۲۱ مرداد ۱۳۸۸

تعرفه رسمی ویزیت دندان پزشکی سال 1388

موضوع
سقف تعرفه ریال
توضیح
معاینهدندان پزشک عمومی 60,000
15 دقیقه

دندان پزشک متخصص 100,000
20دقیقه

فوق تخصص، فلوشیپ، دانشیار، استاد 120,000


پی اچ پی پروانه دار 60,000

پرونده استاندارد20 درصد حق ویزیت
رادیولوژیراديوگرافي دندان هرفيلم (پري اپيكال يابايت وينگ) 41,000


راديوگرافي سفالوگرام Lat.Ceph 100,000


راديوگرافي پانوركس OPG100,000


راديوگرافي فيلم اكلوزال
68,000


راديوگرافي سري كامل دندان
درصورتيكه ۱۴ فيلم تقاضا شده باشد.
360,000


راديوگرافي سری کامل دندان ۱۰ فيلم
277,000


راديوگرافي استخوان هاي صورت نماي روبرو
62,000


راديوگرافي استخوان هاي صورت نماي روبرو ونيمرخ
110,000


راديوگرافي استخوان هاي مخصوص بيني
نماي نيمرخ راست وچپ روي يك فيلم
72,000

راديوگرافي سينوس هاي قدامي صورت نماي واترز يا كالدول62,000
راديوگرافي سينوس هاي قدامي صورت نماي واترز ونيمرخ115,000
راديوگرافي استخوان فك نماي ابليك ياروبرو يا نيمرخ هرطرف62,000
راديوگرافي مفصل تمپرومنديبولرهرطرف يك فيلم62,000
سی تی اسکنسي تي اسكن اسپيرال فك پايين يا بالا براي ايمپلانت دندان،
وساجيتال بابازسازي ساجيتال وكرونال
635,000
794,000


  معاون دكتر وحيد دستجردي: دولت تعرفه‌هاي نظام پزشكي را تعديل مي‌كند

  معاون سلامت وزارت بهداشت گفت: دولت تعرفه‌هاي خدمات تشخيصي و درماني را كه سازمان نظام پزشكي اعلام كرده تعديل مي‌كند.حسن امامي رضوي افزود: وزارت بهداشت پيشنهادهاي خود را براي اصلاح و تغيير تعرفه‌هاي خدمات تشخيصي و درماني بخش خصوصي كه از سوي سازمان نظام پزشكي اعلام شده، به كارگروه دولت ارائه كرده و منتظر تشكيل اين كارگروه براي تصويب اين پيشنهاد و تغيير تعرفه‌هاي پزشكي بخش خصوصي هستيم. وي ادامه داد: نظر وزارت بهداشت و كارگروه دولت اين است كه بايد تعرفه‌هاي نظام پزشكي تعديل شود و اين تعديل به خصوص بايد در مورد تعرفه ضريب k جراحي و داخلي، خدمات آزمايشگاهي و راديولوژي باشد، البته درباره تعرفه ويزيت سرپايي هم اختلافات جزئي‌تري وجود دارد. وي گفت: تغيير و تحولات دولت تا حدي تشكيل كارگروه تعرفه‌هاي پزشكي را در دولت به تأخير انداخت اما به زودي تا تشكيل اين كارگروه تصميم نهايي براي تعديل تعرفه‌هاي نظام پزشكي اتخاد مي‌شود. بر اساس مصوبه شوراي عالي نظام پزشكي كه به سازمانهاي نظام پزشكي و تمام بخش‌هاي غير دولتي ارائه كننده خدمات درماني و تشخيصي پزشكي ابلاغ شده است، تعرفه ويزيت پزشك و دندانپزشك عمومي 6 هزار تومان و حداقل زمان ويزيت آنان 15دقيقه است. همچنين تعرفه ويزيت پزشك و دندانپزشك متخصص در سال جاري 10 هزار تومان است و حداقل زمان ويزيت اين گروه نيز20 دقيقه بايد باشد، تعرفه خدمات پزشك فوق تخصص و متخصص روان پزشكي و فلوشيب همچنين دانشياران و استادان دانشگاه‌ها در بخش خصوصي نيز 12 هزار تومان است كه حداقل زمان ويزيت ‌آنان نيز 20 دقيقه است. بر اساس مصوبه شوراي عالي نظام پزشكي تعرفه ويزيت پزشك فوق تخصص روانپزشكي نيز 13 هزار تومان مصوب شد و حداقل زمان ويزيت اين گروه نيز 30 دقيقه بايد باشد. شوراي عالي نظام پزشكي همچنين تعرفه گروه‌هاي phd پروانه دار گروه پزشكي را 5 هزار و 200 تومان و حداقل زمان ويزيت آنان را 20 دقيقه تصويب كرد، تعرفه خدمات كارشناسان ارشد پروانه دار نيز 5 هزار و 200 تومان و تعرفه خدمات كارشناسان پروانه دار نيز 4 هزار و 700 تومان و حداقل زمان ويزيت آنان نيز 20 دقيقه اعلام شد. بر اساس مصوبه شوراي عالي نظام پزشكي همچنين در صورت تشكيل پرونده استاندارد الكترونيك يا غير الكترونيك براي مراجعه كنندگان توسط اين گروه‌ها، ارائه دهندگان خدمات سرپايي مي‌توانند 20 درصد بيش از نرخ‌هاي مصوب از مراجعه كنندگان دريافت كنند. شوراي عالي نظام پزشكي همچنين نرخ k فيزيوتراپي را 3 هزار و 600 ريال و نرخ k دندانپزشكي را 4 هزار و 200 ريال مصوب كرد، تعرفه آزمايشگاه پاتولوژي نيز به ميزان 25درصد نسبت به سال 87 افزايش يافت، همچنين تعرفه آزمايشگاه تشخيص طبي كلينيكال و ژنتيك نيز به ميزان 20 درصد نسبت به سال قبل بيشتر شد. البته اجراي اين مصوبه منوط به ارائه دفترچه خدمات با در نطر گرفتن تست‌هاي جديد آزمايشگاهي و ابلاغ آن است. حق فني داروخانه‌ها نيز به ميزان 850 تومان به ازاي هر نسخه تعيين شد كه در داروخانه‌هاي شبانه روزي در ساعت شب و روزهاي تعطيل 10 درصد افزايش مي‌يابد، حق فني داروهاي جالينوس نيز به ميزان 15درصد افزايش مي يابد و البته حق فني داروهاي بدون نسخه نسبت به سال قبل افزايشي ندارد. در اين مصوبه نرخ k جراحي و داخلي اعلام نشده است. امامي رضوي پيش از اين به خبرنگار فارس گفته بود:تعرفه هر k جراحي سال گذشته از سوي سازمان نظام پزشكي 36 هزار تومان اعلام شد كه بعد از لغو آن از سوي كارگروه ويژه دولت براي بخش خصوصي 13 هزار و 700 تومان مصوب شد يعني حدود 3 برابر فاصله داشت، k داخلي هم به همين نسبت تفاوت داشت، انتظار ما اين بود امسال اين تعرفه پائين بيايد اما مسئولان نظام پزشكي همان تعرفه پارسال را دوباره امسال تصويب كردند و مذاكرات اوليه ما در اين‌باره نيز بي‌نتيجه بود.

تعرفه‌هاي نظام پزشكي خط قرمز پزشكان
قائم مقام سازمان نظام پزشكي اعلام كرد: تعرفه‌هاي نظام پزشكي خط قرمز پزشكان است و با پزشكان و پيراپزشكان متخلف از آن به جد برخورد مي‌شود، البته همكاري دولت را نيز براي نظارت جدي بر تعرفه‌هاي پزشكي بخش خصوصي و جلوگيري از هرج و مرج در اين بازار نيازمنديم.

