یاد, مرحوم دکتر, درگذشته
تعداد نمایش ها: 2129
کلاب لبخند: 
پونه حسنی | Hasani
حسام حسنی | Hasani
صفحه مرتبط: 
www.irden.com/club/group/22/photo/album/2282/
استان: تولد، تحصیل، کار: 
تهران
سمنان
دانشگاه: 
تهران
تاریخ رحلت: 
28 ارديبهشت 1387

بازگشت به فهرست