دندان پزشکان      پیرا دندان پزشکان و دانشجویان      بازرگانان دندان پزشکی

برای معرفی درگذشتگان حوزه دندان پزشکی یا تکمیل و اصلاح اطلاعات موجود، لطفا مدارک و مطالب خود را به ایمیل ایردن بفرستید: [email protected]

The late Dr.Kakavand, Saloumeh | ‫زنده یاد دکتر سالومه کاکاوند

The late Dr.Kakavand, Saloumeh | ‫زنده یاد دکتر سالومه کاکاوند

دکتر کاکاوند ورودی مهر ۷۳ دانشکده دندان‌پزشکی آزاد تهران بود و طی سال‌های اخیر در شهر تهران مشغول به طبابت بود.


Tags: شادوران, زنده یاد, مرحوم دکتر, درگذشته
تعداد نمایش ها: 907
استان: تولد، تحصیل، کار: 
تهران
دانشگاه: 
دانشگاه آزاد تهران
تاریخ رحلت: 
24 آذر 1394

بازگشت به فهرست