دندان پزشکان      پیرا دندان پزشکان و دانشجویان      بازرگانان دندان پزشکی

برای معرفی درگذشتگان حوزه دندان پزشکی یا تکمیل و اصلاح اطلاعات موجود، لطفا مدارک و مطالب خود را به ایمیل ایردن بفرستید: [email protected]

The late Dr.Taherzadeh, Khalil | ‫زنده یاد دکتر خلیل طاهرزاده

The late Dr.Taherzadeh, Khalil | ‫زنده یاد دکتر خلیل طاهرزادهبخش ویژه دکتر خلیل طاهرزاده در ایردن

Tags: شادوران, زنده یاد, مرحوم دکتر, درگذشته
تعداد نمایش ها: 1061
استان: تولد، تحصیل، کار: 
تهران
چهارمحال و بختیاری
حرفه | تخصص: 
تشخیص
پریو
تاریخ رحلت: 
1 مهر 1391

بازگشت به فهرست