اداره سلامت دهان از اظهارات خلاف واقع پرهيز كند ۲۸ دی ۱۳۸۸

اداره سلامت دهان از اظهارات خلاف واقع پرهيز كند

«دندانسازي در لابراتوارهاي زيرپله اي» عنوان گزارشي بود كه چندي پيش به منظور بررسي علت فعاليت دندانسازان غيرمجاز و سامان بخشيدن به اقدامات گروهي كه به شكل غيرقانوني در اين زمينه فعاليت مي كنند، چاپ شد. در اين گزارش دكتر حسين حصاري، رئيس اداره سلامت دهان وزارت بهداشت و درمان با استناد به مفادي از قانون، به فعاليت و بهره برداري غيرقانوني و نادرست عده اي در بطن مجموعه اي كه براساس قوانين و ضوابط دندانسازي مي كنند، اشاره كرده بود.
    پس از انتشار اين گزارش انجمن دندانسازان ايران با ارسال توضيحاتي خواهان درج آن در پاسخ به اظهارات رئيس اداره سلامت دهان وزارت بهداشت شد و از آنجا كه در بخشي از اين توضيحات مباحث خاصي مطرح شده بود، به منظور روشن شدن موضوع و جلوگيري از ايجاد ابهامات جديد، در تماس با مسئولان وزارت بهداشت، نظر آنها را هم جويا شد یم كه در اين متن بخشي از نظرات و توضيحات هر دو طرف بدون تغيير محتوايي درج مي شود.
   
    توضيح جامعه دندانسازان ايران
    جامعه دندانسازان ايران در متن توضيحات خود با ارائه مستنداتي درباره آنچه كه «خلاف واقع بودن اظهارات رئيس اداره سلامت دهان و وزارت بهداشت» ناميده اند آورده است: (متن اين توضيح با وجود اشكالات نگارشي عيناً در اينجا درج مي شود)
    «در گزارش مزبور تيتر برجسته اي در پائين دو عكس «تزئيني» جلب توجه مي نمايد با اين مضمون [گروه هاي بدون مجوز دندانسازي با توسل به برخي نهادهاي قانونگذار و برخي مسئولان؛ توصيه هايي از طرف آنها براي جلوگيري از تعطيلي واحد خود مي آورند و يا اين كه از وزارت بهداشت براي اين كه به آنها اجازه فعاليت نمي دهد شكايت مي كنند در حالي كه براساس هيچ قانوني اجازه دندانسازي ندارند]... صرفاً قانون مبناي تذكر، اعلام نظر يا توصيه نهادهاي قانونگذاري اعم از مجلس شوراي اسلامي يا ديوان عدالت اداري بوده است و اين ادعاي رئيس اداره سلامت نوعي فرافكني از موضوع و شانه خالي كردن از تذكر و حكم نهادهاي قانونگذار مانند كميسيون اصل نود مجلس و هيات عمومي ديوان عدالت اداري است. همچنين ادعاي شكايت از وزارتخانه مزبور كه اغلب از سوي خواهان بويژه انجمن دندانسازان ايران بوده است، نقض قانون و محروم نمودن از حق قانوني فعاليت صنفي بدون ارائه ادله حقوقي از سوي وزارت بهداشت و درمان بوده است كه در اين راستا بدون ارائه مستندات مربوط به ادعاي تضييع حقوق قانوني، ديوان عدالت اداري يا كميسيون اصل نود قانون اساسي در مجلس حكمي صادر نكرده و قطعاً توصيه اي به عمل نخواهد آورد و به عبارتي اغلب كساني كه مطابق قانون اجازه دندانسازي دارند و برخلاف قانون به بهانه هاي كليشه اي بنابر سليقه مسئولان سلامت از حق اشتغال قانوني منع مي شوند با ارائه مداركي مبني بر آن اكثريت شكايت كنندگان از وزارت بهداشت و درمان مي باشند.»
    «... با مروري به طرح دندانسازان غيرمجاز در بطن قانون تصريح و تاكيد مي نمايد كه صرفاً قانون تعيين كننده مجاز بودن و غيرمجاز بودن مي باشد، لذا اگر در بطن قانون دندانسازي غيرمجاز جاري و ساري مي باشد صرفاً قوه مجريه در اجراي تكليف تساهل و تسامح نموده و مسئول است و اصل قانون به جهت جامع الشرايط بودن و تصويب بالاترين مرجع قانونگذاري مادام كه رد آن توسط مجلس مصوبه و اعلام نگردد، معيار اساسي براي آحاد مردم خواهد بود كه مسئولان عاليرتبه نيز از اصل لزوم تمكين نسبت به آن مستثني نخواهند بود. همچنين اين انجمن صنفي اظهارات حسين حصاري مبني بر اين كه در مواردي گروهي از تبصره ها و شرايط قانوني نادرست بهره بردند و قانون راه را براي آنها باز كرده به عنوان دخالت غيرمجاز و سليقه اي از سوي مجري قانوني در امر قانونگذاري كه استمرار آن بدعت خواهد گرديد و عامل تشتت و نارضايتي شديد مشمولان قوانين دندانسازي خواهد بود، اعلام نموده و نسبت به پيامدهاي نامناسب آن هشدار مي دهد.»
    انجمن دندانسازان ايران همچنين از اداره سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت و درمان تقاضا كرده است: «تفسير قانون را به نهادهاي مربوط واگذار كرده و از اظهارات خلاف واقع از قبيل تقسيم بندي هاي سليقه اي با ارائه آمارهاي نادرست پرهيز كند. اصلاح آئين نامه فعاليت لابراتوارهاي دندانسازي را منوط به قانون محور بودن، در دستور كار داشته و به جاي بهره گيري از همكاري محدود با يكي از تشكل هاي موجود يعني ... نسبت به حذف سليقه اي انجمن صنفي دندانسازان ايران تجديدنظر كند.»
 