عليرضا زالي امروز در جمع خبرنگاران در محل مؤسسه ارتقاي بهره‌وري نيروي انساني و در پاسخ به پرسش خبرنگار فارس، افزود: تعرفه‌هاي پزشكي بخش خصوصي مطابق قانون از سوي سازمان نظام پزشكي اعلام شد، پيش از اين كميته مشترك وزارت بهداشت و نظام پزشكي كارهاي كارشناسي تعرفه‌ها را انجام داده بود اما به علت تأخير دولت در اعلام تعرفه‌هاي دولتي و براي جلوگيري از هرج و مرج در بازار خدمات پزشكي شوراي عالي نظام پزشكي مجبور به تعيين و اعلام اين تعرفه‌ها قبل از دولت شد.
وي گفت: در اكثر موارد از جمله تعرفه‌هاي خدمات سرپايي، هتلينگ و خدمات آزمايشگاهي و تصويربرداري، تعرفه‌هاي نظام پزشكي با نظر نمايندگان وزارت بهداشت نزديك است، بيشترين اختلاف در مورد K جراحي، بيهوشي و داخلي بود كه تعرفه مصوب شوراي عالي نظام پزشكي با آنچه مورد نظر وزارت بهداشت است 6 هزار تومان فاصله دارد، تعرفه مصوب نظام پزشكي 36 هزار تومان است كه همان تعرفه مصوب سال گذشته است و افزايش نيافته است.
زالي ادامه داد: سازمان نظام پزشكي بعد از دريافت نامه امامي رضوي، معاون سلامت وزارت بهداشت مبني بر تعديل تعرفه‌هاي نظام پزشكي، در جلسه شوراي عالي اين نامه را مورد بررسي قرار داد و مصوب شد، اين تعرفه‌ها توسط شوراهاي هماهنگي نظام پزشكي در استان‌هاي مختلف تعديل شود و اكنون در اكثر شهرستان‌هاي كشور از جمله در استان تهران اين تعرفه‌ها بين 10 تا 45 درصد كاهش يافته و بيشترين تغيير نيز در تعرفه ضريب k جراحي، داخلي و بيهوشي است.
قائم مقام سازمان نظام پزشكي ادامه داد: بر اساس مصوبه اين شورا همچنين قرار است آناليز تعرفه‌هاي نظام پزشكي در سراسر كشور و تعديل آن به وزارت بهداشت ارسال شود و در جلسه آتي شوراي عالي نظام پزشكي نيز دوباره مورد بررسي قرار گيرد.
زالي گفت: تمام تلاش سازمان نظام پزشكي برقراري تفاهم با وزارت بهداشت و دولت است، زيرا معتقديم نظارت بر تعرفه‌هاي پزشكي با همكاري نظام پزشكي و دستگاه‌هاي اجرايي دولتي امكانپذير است. از نظر اين سازمان تعرفه‌هاي اعلام شده و تعديل شده نظام پزشكي خط قرمز پزشكان است و هر گونه تخلف از اين تعرفه‌ها و دريافت زيرميزي و خارج از تعرفه‌هاي مصوب و خارج از صورتحساب بيمارستاني تخلف است و حتماً بايد با آن برخورد شود.
وي ادامه داد: سازمان نظام پزشكي به دو اصل شفاف سازي تعرفه‌ها و برخورد جدي با متخلفان معتقد است و تمام تلاش ما اين است كه با پديده شوم دريافت زيرميزي از اين طريق به طور جدي مقابله شود.
زالي در پاسخ به پرسش ديگر خبرنگار فارس درباره موضع سازمان نظام پزشكي درباره وزير بهداشت آينده گفت: نظام پزشكي وارد مصاديق نمي‌شود اما معتقديم وزارت بهداشت بايد توليت نظام سلامت را به عهده داشته باشد و سياستگذار واحد سلامت مردم باشد، واگذاري امور به بخش غير دولتي، كوچك سازي و چابك سازي سيستم دولتي، يكپارچه شدن نظام سلامت و اقتصاد درمان در وزارت بهداشت، توجه به موضوع سلامت در همه اركان اقتصادي، صنعتي و اجتماعي كشور از جمله در موضوع مسائل مرتبط با تردد و جاده، خودروسازي، محورهاي مواصلاتي، كالاهاي خدماتي، آرايشي، خوراكي، سبد غذايي مردم بايد مسئله سلامت با محوريت وزارت بهداشت مد نظر تصميم گيران كشور باشد و شوراي عالي سلامت كه در قانون برنامه براي هماهنگي در اين زمينه تشكيل شده بايد در دولت جديد با فعاليت بيشتر دبير آن كه وزير بهداشت است و با رياست رئيس جمهوري فعالتر شود.
فارس- 21 مرداد 88

 تعرفه‌هاي خدمات تشخيصي و درماني بخش دولتي در سال 88 ابلاغ شد

دولت با هدف ساماندهي و تنظيم تعرفه‌هاي درماني در بخش دولتي، تعرفه‌هاي خدمات تشخيصي و درماني بخش دولتي در سال جاري را تصويب و ابلاغ کرد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت، وزيران عضو کارگروه ساماندهي بيمه پايه، همگاني و توسعه پزشک خانواده به استناد اصل يکصد و سي هشتم قانوني اساسي اين متن را تصويب كردند.
بر اساس اين گزارش، ويزيت پزشکان عمومي 29 هزار ريال، پزشکان متخصص 35 هزار ريال، پزشکان فوق تخصص 43 هزار ريال و ويزيت روانپزشکان 43 هزار ريال تعيين شد.
همچنين در اين مصوبه آمده است: سهم پرداختي سازمان‌هاي بيمه‌گر پايه براي ويزيت استادان، دانشياران و استادياران هيات علمي تمام وقت جغرافيايي (مشروط به ويزيت مستقيم بيمار) براساس درجه علمي آنها به ترتيب معادل 6/1 برابر، 45/1 و 35/1 برابر نسبت به سهم آن‌ها از جز (الف) تعيين مي‌شود؛ به طوري كه در تبصره يکم آمده است: تعريف اعضاي هيات علمي تمام وقت جغرافيايي بر اساس آيين‌نامه اجرايي بند (24) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور خواهد بود.
در تبصره دوم نيز تاکيد شده است: ويزيت اعضاي هيات علمي که به صورت تمام وقت جغرافيايي مشغول فعاليت هستند، در جهت تقويت بخش آموزشي در کشور با ارائه گواهي توسط رييس دانشگاه علوم پزشکي مبني بر تمام وقت بودن جغرافيايي و ضميمه كردن حکم حقوقي تمام وقتي بر مبناي مفاد جز «ب» بند (1) توسط سازمان‌هاي بيمه‌گر پايه قابل پرداخت است.
همچنين بند (ج) اين مصوبه به ضريب تعرفه ارزش نسبي خدمات تشخيصي و درماني پرداخته که در تبصره يکم اين بند آمده است: در مراکز فيزيوتراپي که متخصصان طب فيزيکي و توانبخشي، دکتراي فيزيوتراپي و پزشکان متخصص براساس ضوابط، عهده‌دار مسووليت فني مراکز مذکور هستند، ضريب تعرفه، دو هزار و دويست (2200) ريال براي آن‌ها اعمال خواهد شد.
بر اساس اين مصوبه، تعرفه ضريب داخلي، جراحي و بيهوشي براي ارائه خدمات بيمارستاني تنها در قسمت حق‌الزحمه نيروي انساني در مورد پزشکان هيات علمي که به صورت تمام وقت جغرافيايي در بيمارستان‌هاي آموزشي خدمت مي‌کنند و نيز تعرفه خدمات متخصصان پزشکي (ضريب داخلي، جراحي و بيهوشي) در مناطق محروم تا دو برابر ارقام مندرج در جز « ج» تعيين مي‌شود. دستورالعمل اين جز توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و وزارت رفاه و تامين اجتماعي تهيه و ابلاغ مي‌شود.
بر اين اساس، به سر جمع تعرفه‌هاي خدمات آزمايشگاهي، پاتولوژي و ژنتيک براي بخـش دولـتي در سال 1388، هفده درصد به تعرفه‌هاي مصوب هيات‌وزيران در سال 1387 اضافه خواهد شد.
بر اين اساس، به سر جمع تعرفه‌هاي خدمات پرتوپزشکي بخش دولتي، براي سال 1388 سيزده و چهار دهم درصد به تعرفه‌هاي مصوب هيات‌وزيران در سال 1387 اضافه خواهد شد، مشروط بر اين که رشد تعرفه‌هاي سونوگرافي 10 درصد، راديولوژي 15 درصد، اسکن ايزوتوپ 40 درصد، راديوتراپي 40 درصد، سي تي اسكن 12 درصـد و ام ار آي بدون رشد ‌باشد.
در بند (و) نيز آمده است: دبيرخانه شوراي عالي بيمه خدمات درماني کشور موظف است، اعداد اعلام شده به درصد در اين تصويب‌نامه را تا دو رقم گرد كند.
بند (ز) نيز به هزينه اقامت (هتلينگ) در بيمارستان‌هاي بخش دولتي در سال 1388 پرداخته که در تبصره يکم اين بند آمده است: پرداخت سازمان‌هاي بيمه‌گر بر مبناي تعرفه اقامت سه تختي و بيشتر در بخش دولتي خواهد بود.
تبصره دوم مي‌افزايد: تعرفه اعمال جراحي شايع (گلوبال) بر اساس ميزان رشد هر يک از سرفصل‌هاي خدمتي و جزييات تعرفه‌هاي اين تصويب‌نامه توسط دبيرخانه شوراي عالي بيمه خدمات درماني کشور قابل محاسبه خواهد بود.
بر اساس اين مصوبه فرانشيز خدمات تشخيصي و درماني در سال 1388، براي بيمه‌شدگان در بخش دولتي در قسمت بستري معادل 10 درصد تعرفه‌هاي مربوط و در بخش سرپايي معادل 30 درصد تعرفه‌هاي مربوط است. در سال 1388، در بخش بستري، برابر سال 1387 خواهد بود و مابه‌التفاوت به عنوان تخفيف از سوي دانشگاه‌هاي علوم پزشکي محسوب مي‌شود.
همچنين بر اساس اين مصوبه، نرخ حق بيمه خدمات درماني در سال جاري براي گروه‌هاي تحت پوشش قانون بيمه همگاني خدمات درماني کشور ـ مصوب 1373 ـ (به استثناي مشمولان بند (14) ماده واحده قانون بودجه سال 1388 کل کشور)، برابر با 70 هزار ريال تعيين شده است.
اين مصوبه مي‌افزايد: تعرفه‌هاي اعلام شده در اين تصويب‌نامه، از اول فروردين سال جاري قابل اعمال و لازم‌الاجرا است. سازمان‌هاي بيمه‌گر پايه موظفند مابه‌التفاوت اسناد تحويلي را به مرکز درماني مربوط پرداخت كنند.
بر اين اساس، در جهت بهره‌مندي عادلانه بيمه‌شدگان از خدمات مطلوب بيمه‌اي، شوراي عالي بيمه خدمات درماني کشور موظف است تا قبل از پايان سال 1388، آخرين تغييرات اعمال شده در فهرست خدمات تشخيصي و درماني مورد تعهد بيمه همگاني را تهيه و جهت اجرا به مبادي ذي‌ربط ابلاغ كند.
اين تصويب‌نامه پس از تاييد رييس جمهور، از سوي داودي ـ معاون اول رييس جمهور ـ براي اجرا ابلاغ شده است.
سه شنبه 23 تیر 1388

