دندان پزشکان      پیرا دندان پزشکان و دانشجویان      بازرگانان دندان پزشکی

برای معرفی درگذشتگان حوزه دندان پزشکی یا تکمیل و اصلاح اطلاعات موجود، لطفا مدارک و مطالب خود را به ایمیل ایردن بفرستید: [email protected]

The late Dr.Riyazdovudi, Parviz | ‫زنده یاد دکتر پرویز ریاض داودی

The late Dr.Riyazdovudi, Parviz | ‫زنده یاد دکتر پرویز ریاض داودی

عضو اولین و دومین هیئت مدیره ارتودنتیست‌های ایران
عضو کمیته علمی دومین کنگره انجمن ارتودنتیست ها
عضو هیات علمی دانشکده دندان پزشکی شهيد بهشتی

دکتر پرویز ریاض داودی از روزن زمان گذشت


Tags: شادوران, زنده یاد, مرحوم دکتر, درگذشته
تعداد نمایش ها: 1476
استان: تولد، تحصیل، کار: 
تهران
حرفه | تخصص: 
ارتو
تاریخ رحلت: 
5 آذر 1394

بازگشت به فهرست