۱۱ مهر ۱۳۸۷

رتبه بندی دانشگاه ها و آزمون ارتقا

سرپرست واحد ارتقاي كيفيت آزمونهاي دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي از نهايي شدن رتبه‌بندي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي در زمينه آزمون ارتقا تا پايان مهر خبر داد.

دكتر وحيدشاهي، با اشاره به رتبه‌بندي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي در آزمون ارتقا، گفت: در اين راستا پيشنهادات و ايده‌هاي مطرح شده كه طي آن برگزاري آزمون گواهي‌نامه بر اساس نتايج رتبه‌بندي به دانشگاه هايي كه داراي توانمندي لازم هستند، واگذار شود.

وي افزود: ‌البته اين طرح در صورت تصويب در شوراي آموزش پزشكي و تخصصي اجرا مي‌شود.

وي با بيان اينكه برگزاري آزمون گواهينامه به دانشگاه‌هايي واگذار مي‌شود كه توانمندي علمي و اجرايي آنها در زمينه برگزاري آزمون‌هاي معتبر اثبات شده باشد، تصريح كرد: البته نظرات متفاوتي در اين زمينه وجود دارد كه بايد بيشتر مورد بررسي قرار گيرد.

سرپرست واحد ارتقاي كيفيت آزمونهاي دبيرخانه شوراي آموزش پزشكي و تخصصي وزارت بهداشت با تاكيد بر اينكه در رتبه بندي آزمون ارتقا بهترين فعاليت هر دانشگاه همراه با نقاط ضعف و قوت اعلام مي‌شود، خاطرنشان كرد: اميد است با اين روند آزمون ارتقا نيز از يك روند استاندارد در كل كشور برخوردار شود.

وي با بيان اينكه اگر دانشگاهي از كيفيت خوبي برخوردار باشد طبيعتا برگزاري آزمون ارتقاي سال آينده به آن دانشگاه واگذار مي‌شود، تصريح كرد: از سوي ديگر در صورتيكه دانشگاهي در اين زمينه تاييد مشروط يا عدم تاييد شود به آن زمان داده مي‌شود تا شرايط مطلوب را فراهم كند.

دكتر وحيد شاهي با بيان اينكه دبيرخانه براي دانشگاه‌هايي كه تاييد مشروط و يا عدم تاييد مي‌شوند پيشنهاداتي دارد كه بايد بررسي شود، تصريح كرد: پيشنهاد ما اين است كه اگر 2 يا 3 سال وضعيت آنها تاييد نشود برگزاري آزمون ارتقاي آنها به دانشگاه معين واگذار ‌شود، همچنين اگر چند سال متوالي در اين زمينه ناكارآمد باشند طبيعتا صلاحيت تربيت دستيار آنها نيز مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

دكتر وحيد شاهي در خاتمه با بيان اينكه انتظار است سيستمي كه رزيدنت تربيت مي‌كند از توانمنديهاي لازم ارزيابي آن دوره هم برخوردار باشد، خاطرنشان كرد: همچنين دانشگاه‌هاي برتر در رتبه بندي آزمون ارتقا براي برگزاري آزمون گواهينامه كانديد مي‌شوند.
ایسنا- 6 مهر 87

Tags: 
AV: 

بازگشت به فهرست


 
متن پیام*
Upload files and imagesDrag files here to upload
Drag files here
هیچ نوشته ای یافت نشده است.
Send Cancel
محافظت در مقابل ربات اسپم (کپچا)
بارگذاری تصویر