اعتراض وزارت بهداشت به تعرفه هاي نظام پزشكي

بيش از يك هفته از اعلام تاخير تعرفه هاي بخش خصوصي از سوي سازمان نظام پزشكي نمي گذرد، سازماني كه بر اساس قانون مصوب مجلس شوراي اسلامي در سال 82 به طور رسمي تعرفه گذاري بخش خصوصي را به اين سازمان واگذار كرد.
    هر چند كه اين تقسيم بندي در ابتدا اما و اگرهاي فراواني به دنبال داشت و اختلافات فراواني ميان اين سازمان و وزارت بهداشت به عنوان يك ارگان دولتي ايجاد كرد اما در نهايت متولي تعرفه هاي دولتي و خصوصي را مشخص و جرياني ايجاد كرد كه هم اكنون دو نوع تعرفه از سوي دو سازمان و وزارتخانه اعلام مي شود كه اين موضوع بازهم محل اختلافات شديدي شده است اين اختلاف ها تا جايي بالاگرفت كه وزير بهداشت سال گذشته در اعتراض به بالابودن تعرفه ها و ناتواني بيماران در پرداخت حتي تهديد به لغو تعرفه هاي بخش خصوصي كرد. به هر حال با انتخاب مجدد شهاب الدين صدر به عنوان رئيس سازمان نظام پزشكي تصور بر اين بود كه هماهنگي بر سرتعرفه ها ميان بخش دولتي و خصوصي افزايش مي يابد. اين همان نكته اي بود كه شهاب الدين صدر در اولين نشست خبري اش پس از انتصاب مجدد به آن تاكيد كرد.به هر حال مسوولان، مديران بيمارستان ها و در راس آنها بيماران منتظر بودند تا شاهد نتايج اين هماهنگي ها باشند. البته پيش از اين هم مسوولان سازمان نظام پزشكي از بالاترين رده تا پايين ترين آن بر افزايش 20درصدي تعرفه هاي خصوصي تاكيد كردند، اين در حالي بود كه وزير بهداشت نيز خبر از افزايش 25درصدي تعرفه هاي دولتي داده بود.
    يك هفته از اعلام تعرفه هاي بخش خصوصي با جزئيات كامل مي گذرد و به گفته مسوولان سازمان نظام پزشكي، تعرفه ها در كارگروهي متشكل از كارشناسان وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشكي مورد تاييد قرار گرفته است اما حكايت حال چيز ديگري بود. روز گذشته وزير بهداشت پس از آنكه معاونش از ميزان تعرفه هاي بخش خصوصي انتقاد كرد، گفت:» افزايش برخي تعرفه هاي بخش خصوصي بيش از نرخ متوسط تورم كشوري است از اين رو به زودي برخي از تعرفه خدمات بخش خصوصي از سوي معاونت سلامت مكتوب و اعلام خواهد شد.«
    او كه در حاشيه مراسم روز جهاني جمعيت در جمع خبرنگاران حاضر شده و به پرسش آنها پاسخ مي گفت به نكات مثبت تعرفه هاي بخش خصوصي امسال اشاره كرد، آن هم افزايش صفر درصدي برخي از اقلام تعرفه اي است اما در عين حال از سازمان نظام پزشكي گلايه كرد: »افزايش برخي از تعرفه هاي بخش خصوصي بيش از حد انتظار بوده است.«
    لنكراني همچنين درباره تعرفه هاي بخش دولتي كه هنوز اعلام نشده است،گفت:»تعرفه هاي بخش دولتي در يكشنبه گذشته به امضاي نهايي اعضاي كارگروه اصل 127 رسيد از اين رو مشكلي براي ابلاغ تعرفه هاي بخش دولتي وجود ندارد.«
    البته انتقاد نرم وزير بهداشت از ميزان تعرفه هاي بخش خصوصي در حالي است كه معاون سلامت وزارت بهداشت هفته گذشته در گفت وگويي با خبرگزاري دولتي فارس به اين موضوع واكنش نشان داد و افزايش تعرفه هاي نظام پزشكي را مورد تاييد وزارت بهداشت ندانست. اظهارات او در حالي است كه تمامي تعرفه ها به گفته قائم مقام سازمان نظام پزشكي در كارگروه مشتركي كه به همين منظور تشكيل شده بود، بررسي شده است، البته نبايد فراموش كرد كه مسوولان هر دو بخش يكي از دلايل تاخير سه ماهه در اعلام تعرفه ها را انجام همين مذاكرات و رسيدن به نتيجه مطلوب در راستاي تعرفه هاي هماهنگ عنوان كردند.
       
