دندان پزشکان      پیرا دندان پزشکان و دانشجویان      بازرگانان دندان پزشکی

برای معرفی درگذشتگان حوزه دندان پزشکی یا تکمیل و اصلاح اطلاعات موجود، لطفا مدارک و مطالب خود را به ایمیل ایردن بفرستید: [email protected]

The late Dr.Bakihashemi, Musa | ‫زنده یاد دکتر موسا باکی هاشمی

The late Dr.Bakihashemi, Musa | ‫زنده یاد دکتر موسا باکی هاشمی


دکتر موسی باکی هاشمی متولد تیر ماه 1299 * در کربلا می باشند. ایشان در دوره سوم هیأت مدیره نظام پزشکی (از 1353 تا 1356) به همراه دکتر نواب و دکتر قدسی به عضویت آن هیئت انتخاب شد و در واحدهای تابعه نظام پزشکی فعالیت ارزشمند داشت.

رئیس دانشکده دندان پزشکی دانشگاه ملی (شهید بهشتی)، رئیس درمانگاه دندان پزشکی امیراعلم
دکتر باکی هاشمی در فعالیت های حرفه ای سمت های زیر را دارا بود:
عضو هیأت موسس کانون دندان پزشکان ایران 1330
عضو هیأت موسس جامعه دندان پزشکی ایران 1341
عضو هیأت مدیره های مختلف جامعه
سرپرست کنگره پنجم علمی سالانه جامعه دندان پزشکی (13 تا 17 شهریور ماه 1346)
سرپرست کمیته علمی جامعه
مدیر مسوول مجله علمی جامعه دندان پزشکی

* تولد دکتر بر اساس محاسبه خود ایشان: شب عید غدیر در روز پنچ‌شنبه 10 مرداد 1302 بوده است

Tags: شادوران, زنده یاد, مرحوم دکتر, درگذشته
تعداد نمایش ها: 504
صفحه مرتبط: 
http://irden.ir/site/baki/
استان: تولد، تحصیل، کار: 
تهران
خارج از کشور و غیره
دانشگاه: 
شهید بهشتی
تاریخ رحلت: 
16 تیر 1394

بازگشت به فهرست