    پاسخ وزارت بهداشت و درمان
    رئيس مركز مديريت بيماري هاي غيرواگير وزارت بهداشت و درمان هم در پاسخ به اظهارات انجمن دندانسازان ايران با استناد به ماده يك قانون مقررات پزشكي و دارويي آورده است: «لابراتوارهاي پروتز دندان به موجب اين قانون موظفند براي فعاليت مجاز خود پروانه تاسيس اخذ كنند »
    وزارت بهداشت مطابق با قانون تعيين وضع شغلي دندانسازان تجربي (مصوب سال 64) مجلس شوراي اسلامي و آئين نامه اجرايي آن از كليه دندانسازان تجربي حائز شرايط ثبت نام نموده و در سال 1366 از آنها امتحان (نظري و عملي) به عمل آورد و به قبول شدگان در امتحان مدرك تكنيسين تجربي لابراتواري دندان اعطا نمود تا بر اساس آن لابراتوار دندانسازي را تاسيس و بطور قانوني فعاليت نمايند. ماده واحده تبصره 5: دندانسازاني كه با حداقل 10 سال سابقه دندانسازي و داراي مدرك پايان دوره ابتدايي باشند، صرفاً به كار قالبگيري دندانسازي بپردازند و در كار دندانپزشكي دخالت نكنند مجازند به كار خود ادامه دهند...»
    «اداره سلامت دهان و دانشگاه هاي علوم پزشكي سراسر كشور به منظور فعاليت قانونمند لابراتوارهاي پروتز دندان، به علاوه براي همكاري براي صدور پروانه تاسيس لابراتوارهاي پروتز دنداني، وظيفه خود مي داند به منظور اجراي قوانين و تامين سلامت جامعه و جلوگيري از خطر شيوع بيماري هاي عفوني از فعاليت هاي غيرمجاز افراد فاقد مدرك قانوني كه متاسفانه به صورت مخفي و غيرمجاز كار مي كنند و سلامت جامعه را تهديد مي كنند، جلوگيري به عمل آورد» نكته مهم اين كه چه كساني از انجام وظيفه قانوني اداره سلامت دهان و دانشگاه هاي علوم پزشكي و جامعه دندانسازي ايران احساس ناامني مي كنند؟! و مصاحبه هاي روشنگر اين اداره در روزنامه ايران و ساير رسانه ها را كه جز طرح ساماندهي و فعاليت قانونمند هدفي ندارد را حاوي چه نكته هايي ديده اند كه اين گونه برآشفته شده؟! و با ظاهري حق به جانب دم از قانون و قانونگرايي مي زنند؟! آيا وجود لابراتوارهاي غيرقانوني كه در محل هاي غيرمجاز (زيرپله و...) فعاليت مي كنند، قابل انكار است؟! اينها چه كساني هستند و چه گروهي از آنها حمايت مي كند. صراحتاً به آگاهي مي رساند فعاليت چنين لابراتوارهايي كه از هر حيث با شان و منزلت بهداشتي درماني و حتي اجتماعي كشورمان مغايرت دارد و به تبع آن خسارت هاي زيادي را به مردم تحميل مي كند، با هيچ دليل و منطقي قابل دفاع نيست.»
    در پايان اين مطلب اعلام شده است كه وزارت بهداشت و درمان با ديدگاه روشن و كارشناسي شده و اراده خيرخواهانه ساماندهي همه لابراتوارهاي پروتز دندان و شاغلان فني را براساس آگهي هاي مندرج در روزنامه ها از اول دي ماه در دستور كار قرار داده و اجرا مي كند.
magiran- 28 دی 1388

Tags: سلامت دهان, وزارت بهداشت

بازگشت به فهرست


 
متن پیام*
Upload files and imagesDrag files here to upload
Drag files here
هیچ نوشته ای یافت نشده است.
Send Cancel
محافظت در مقابل ربات اسپم (کپچا)
بارگذاری تصویر