    سازمان نظام پزشكي با عجله، اعداد نامناسبي را اعلام كرد!
    امامي رضوي، معاون سلامت وزارت بهداشت البته بررسي هاي قبلي ميان وزارتخانه و سازمان نظام پزشكي را رد كرد و گفت: »تعرفه هاي نظام پزشكي براي بخش خصوصي بدون هماهنگي با وزارت بهداشت تعيين شده و احتمالااين تعرفه ها در كارگروه ويژه دولت بازنگري مي شود.«
    او ادامه داد:» تلاش ما اين بود كه تناسبي بين تعرفه هاي بخش دولتي و خصوصي در سال جاري برقرار شود تا مشكل سال گذشته كه به لغو تعرفه هاي نظام پزشكي از سوي كارگروه ويژه دولت انجاميد، تكرار نشود.«
    معاون سلامت وزارت بهداشت تاكيد كرد: »استنباط ما اين است كه اين تعرفه ها با تعرفه هاي دولتي كه به زودي در هفته آينده اعلام مي شود، تناسبي ندارند و اعداد مناسبي نيستند، متاسفانه دوستان ما در سازمان نظام پزشكي با عجله، اعداد نامناسبي را اعلام كردند.«
    اظهارات معاون سلامت وزارت بهداشت پيرامون اعلام با عجله تعرفه هاي بخش خصوصي، در حالي است كه اين تعرفه ها بايد به محض آغاز سال و نه با تاخير سه ماهه اعلام مي شد.
    امامي رضوي، درباره احتمال لغو تعرفه هاي نظام پزشكي اين پاسخ را داد: »فعلاً نمي خواهم بگويم دولت اين تعرفه ها را لغو مي كند اما حتماً دولت درباره اين تعرفه ها نظراتي خواهد داشت، انتظار ما اين بود كه حتي اگر مي خواهند تعرفه هاي پزشكي را قبل از دولت اعلام كنند، حداقل افزايش ها را نسبت به تعرفه هاي پارسال كارگروه دولت اعمال كنند كه چنين نشد.«
     
    تعرفه ويزيت سرپايي و هتلينگ تنها مورد اختلاف است
    انتقاد اين مسوول در وزارت بهداشت در شرايطي است كه عليرضا زالي، قائم مقام سازمان نظام پزشكي معتقد است تمامي هماهنگي ها براي اعلام تعرفه هاي اين بخش انجام شده و ميزان تعيين شده مورد تاييد است.
    او در اين باره به اعتماد ملي گفت:» امسال مبناي تعرفه گذاري اقدام مشترك وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشكي بود، اين در حالي بود كه كار كارشناسي مشتركي نيز پيرامون اين موضوع در كارگروهي صورت گرفت كه هدف از تشكيل آن، كاري فراتر از تعيين تعرفه بوده است.«
    به گفته قائم مقام سازمان نظام پزشكي، تنها مورد اختلاف ميان وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشكي تعرفه ويزيت سرپايي و هتلينگ است، اين در حالي است كه افزايش تعرفه جراحي داخلي و بيهوشي ضريب k تعريف شده كه با توجه به شرايط فعلي اقتصادي، شوراي عالي نظام پزشكي ميزان آن را افزايش نداده است.
    زالي با اعلام اينكه اختلاف سازمان نظام پزشكي با وزارت بهداشت بر سر مبناي ارزشگذاري اقتصادي است، ادامه داد: » مصوبات شوراي عالي نظام پزشكي با اكثريت آرا به تصويب مي رسد و كميته كارشناسي بررسي هاي لازم را انجام مي دهد.« او بر كار مشترك و هماهنگي ميان وزارت بهداشت و اين سازمان تاكيد كرد و چالش رسانه اي پيرامون ميزان تعرفه هاي بخش خصوصي را براي پيشبرد كار بي نتيجه توصيف كرد. قائم مقام سازمان نظام پزشكي با بيان اينكه تعرفه هاي امسال بخش خصوصي به گونه اي تعيين شد كه نسبت به سال گذشته تعديل شده است، گفت: »امسال تعرفه ها با توجه به توانايي اقتصادي افراد تعيين شده است.« زالي از ايجاد تفاهم با وزارت بهداشت بر سر تعرفه ها اظهار اميدواري كرد: »هماهنگي دستگاه ها منجر مي شود تا انتظام تعرفه اي اجرا شود و مصوبات نظام پزشكي مورد تاييد قرار مي گيرد.«
    با اين حال اين مسوول در سازمان نظام پزشكي بر اين نكته تاكيد كرد كه چنانچه وزارت بهداشت نظري پيرامون تعرفه هاي بخش خصوصي دارد، شوراي عالي اين سازمان آمادگي شنيدن نظرات را دارد.
نويسنده: زهرا جعفرزاده
اعتماد ملی- 21 تیر 88

تعرفه دندان پزشكي و فيزيوتراپي بخش خصوصي اعلام شد

تعرفه K دندانپزشكي 420 تومان و K فيزيوتراپي 360 تومان تعيين شد.
    به گزارش «ايران» براساس تصويب شوراي عالي نظام پزشكي كشور همچنين تعرفه بستري در بخش خصوصي براي K جراحي 36 هزار تومان، K داخلي 2760 تومان و K بيهوشي 12 هزارتومان تعيين شده است.
    در بخش هتلينگ هم تعرفه هتلينگ تخت عمومي درجه يك 75 هزار تومان، هتلينگ تخت عمومي درجه دو 60 هزار تومان و هتلينگ تخت عمومي درجه سه 45 هزار تومان تعيين شده است.براساس مصوبه شوراي عالي نظام پزشكي تعرفه آزمايشگاه پاتولوژي هم به ميزان 25 درصد نسبت به سال 87 و تعرفه آزمايشگاه تشخيص طبي كلينيكال و ژنتيك هم به ميزان 20 درصد نسبت به سال قبل افزايش داشته است.با توجه به اين مصوبه تعرفه گروه خدماتي phd پروانه دار گروه پزشكي هم 6 هزار تومان با حداقل زمان 20دقيقه ويزيت تعيين شد.
11 تیر 88

تعرفه هاي پزشكي بخش خصوصي افزايش يافت
رئيس سازمان نظام پزشكي كشور گفت: برخي از تعرفه هاي پزشكي بخش خصوصي نسبت به سال قبل تغيير چنداني نكرده است اما در مجموع اين تعرفه ها امسال كمتر از 20 درصد افزايش يافت.به گزارش فارس، شهاب الدين صدر در حاشيه يازدهمين همايش علمي پزشكان عمومي سراسر كشور در جمع خبرنگاران، افزود: در مجموع تعرفه هاي غير دولتي كمتر از 20 درصد افزايش پيدا كرده است. برخي از تعرفه ها طبق مصوبه شوراي عالي نظام پزشكي تغيير چنداني پيدا نكرده است مثل k جراحي. اما تعرفه هاي ويزيت سرپايي با توافقاتي كه با وزارت بهداشت شده است، تغيير كرده است چون آنها(دولت) تعرفه هاي ويزيت دولتي را تغيير مي دهند. بنابراين با توافق صورت گرفته با وزارت بهداشت چالش هاي سال گذشته را نخواهيم داشت چون كارشناسي سازمان نظام پزشكي و كارشناسان وزارت بهداشت تقريبا تطبيق دارد و در حوزه هاي مختلف در ارتباط با ويزيت سرپايي و هزينه هاي بستري در بيمارستان ها اعداد ما تطبيق دارد. رئيس سازمان نظام پزشكي كشور اضافه كرد: سازمان هاي بيمه گر مطابق قانون ظرف 15 روز بايد60 درصد مطالبات بيمارستان ها را پرداخت كنند و ظرف 3 ماه با مراكز درماني تسويه حساب كنند.
2 تیر 1388

