جستجو:
 

ArayehZistiPishrafteh_Co.شرکت آرایه زیستی پیشرفته ArayehZistiPishrafteh_Co.شرکت آرایه زیستی پیشرفته
مدیر عامل: دکتر شهریار رنجبر
مدیر فروش: مهندس جابر نیکنام
مدیر فنی: مهندس بهزاد روشن

تخصص:  استریل و کنترل عفونت Sterilization & Infection Control
دفترمرکزی:  تهران

PadAfzarSorena_Co.شرکت پادافزار سورنا PadAfzarSorena_Co.شرکت پادافزار سورنا
مدیر: دکتر حسین گوهری

تخصص:  لیزر Laser
دفترمرکزی:  تهران

Taimaz_Co.شرکت تایماز Taimaz_Co.شرکت تایماز

  مديـــــــــر

  اسعد راه حق

Manager

Mr. Rah Haq
تخصص:  استریل و کنترل عفونت Sterilization & Infection Control
دفترمرکزی:  تهران

PartoGostar_Co. شرکت پرتوگستر PartoGostar_Co. شرکت پرتوگستر

 مديـــــــــر

 م. نجات

Manager

Mr. Nejat
تخصص:  رادیولوژی Radiography
دفترمرکزی:  تهران

Malekan_Co.شرکت ملکان Malekan_Co.شرکت ملکان

  مديـــــــــر

  آقای مهداد ملک

Manager

Mr. Mehdad Malek
تخصص:  رادیولوژی Radiography
دفترمرکزی:  تهران

DorsanTebPars_Co.شرکت درسان طب پارس DorsanTebPars_Co.شرکت درسان طب پارس
مدیر: آقای اصغر صفاری

تخصص:  ایمپلنت Implant
دفترمرکزی:  تهران

BetaDandanMaku_Co.شرکت بتا دندان ماکو BetaDandanMaku_Co.شرکت بتا دندان ماکو
مدیر: آقای عزیز صفرزاده

تخصص:  عمومی General / لابراتواری Lab.
دفترمرکزی:  تهران

Dentap_Co.دنتاپ Dentap_Co.دنتاپ

 مديـــــــــر

 آقای ملازاده

Manager

Mr.Molazadeh
تخصص:  عمومی General
دفترمرکزی:  مشهد

Navid_Co.شرکت نوید Navid_Co.شرکت نوید

  مديـــــــــر

  آقای وطن دوست

Manager

Mr.Vatandust
تخصص:  عمومی General / مصرفی Disposable
دفترمرکزی:  تهران

Vala_Co.شرکت والا Vala_Co.شرکت والا

تخصص:  عمومی General / لابراتواری Lab.
دفترمرکزی:  تهران

BinaSaz_Co.شركت بينا ساز BinaSaz_Co.شركت بينا ساز

دکترحصاری،مصطفی- بیناساز

  مدیـــــــــر

  آقاي دكتر مصطفي حصاري

Manager

Mr.Mostafa Hesari
 
تخصص:  عمومی General / مصرفی Disposable
دفترمرکزی:  تهران

ParsehEttekal_Co.شركت پارسه اتكال ParsehEttekal_Co.شركت پارسه اتكال
مدیر: آقای سید محمد سعیدی

تخصص:  عمومی General / ارتدنسی Orthodontics
دفترمرکزی:  تهران

Sorush_Co.بازرگاني سروش Sorush_Co.بازرگاني سروش

  مديـــــــــر

  آقاي مهدي خان احمدلو

Manager

Mr.Mahdi Khanahmadlo
تخصص:  عمومی General / بهداشتی-دارویی Pharmaceutical & Hygienic / مصرفی Disposable
دفترمرکزی:  تهران

Kazemini_CO.بازرگانی کاظمینی Kazemini_CO.بازرگانی کاظمینی

  مديـــــــــر

  آقاي مصطفي كاظميني

Manager

Mr.Mostafa Kazemini
تخصص:  عمومی General / بهداشتی-دارویی Pharmaceutical & Hygienic / مصرفی Disposable
دفترمرکزی:  تهران

Kaveh_Co.بازرگاني كاوه Kaveh_Co.بازرگاني كاوه

  مديـــــــــر

  آقاي سعيدحسيني

Manager

Mr.Saeid Hoseini
تخصص:  عمومی General / بهداشتی-دارویی Pharmaceutical & Hygienic / مصرفی Disposable
دفترمرکزی:  تهران

Hasani_Co.تجهيزات حسني Hasani_Co.تجهيزات حسني

  مديـــــــــر

  آقاي وحيد حسني

Manager

Mr.Vahid Hasani
تخصص:  عمومی General / بهداشتی-دارویی Pharmaceutical & Hygienic / مصرفی Disposable
دفترمرکزی:  تهران

HaqdustVafa_Co.تجهيزات حقدوست وفا HaqdustVafa_Co.تجهيزات حقدوست وفا

  مديـــــــــر

  آقاي علي حقدوست وفا

Manager

Mr.Ali HaqdustVafa
تخصص:  عمومی General / بهداشتی-دارویی Pharmaceutical & Hygienic / مصرفی Disposable
دفترمرکزی:  تهران

Omid_Co.تجهيزات اميد Omid_Co.تجهيزات اميد

  مديـــــــــر

  آقاي اميرحسين فروتن

Manager

Mr.Amirhosein Forutan
تخصص:  عمومی General / بهداشتی-دارویی Pharmaceutical & Hygienic / مصرفی Disposable
دفترمرکزی:  تهران

HengamDandan_Co.شركت هنگام دندان HengamDandan_Co.شركت هنگام دندان

تخصص:  لابراتواری Lab. / پروتز Prosthodontics / عمومی General / ایمپلنت Implant / جراحی Surgery
دفترمرکزی:  تهران

Tak Dent_Co.بازرگاني تك دنت Tak Dent_Co.بازرگاني تك دنت

  مدیـــــــــر

  آقاي شهرام خانلر

Manager

Mr.Shahram khanlar
 
تخصص:  عمومی General / بهداشتی-دارویی Pharmaceutical & Hygienic / مصرفی Disposable
دفترمرکزی:  تهران