دندان پزشکان      پیرا دندان پزشکان و دانشجویان      بازرگانان دندان پزشکی

برای معرفی درگذشتگان حوزه دندان پزشکی یا تکمیل و اصلاح اطلاعات موجود، لطفا مدارک و مطالب خود را به ایمیل ایردن بفرستید: [email protected]

The late Fazel, Hushang | ‫زنده یاد دکترهوشنگ فاضل

The late Fazel, Hushang | ‫زنده یاد دکترهوشنگ فاضل

 دکتر هوشنگ فاضل، دندان پزشکی که پیش از انقلاب در جامعه دندان پزشکی ایران و از سال 1358 در سمت های مختلف اداری و سیاسی مسوولیت های مختلفی داشت، پس از یک دوره طولانی بیماری سرطان، در ونکوور کانادا درگذشت. 
ایشان در مسوولیت هایی چون مسوول اداری جامعه دندان پزشکی ایران، دبیری جامعه دندان پزشکی اصفهان، مشاور وزیر بهداری و بهزیستی و یک دوره کوتاه سرپرستی آن وزارت خانه، رئیس مراکز پزشکی و روابط عمومی بنیاد شهید و بیمارستان امام خمینی فعالیت کرد و همچنین مؤسس دانشکده دندان پزشکی دانشگاه آزاد تهران نیز بود.    

Tags: شادوران, زنده یاد, مرحوم دکتر, درگذشته
تعداد نمایش ها: 2657
کلاب لبخند: 
دکتر هوشنگ فاضل | Fazel
پندار فاضل | Fazel
استان: تولد، تحصیل، کار: 
تهران
خارج از کشور و غیره
تاریخ رحلت: 
28 خرداد 1392

بازگشت به فهرست