افزايش 20 درصدي تعرفه هاي بخش خصوصي در سال88
رئيس سازمان نظام پزشكي كشور از افزايش 20 درصدي تعرفه هاي بخش خصوصي در سال 88 خبر داد.
    شهاب الدين صدر افزود: برخي از تعرفه ها طبق مصوبه شوراي عالي نظام پزشكي مثل k جراحي تغيير چنداني نكرده اما تعرفه هاي ويزيت سرپايي با توافقاتي كه با وزارت بهداشت شده، تغيير كرده است.
    وي ادامه داد: تغيير در تعرفه هاي ويزيت سرپايي به اين دليل است كه دولت تعرفه هاي ويزيت دولتي را تغيير مي دهد بنابراين با توافق صورت گرفته با وزارت بهداشت چالش هاي سال گذشته را نخواهيم داشت چون با كار كارشناسي سازمان نظام پزشكي و كارشناسان وزارت بهداشت تطابق دارد.
    رئيس سازمان نظام پزشكي كشور با اشاره به تعيين سرانه درمان هر ايراني 7 تا 10درصد از حداقل حقوق كارمندان دولت گفت: اين امر باعث مي شود 400 ميليارد تومان در صندوق بيمه كاركنان دولت افزايش اعتبارات انباشته شود كه 800 ميليارد تومان از محل فروش سهام شركت هاي دولتي براي اين كار در نظر گرفته شده است كه در كل 1200 ميليارد تومان به اعتبارات صندوق بيمه كاركنان دولت تا پايان سال 88 افزوده مي شود.
    صدر با اشاره به وجود80 هزار پزشك عمومي افزود: در بين گروه هاي عضو نظام پزشكي اين قشر با بيشترين آمار، وسيع ترين چالش ها را دارند.
    وي ادامه داد: هر ايراني سالانه سه تا پنج بار به پزشك مراجعه مي كند كه در سال حدود 300 ميليون مراجعه مي شود و اين بار سنگيني است كه بر عهده پزشكان عمومي قرار دارد.
    رئيس سازمان نظام پزشكي تصريح كرد: بيش از دوسوم كارشناسان مامايي بيكار هستند و پنج تا شش هزار پزشك عمومي اشتغال مناسب ندارند. ظرفيت پذيرش دانشجويان در دانشگاه ها بسيار مهم است و وزارت بهداشت با كار كارشناسي بايد نحوه پذيرش دانشجو را اصلاح كند.
    وي با اشاره به بدهي يك هزار و 900 ميليارد توماني بيمارستان هاي دولتي ادامه داد: بيمارستان هاي دولتي داراي ساختارهاي قديمي و حواشي زيادي هستند كه هزينه آن كمتر از بيمارستان هاي خصوصي نيست و بيمارستان هاي خصوصي به نحوي اداره مي شوند كه هزينه آنها كمتر است.
    رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس افزود: نكته اساسي كه در كميسيون بهداشت و درمان مطرح شد و به تصويب رسيد اين بود كه بيمارستان هاي دولتي بايد به صورت هيات امنايي اداره شوند و تعرفه اين بيمارستان ها حدود 6/3 برابر خواهد شد. رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس گفت: بر اساس اصلاحيه كميسيون بهداشت و درمان براي سال 88، سازمان هاي بيمه گر موظف شدند از ابتداي سال به مدت 15 روز 60 درصد مطالبات بيمارستان ها را بپردازند. همچنين طي سه ماه نيز با بيمارستان ها تصفيه حساب كنند چرا كه اكنون بيمارستان ها طلب زيادي از سازمان هاي بيمه گر دارند و همين امر باعث اختلال در كار آنها شده است. اين در حالي است كه سازمان هاي بيمه گر اعلام كردند اعتبار لازم براي اين امر را ندارند. اما در مجموع حمايت از بيمه ها و تقويت صندوق هاي بيمه يي جزء سياست هاي اصلي كميسيون بهداشت و درمان است.
ایلنا- 2 تیر 1388

تعرفه‌ها به رييس كل سازمان ابلاغ شده و پس از تاييد در آينده‌اي نزديك اعلام مي‌شود.

 دكتر محمد صاحب‌الزماني، با اشاره به زمان اعلام تعرفه‌هاي درمان بخش خصوصي براي سال جاري، گفت: طبق توافق‌هاي انجام شده با وزارت بهداشت، اقدامات كارشناسي تعرفه‌هاي درمان بخش خصوصي به پايان رسيده است.
وي ادامه داد: تعرفه‌هاي بخش خصوصي به صورتي هماهنگ با كارشناسان وزارت بهداشت در جلسه روز گذشته شوراي عالي سازمان نظام پزشكي به تصويب رسيد.
دبير شوراي عالي سازمان نظام پزشكي گفت: تعرفه‌هاي بخش خصوصي پس از تصويب در شوراي عالي به رييس كل سازمان ابلاغ شد و پس از تاييد وي، جزييات آن در آينده‌اي نزديك به اطلاع پزشكان مي‌رسد.
ایسنا- 31 خرداد 1388

رئيس سازمان نظام پزشكي خبر داد اعلام تعرفه هاي درمان بخش خصوصي در هفته جاري
رئيس سازمان نظام پزشكي كشور از اعلام تعرفه هاي بخش خصوصي طي هفته جاري خبر داد و گفت: با در نظر گرفتن ملاحظاتي چون توان مردم و افزايش نرخ تورم، تعرفه هاي درمان بخش خصوصي براي سال جاري، به صورت مشروح هفته جاري اعلام مي شود.
    دكتر سيد شهاب الدين صدر، رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس، با بيان اينكه براي سال جاري با راهكاري منطقي سرانه درماني نزديك به سرانه واقعي در نظر گرفته شد، ادامه داد: براي سال 88 سرانه درمان 12 تا 13 هزار تومان تصويب شده كه اين امر سبب مي شود تعرفه هاي دولتي نيز در چارچوب سرانه به سمت واقعي شدن حركت كند و اختلاف آن با تعرفه هاي بخش خصوصي كاهش يابد و مشكلاتي كه هر سال در اين زمينه وجود داشت، تكرار نشود.
    صدر كه در يازدهمين كنگره تازه هاي قلب و عروق سخن مي گفت، با اشاره به جمعيت 200 هزار نفري جامعه پزشكي كشور، تصريح كرد: حدود 30 هزار نفر از جامعه پزشكي كشور را متخصصان و فوق تخصص ها تشكيل مي دهند كه حدود 2 هزار نفر از آنها را متخصصان قلب و عروق تشكيل مي دهند.
    به گزارش ايسنا، وي بااشاره به رشد روزافزون بيماري هاي قلبي و مرگ و مير ناشي از آن در دنيا، ادامه داد: به اين ترتيب سازمان بهداشت جهاني براي سال 2030 پيش بيني كرده كه بيماري هاي قلبي عروقي اولين علت مرگ و مير در دنيا باشد. بنابراين بيماري هاي قلب و عروق مي توانند در كلان نظام سلامت نقش عمده اي داشته باشند.
    رئيس سازمان نظام پزشكي ادامه داد: امروزه تعريف سلامت در دنيا تغيير يافته و تعريف جامع آن، سلامت كامل جسم و روان را شامل مي شود. بنابراين عوامل مداخله گر در بيماري هاي قلب و عروق مي توانند هم در جامعه و هم در حيطه تشخيص و درمان تاثيرگذار باشند.
    وي با بيان اين كه طي 30 سال گذشته با وجود محدوديت ها، دستاوردهاي حوزه پزشكي بسيار مطلوب بوده است، گفت: شايد بيش از 50 درصد دستاوردهايي كه هر ساله همزمان با دهه فجر اعلام مي شود، مربوط به حوزه پزشكي است. از طرف ديگر سهم سلامت از درآمد ناخالص داخلي به عنوان يكي از شاخص هاي توسعه يافتگي 7 تا 7/5 درصد است كه در حال حاضر اين عدد كمتر از اين ميزان است.
    رئيس سازمان نظام پزشكي در خاتمه با بيان اين كه تنها 25 درصد عوامل مداخله كننده سلامت در اختيار جامعه پزشكي است، ادامه داد: 50 درصد عوامل حوزه سلامت مربوط به مسايل اقتصادي و اجتماعي، 10 تا 15 درصد مربوط به عوامل رفتاري و 10 درصد نيز مربوط به عوامل ژنتيك است. با اين حال جامعه پزشكي نمي تواند از مسايل و مشكلات مردم جدا باشد و وظيفه سياستگذاران كشور است كه مسايل حوزه سلامت را با ديدي باز نگاه كنند تا سلامت بتواند در جايگاه بالاتري در جامعه قرار گيرد.
ایسنا- 30خرداد 1388

انتخابات، تعيين تعرفه هاي پزشكي را به عقب انداخت

رئيس دبيرخانه سياستگذاري بيمه و تعرفه وزارت بهداشت، با تاكيد بر اينكه به زودي تعرفه هاي پزشكي سال 88 در بخش دولتي اعلام خواهد شد گفت: برگزاري انتخابات باعث شد دولت نتواند نظرش را درباره تعرفه هاي پيشنهادي اعلام كند. اوليايي منش در گفتگو با مهر اظهارداشت: با برگزاري انتخابات، وزارت بهداشت به شدت پيگير اعلام تعرفه هاي 88 از سوي دولت است. اوليايي منش با اشاره به اتمام جلسات كارشناسي در هيئت دولت براي اعلام تعرفه هاي پزشكي سال 88 گفت: پيشنهاد وزارت بهداشت رشد 30 درصدي تعرفه ها براي سال جاري است به شرطي كه سهم مردم به هيچ وجه افزايش نيابد. به گفته وزير بهداشت، در بحث تعرفه هاي پزشكي امسال، بيشترين افزايش در مورد هزينه تخت روز در نظر گرفته شده است. رئيس دبيرخانه سياستگذاري بيمه و تعرفه وزارت بهداشت به پيشنهاد وزارت رفاه مبني بر افزايش 10 درصدي تعرفه هاي پزشكي سال 88 اشاره كرد و افزود: اين پيشنهاد شامل افزايش سهم مردم نيز مي شود. در صورتي كه وزارت بهداشت خواستار افزايش 30 درصدي سهم بيمه ها در سال جاري بوده ولي معتقد است كه مردم بايد به اندازه سهم سال 87 در پرداخت تعرفه هاي پزشكي بخش دولتي مشاركت داشته باشند.
آفتاب یزد- 28 خرداد 1388

