دندان پزشکان      پیرا دندان پزشکان و دانشجویان      بازرگانان دندان پزشکی

برای معرفی درگذشتگان حوزه دندان پزشکی یا تکمیل و اصلاح اطلاعات موجود، لطفا مدارک و مطالب خود را به ایمیل ایردن بفرستید: [email protected]

The late Dr.Yazdani, Sanaz | ‫زنده یاد دکتر ساناز یزدانی

The late Dr.Yazdani, Sanaz | ‫زنده یاد دکتر ساناز یزدانی


Tags: شادوران, زنده یاد, مرحوم دکتر, درگذشته
تعداد نمایش ها: 3323
کلاب لبخند: 
علی یزدانی | Yazdani
استان: تولد، تحصیل، کار: 
تهران
خارج از کشور و غیره
تاریخ رحلت: 
تیر 1392

بازگشت به فهرست