PartoveIranian_Co.شرکت پرتو ایرانیان

آدرس: تهران، خ آزادی، رو به روی وزارت کار، کوچه آشیان، پ4، واحد1
تلفن: 02166849491، 02166849492

.کمپرسور اسکرو از ظرفیت 300 lit/minتا 45 m3/minبا واحد هواساز ساخت ROTOR COMP و
GHH-RAND آلمان و ترمومکانیکا ایتالیا.
- تله آبگیر با ظرفیت m3/min 500تا 40 ، ساخت CHINOOKو OMI ایتالیا .
- مخازن ذخیره هوای فشرده با فشار کارکرد 7-13 bar با ظرفیت 500 litr تا 100 .
- انواع میکروفیلتر جهت جذب ذرات آب و روغن و غبار ساخت CHINOOK و OMI ایتالیا.
- درایر تبریدی جهت جذب رطوبت با نقطه شبنم +2° C ساخت CHINOOKو OMI ایتالیا.
- انواع درایر های دسیکانت با نقطه شبنم -70°C تا -40 .
- مخازن دخیره هوای فشرده فشار قوی از ظرفیت 1 m3/min تا 5 m3/min ساخت کره .
- بوستر های فشار قوی از ظرفیت 1 m3/min تا 5 m3/min ساخت کره .
- کمپرسورهای فشار قوی با ظرفیت 1 m3/min تا 4 m3/min و فشار کارکرد 40 bar ساخت کره .
- انواع میکروفیلتر ها و درایر های تبریدی فشار قوی.
- انجام سرویس و نگهداری انواع کمپرسور و تجهیرات هوای فشرده با کادر فنی مجرب .

حیطه:  دندان پزشکی
تخصص:  عمومی General
دفترمرکزی:  تهران

بازگشت به فهرست