اوایل تیر: اعلام تعرفه ها در صورت تصویب شورا

دبير شوراي عالي نظام پزشكي از به پايان رسيدن اقدامات كارشناسي تعيين تعرفه‌هاي درمان بخش خصوصي خبر داد و گفت: تعرفه‌هاي درمان بخش خصوصي براي سال جاري در جلسه اوايل تير ماه شورا، مطرح و در صورت تصويب، اعلام مي‌شود.
دكتر محمد صاحب‌الزماني در گفت‌وگو با خبرنگار بهداشت و درمان ايسنا، با اشاره به زمان اعلام تعرفه‌هاي درماني بخش خصوصي براي سال جاري، گفت: مبحث تعيين تعرفه‌هاي درمان بخش خصوصي در جلسه آينده شوراي عالي نظام پزشكي مطرح و در صورت تصويب، اعلام مي‌شود.
وي زمان برگزاري جلسه آتي شوراي عالي نظام پزشكي به منظور بررسي و تعيين تعرفه‌هاي درمان بخش خصوصي را اوايل تيرماه اعلام كرد و گفت: اقدامات كارشناسي تعرفه‌هاي درمان بخش خصوصي با حضور نمايندگان وزارت بهداشت و انجمن‌هاي علمي به پايان رسيده است.
دبير شوراي عالي نظام پزشكي با اشاره به تفاهم‌ به عمل آمده با وزارت بهداشت براي تعيين تعرفه‌هاي بخش خصوصي ابراز اميدواري كرد كه در سال جاري اختلاف نظري در رابطه با تعرفه‌ها وجود نداشته باشد.
ایسنا- 25 خرداد 1388

اعلام نشدن تعرفه های جدید و ایجاد تعرفه های خودسرانه
به‌دليل اعلام نشدن تعرفه‌هاي جديد درماني در سال جديد، برخي پزشكان به‌طور خودسرانه اقدام به بالابردن تعرفه‌هاي خود كرده‌اند كه اين مسئله منجر به فشار بر مردم شده است. همين مشكل، باعث اعتراض مجلسيان شده و آنها ۲ وزير بهداشت و رفاه را به مجلس فراخوانده و از آنها توضيح خواسته‌اند.
با وجود اين، به‌نظر مي‌رسد دولت به‌دليل نزديك بودن انتخابات، خواستار اعلام تعرفه‌هاي جديد پزشكي نيست تا شوك جديد به لحاظ اجتماعي به جامعه وارد نشود. اما كارشناسان و مردم مي‌گويند: اعلام نشدن تعرفه‌هاي جديد، باعث شده تا نوعي هرج و مرج در اين زمينه به‌وجود آمده و بيماران را ناراضي و شاكي كند.
دكتر حسين‌علي شهرياري، نايب رئيس اول كميسيون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به عدم‌توافق وزارتخانه‌هاي بهداشت و رفاه در تعيين تعرفه‌ها، با گذشت ۲ماه از سال جديد، گفت: مطابق قانون همه‌ساله تعرفه‌هاي جديد بايد پيش از سال جديد در دولت تصويب شود اما متأسفانه چند سال است كه اين اتفاق رخ نمي‌دهد و تعرفه تصويب نمي‌شود، و به‌طور يقين، عدم‌تصويب تعرفه‌ها، بيشتر به بيمارستان‌هاي بخش دولتي صدمه زده و ايجاد مشكل مي‌كند. وي با اشاره به برگزاري جلسه‌اي با حضور وزيران رفاه و بهداشت در كميسيون بهداشت و درمان مجلس، افزود: در اين جلسه مقرر شد طي هفته‌هاي آتي تكليف تعرفه‌هاي درمان روشن و ابلاغ شود.
اين نماينده مجلس با بيان اينكه وزارت بهداشت هم همانند مجلس معتقد است تعرفه درمان بايد بر مبناي سرانه ۱۲ هزار توماني باشد، افزود: اما از آنجا كه قرار است مقداري از اين اعتبارات از طريق فروش سهام شركت‌هاي دولتي تامين شود درصورت عدم‌تحقق، ممكن است اين سرانه به حدود ۱۰ هزار تومان كاهش يابد، در غيراين صورت با توجه به منابعي كه مجلس اضافه كرده است سرانه حدود ۱۲ هزار تومان مي‌شود كه هم مورد تاييد وزارت بهداشت است و هم مجلس آن را قبول دارد.
شهرياري با بيان اينكه وزارت رفاه به‌دليل اختلافاتي، سرانه درمان را ۶۵۰۰ تومان اعلام مي‌كند كه ما هم اين عملكرد وزارت رفاه را قبول نداريم، تاكيد كرد: اگر وزارتخانه‌هاي مذكور درخصوص تعرفه درمان به توافق نرسند مجلس با استفاده از بعد نظارتي خود اقدام خواهد كرد.
نايب رئيس كميسيون بهداشت و درمان درخصوص افزايش خودسرانه هزينه درمان توسط پزشكان بيان كرد: اين مسئله سبب تحميل فشار به مردم مي‌شود كه بعد نظارتي وزارت بهداشت و درمان و نظام پزشكي بايد بر اين بخش نظارت داشته باشند.
در همين حال، دكتر مسعود پزشكيان، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي با انتقاد از عدم‌اعلام تعرفه درمان پس از گذشت ۲ماه از آغاز سال گفت: وزارتخانه‌هاي رفاه و بهداشت بايد در اين زمينه پاسخگو باشند.
به گفته وزير سابق بهداشت، هفته گذشته وزيران رفاه و بهداشت به مجلس دعوت شدند و اعتراضات موجود در اين زمينه در اختيار آنها قرار گرفت اما نتيجه قابل توجهي از آن جلسه حاصل نشد و روند مسئله به آينده موكول شد.
وي در پاسخ به اين پرسش كه آيا مجلس نمي‌تواند درخصوص اعلام تعرفه درمان عملكرد خاصي داشته باشد، خاطرنشان كرد: مجلس نمي‌تواند تعرفه‌ها را تعيين كند، اين تعرفه بايد توسط وزارتخانه‌هاي رفاه و بهداشت تعيين و به دولت ارائه شود، مجلس تنها مي‌تواند روند اجراي آن را پيگيري كند.
به گفته پزشكيان، وقتي تعرفه‌ها اعلام نشود، پزشكان خودسرانه عمل مي‌كنند كه وزارتخانه‌هاي بهداشت و رفاه، مسئول برخورد با آنها هستند تا فشار به مردم تحميل نشود، هم‌اكنون به‌دليل عدم‌برخورد اين وزارتخانه‌ها، مردم تحت فشار قرار دارند.
دكتر مسعود پزشكيان درخصوص عدم‌اعلام تعرفه درمان از جانب نظام پزشكي، تصريح كرد: نظام پزشكي سال گذشته تعرفه‌هاي درمان بخش خصوصي را زودتر اعلام كرد كه سبب ايجاد اختلاف ميان دولت و نظام پزشكي شد، چرا كه تعرفه درمان نظام پزشكي هم بايد به تاييد دولت برسد و نمي‌توانند خودسرانه تعرفه درمان را اعلام كنند، لذا نخست بايد تعرفه درمان از جانب دولت اعلام شود.

