۲۱ بهمن ۱۳۸۸

رشد 34 درصدی کل یارانه دارو در بودجه 89

ابوالحلاج  گفت: رقم يارانه دارو را براي سال گذشته حدود 300 ميليارد تومان عنوان كرد و با اشاره به رشد يارانه دارودر بودجه سال آينده، گفت: كل يارانه دارو براي سال آينده 370 ميليارد تومان پيش بيني شده است. وي از اختصاص اعتباري بالغ بر60 ميليارد تومان به عنوان رديف متفرقه بودجه در سال آينده براي بيماران صعب العلاج با اولويت بيماران سرطاني خبر داد و گفت: اعتباري كه به اين منظور در سال 88 در نظر گرفته شده بود نيز60 ميليارد تومان بود كه معادل همين ميزان در بودجه سال آينده براي اين بيماران در نظر گرفته شده است. ابوالحلاج گفت: از آنجا كه بيماران صعب العلاج از جمله بيماران سرطاني نيز از داروهاي يارانه اي استفاده مي كنند، با تامين 370 ميليارد تومان يارانه دارو و 60 ميليارد تومان به عنوان رديف متفرقه بودجه براي كمك به اين بيماران، به نظر مي رسد در سال آينده مشكل خاصي در رابطه با تامين هزينه هاي اين بيماران وجود نداشته باشد. مديركل بودجه و منابع وزارت بهداشت در پاسخ به اين سوال كه <آيا اعتبارات در نظر گرفته شده پاسخگوي نياز بيماران صعب العلاج از جمله بيماران سرطاني در سال آينده هست يا نه؟> گفت: متاسفانه با توجه به تعداد بيماران مبتلابه سرطان، تقاضا براي استفاده از اين منابع بالاست. بنابراين بايد با مديريت و برنامه سعي شود كه يارانه دارو به دست نيازمندان آن برسد. اينكه صد درصد نيازهاي بيماران سرطاني پوشش داده شود، عملاامكان ندارد. بنابراين بايد سعي شود كه اين اعتبارات به بيماران نيازمند سرطاني رسانده شود و وزارت بهداشت با اين رويكرد عمل مي كند.
آفتاب- 19 بهمن 1388

Tags: 
AV: 

بازگشت به فهرست


 
متن پیام*
Upload files and imagesDrag files here to upload
Drag files here
هیچ نوشته ای یافت نشده است.
Send Cancel
محافظت در مقابل ربات اسپم (کپچا)
بارگذاری تصویر