* واكنش وزارت بهداشت
در همين حال، مدير گروه اقتصاد سلامت و رئيس دبيرخانه سياستگذاري بيمه و تعرفه وزارت بهداشت، از هماهنگي‌هاي به عمل آمده بين وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشكي كشور براي تعيين و اعلام تعرفه‌هاي بخش خصوصي پيش از اعلام تعرفه‌هاي بخش دولتي خبر داد و گفت: در تعيين تعرفه‌هاي بخش خصوصي از نظرات كارشناسي وزارت بهداشت هم استفاده شده است.
دكتر عليرضا اوليايي منش، در گفت‌وگو با ايسنا، با بيان اينكه درخصوص اعلام تعرفه‌هاي بخش دولتي در انتظار تصميم نهايي دولت هستيم، افزود: تاكنون مقدمات كار به خوبي انجام شده است. وي، در پايان يادآورشد: تعرفه‌هاي بخش دولتي تعيين و به هيات دولت ارسال شده است و هم‌اكنون در انتظار استعلام از دولت در زمينه افزايش اعتبارات بخش سلامت درخصوص سرانه بيمه سلامت هستيم.
معاون نظارت و برنامه‌ريزي سازمان نظام پزشكي نيزگفت:‌درصورت تصويب شوراي‌عالي نظام پزشكي، تعرفه‌هاي درمان بخش خصوصي براي سال‌جاري، روز شنبه  اعلام مي‌شود.
دكتر احمدرضا جمشيدي با اشاره به زمان اعلام تعرفه‌هاي درماني بخش خصوصي براي سال‌جاري بيان كرد: جلسه شوراي‌عالي سازمان نظام پزشكي روز شنبه دوم خردادماه برگزار خواهد شد و از آنجا كه اعلام تعرفه‌هاي درماني به طول انجاميده و ممكن است اين موضوع مشكلاتي را سبب شود، احتمالا اين موضوع در اين جلسه به بحث و بررسي گذاشته مي‌شود و درصورت تصويب شورا تعرفه‌هاي بخش خصوصي اعلام مي‌شود.
وي با بيان اينكه مشكلات متعدد از جمله مشخص نبودن اعضاي شوراي‌عالي جديد نظام پزشكي سبب شد تا اعلام تعرفه‌ها زمان‌بر شود، درعين حال با اشاره به ميزان سرانه در نظر گرفته شده در تعيين تعرفه‌هاي امسال، گفت: در تعامل با وزارت بهداشت سعي شده سرانه‌اي نزديك به سرانه اعلام شده براي سال‌جاري در نظر گرفته شود.
دكتر جمشيدي در خاتمه با بيان اينكه در كارشناسي تعرفه‌هاي درماني تلاش شد تا حداكثر تفاهم با وزارت بهداشت صورت گيرد، درباره چگونگي كنترل بر ويزيت‌هاي دريافتي پزشكان با توجه به ديركرد صورت گرفته در زمان اعلام تعرفه‌ها، ادامه داد: ابزارهاي نظارتي و انتظامي اين امور در اختيار وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشكي قرار دارد، به اين ترتيب قطعا مي‌توان در كنترل تعرفه‌هاي دريافت شده از سوي پزشكان عملكرد خوبي داشت.
منبع: پزشکان بدون مرز

تعرفه‌هاي درماني بخش خصوصي 30 خرداد بررسي و تعيين مي‌شود

قائم مقام سازمان نظام پزشكي كشور در رابطه با زمان اعلام تعرفه‌هاي درمان بخش خصوصي سال جاري، گفت: جلسه شوراي عالي سازمان نظام پزشكي براي بررسي تعرفه‌هاي درماني 30 خرداد ماه تشكيل مي‌شود.
دكتر زالي، با بيان اين كه تصميم‌گيري در مورد تعرفه‌هاي درماني بخش خصوصي نهايي نشده است، گفت: براي حصول نتيجه بايد منتظر فرايند ارزيابي تعرفه‌ها ماند.
قائم مقام سازمان نظام پزشكي گفت: تعرفه‌هاي درماني بخش خصوصي با دو سرانه 10 هزار توماني و 12 هزار توماني بررسي مي‌شود.
دكتر زالي جلسه آتي شوراي عالي نظام پزشكي به منظور بررسي تعرفه‌هاي درمان بخش خصوصي را 30 خرداد ماه عنوان كرد و در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا مبني بر به طول انجاميدن زمان اعلام تعرفه‌ها گفت: نسبت به سنوات گذشته زمان اعلام تعرفه‌ها تنها يك ماه تاخير داشته است.
ایسنا- 5 خرداد 1388

جلسه شوراي عالي نظام پزشكي براي تصويب تعرفه‌ها به نتيجه نرسيد

دبير شوراي عالي نظام پزشكي در رابطه با جلسه امروز اين شورا كه قرار بود تعرفه‌هاي درمان بخش خصوصي سال جاري را بررسي كند، گفت: تعرفه‌هاي درمان بخش خصوصي مجددا به كميسيون كارشناسي بازگشت داده شد.
دكتر محمد صاحب‌الزماني، در رابطه با علت بي‌نتيجه ماندن جلسه امروز شوراي عالي نظام پزشكي در تصويب و اعلام تعرفه‌هاي درمان بخش خصوصي گفت: پكيج تعرفه‌هاي تعيين شده كامل نبود و همه بسته‌هاي خدمتي را شامل نمي‌شد. همچنين كار كميسيون كارشناسي تعرفه‌ها ناتمام مانده بود.
وي ادامه داد: بر اين اساس به منظور كامل شدن بسته‌هاي خدمتي، تعرفه‌ها مجددا به كميسيون كارشناسي بازگشت داده شدند. نمايندگان وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشكي، اعضاي كميسيون كارشناسي تعرفه‌ها را تشكيل مي‌دهند.
دكتر صاحب‌الزماني با بيان اين كه جلسه بعدي شوراي عالي نظام پزشكي اواخر خرداد ماه تشكيل مي‌شود؛ گفت: كارشناسي تعرفه‌هاي درمان بخش خصوصي براي جلسه آينده شوراي عالي كامل مي‌شود. به اين ترتيب تعرفه‌هاي درمان بخش خصوصي اواخر خرداد اعلام مي‌شود.
ایسنا- 2 خرداد 88

امروز، زمان اعلام تعرفه هاي درماني بخش خصوصي
معاون نظارت و برنامه ريزي سازمان نظام پزشكي گفت: در صورت تصويب شوراي عالي نظام پزشكي، تعرفه هاي درماني بخش خصوصي براي سال جاري، امروز اعلام مي شود.
    احمدرضا جمشيدي با اشاره به زمان اعلام تعرفه هاي درماني بخش خصوصي براي سال جاري به ايسنا، گفت: جلسه شوراي عالي سازمان نظام پزشكي امروز برگزار مي شود و از آنجا كه اعلام تعرفه هاي درماني به طول انجاميده و ممكن است اين موضوع مشكلاتي را سبب شود، احتمالااين موضوع در اين جلسه به بحث و بررسي گذاشته مي شود و در صورت تصويب شورا، تعرفه هاي بخش خصوصي اعلام مي شود.
    وي با بيان اين كه مشكلات متعدد از جمله مشخص نبودن اعضاي شوراي عالي جديد نظام پزشكي باعث شد تا اعلام تعرفه ها به طول بينجامد و در عين حال با اشاره به ميزان سرانه در نظر گرفته شده در تعيين تعرفه هاي امسال، گفت: در تعامل با وزارت بهداشت سعي شده سرانه اي نزديك به سرانه اعلام شده براي امسال در نظر گرفته شود.
    جمشيدي با بيان اين كه در كارشناسي تعرفه هاي درماني تلاش شد تا حداكثر تفاهم با وزارت بهداشت صورت گيرد، درباره چگونگي كنترل بر ويزيت هاي دريافتي پزشكان با توجه به ديركرد صورت گرفته در زمان اعلام تعرفه ها، گفت: ابزارهاي نظارتي و انتظامي اين امور در اختيار وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشكي است، به اين ترتيب قطعا مي توان در كنترل تعرفه هاي دريافت شده از سوي پزشكان عملكرد خوبي داشت.
magiran.com- 2 خرداد 1388

تعيين و اعلام تعرفه‌هاي خصوصي با هماهنگي وزارت بهداشت
مدير گروه اقتصاد سلامت و رييس دبيرخانه سياستگذاري بيمه و تعرفه وزارت بهداشت، از هماهنگي‌هاي به عمل آمده بين وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشكي كشور براي تعيين و اعلام تعرفه‌هاي بخش خصوصي پيش از اعلام تعرفه‌هاي بخش دولتي خبر داد و گفت: در تعيين تعرفه‌هاي بخش خصوصي از نظرات كارشناسي وزارت بهداشت هم استفاده شده است.
دكتر عليرضا اوليايي منش، با بيان اينكه در خصوص اعلام تعرفه‌هاي بخش دولتي در انتظار تصميم نهايي دولت هستيم، افزود: تاكنون مقدمات كار به خوبي انجام شده است.
وي، در پايان يادآورشد: تعرفه‌هاي بخش دولتي تعيين و به هيات دولت ارسال شده است و هم اكنون در انتظار استعلام از دولت در زمينه افزايش اعتبارات بخش سلامت در خصوص سرانه بيمه سلامت هستيم.
ایسنا- 1 خرداد 1388

اعلام تعرفه پزشكي بخش خصوصي در ابتداي خردادماه
رئيس سازمان نظام پزشكي با اشاره به توافق خوب بين وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشكي بر سر تعيين تعرفه هاي پزشكي گفت: پس از اعلام تعرفه بخش دولتي، تعرفه هاي غيردولتي بلافاصله در اولين نشست شوراي عالي در اول خردادماه اعلام مي شود. دكتر سيدشهاب الدين صدر گفت: بر اساس قانون برنامه چهارم توسعه هفت تا 10 درصد از حداقل حقوق و دستمزد كاركنان لشكري و كشوري كسر مي شود و بنابراين سرانه 88 با سرانه پيشنهادي در لايحه بودجه متفاوت است و با اجراي قانون خدمات كشوري ميزان سرانه به 12 هزار تومان مي رسد.
23 اردیبهشت 1388

طرح کارشناسی تعرفه های دندان‏پزشکی بخش غیردولتی
دكتر شهاب الدين صدر، رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي گفت: بايد اعتبارات حوزه سلامت مناسب باشد و به سمت واقعي شدن سوق يابد.
دكتر شهاب الدين صدر شب گذشته در حاشيه مراسم تجليل از پيشكسوتان عرصه دندان‏پزشكي در تالار بزرگ وزارت كشور اظهار داشت: خوشبختانه با اصلاحاتي كه در مجلس شوراي اسلامي در لايحه بودجه به وجود آمد، سرانه درمان به سمت واقعيت حركت كرد؛ يعني سرانه درمان از 6500 تومان در سال 87 به 11 هزار تومان در سال جاري افزايش يافته است.
وي خاطرنشان كرد: بالا رفتن سرانه درمان در جامعه موجب مي شود كه بيمه ها پوشش مناسب تري به خدمات پزشكي ارائه دهند.
رئيس سازمان نظام پزشكي با اشاره به مشكل بيمه در خصوص دندانپزشكي گفت: بيمه ها خدمات دندانپزشكي را به عنوان خدمات لوكس تلقي مي كردند و بيشتر خدمات دندانپزشكي تحت پوشش بيمه درماني نبودند.
صدر تصريح كرد: با تصميم گيري هاي انجام شده و حمايت هاي بيمه اي از مشكل تحت پوشش نبودن خدمات دندانپزشكي جلوگيري شده و اين امر فشار مالي مردم جامعه را در اين بخش كم كرده است.
وي خاطرنشان كرد: طرح كارشناسي تعرفه هاي دندان‏پزشكي بخش غيردولتي از سال گذشته در كشور آغاز شده كه اميدواريم اين طرح چالش هاي گذشته در اين حوزه را برطرف كند.
رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس اظهار داشت: تمامي همكاران دندانپزشك - چه در بخش دولتي و چه در بخش غيردولتي - موظف به رعايت تعرفه تعيين شده هستند.
صدر با اشاره به اينكه شعار اصلاح الگوي مصرف در دستور كار كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي قرار گرفته است، گفت: در خصوص عرضه دارو و تجهيزات پزشكي و روش هاي مختلف فرهنگ سازي صحبت هاي مناسبي در زمينه اصلاح الگوي مصرف در مجلس شوراي اسلامي صورت گرفته است.
منبع: شبکه خبر دانشجو

اصلاح تعرفه های دولتی
شهاب‌الدین صدر در مراسم افتتاحیه بیستمین همایش فیزیوتراپی ایران افزود: اكنون 5 هزار فیزیوتراب در كشور وجود دارد كه 3 هزار و 500 نفر آنها عضو سازمان نظام پزشكی هستند و از بقیه فیزیوتراپیست‌ها می‌خواهیم كه به عضویت سازمان درآیند.
وی با اشاره به نقش فیزیوتراپی در پیشگیری، درمان و توانبخشی در نظام سلامت كشور افزود:به علت دید مثبتی كه فضای كشورها از جمله كشور ما به سمت مصرف دارو می‌رود،یكی از امتیازات این رشته این است كه با ساختار و فیزیولوژی نظام حیات تطبیق بیشتری دارد و وابستگی را به دارو كمتر می‌كند.
صدر با اشاره به مصوبات مجلس در سال 88 كه اصلاح جدی در بخش سرانه‌های بیمه اعلام شده است، گفت: این مصوبات نشان می‌دهد كه 7 تا 10درصد حقوق كاركنان دولت به بیمه اختصاص می‌یابد لذا سرانه بیمه افزایش خوبی پیدا كرده است و این سرانه به نزدیك 12هزار تومان می‌رسد.
وی تصریح كرد: اصلاح تعرفه‌های دولتی به زودی در نخستین جلسه شورای عالی سازمان نظام پزشكی كه در اول خرداد امسال برگزار خواهد شد،اعلام می‌شود و نگاه ما به این تعرفه‌ها اصلاح هزینه‌ها بدون این كه باری بر دوش مردم وارد شود است.
صدر تصریح كرد: باید نگاهمان به سلامت به عنوان محورهای توسعه پایدار كشور باشد و از نگاه درمان محور خارج شویم.
وی افزود: رشته فیزیوتراپی با توجه به افزایش امید به زندگی پس از انقلاب كه در سال 57 امید به زندگی 58 سال بود و در سال 87 به 72 سال رسید نقش مهمی در فرآیندهای غربالگری، پیشگیری و توانبخشی دارد.
رئیس سازمان نظام پزشكی افزود:در پرونده‌های انتظامی سازمان نظام پزشكی فعالیت‌های فیزیوتراپیست‌ها به شكل خاصی مورد شكایت نیست كه باید با تلاش همه فیزیوتراپیست‌ها قصور در این حرفه روند رو به كاهشی را ادامه دهد.
صدر گفت : از مهم ترین نقش‌های انجمن‌های علمی برنامه‌ آموزشی مداوم است كه سازمان نظام پزشكی آمادگی كامل دارد در كنار انجمن در این حوزه برای توسعه آموزش مداوم جامعه فیزیوتراپی كه موجب به روز شدن اطلاعات و خدمات به بیماران می‌شود اقدامات لازم را انجام دهد.
وی همچنین گفت: با توجه به تلاش های انجام شده از طرف انجمن فیزیوتراپی ایران برای راه‌اندازی مقطع دكترای حرفه‌ای این رشته نگاه سازمان نظام پزشكی و مجلس به این موضوع مثبت است.
رئیس سازمان نظام پزشكی به اصول اخلاقی فدراسیون جهانی فیزیوتراپی اشاره و تصریح كرد: این قصور از 8 محور تشكیل شده است كه از مهتمرین محورهای آن پاسخگو بودن به بیمار‌ها و احترام به حقوق همه بیماران است و در صورت اجرای آن در سطح كشور قداست حرفه‌ پزشكی بیش از بیش حفظ می‌شود.
شبکه خبر- 22 اردیبهشت 1388

همکاری سازمان و وزارت بهداشت در کارشناسی تعرفه‌هاي دولتي سال 88
 رييس کل سازمان نظام پزشكي با اشاره به اصلاح سرانه درمان در مصوبه بودجه سال 88گفت: ‌كميته‌هاي كاري وزارت بهداشت با همكاري سازمان نظام پزشكي مشغول بررسي تعرفه‌هاي جديد درماني هستند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی وامور بین الملل سازمان نظام پزشکی دکتر سید شهاب الدین صدر رییس کل سازمان نظام پزشکی در مراسم روز دندانپزشكي که با حضور هزاران نفراز دندانپزشکان درتالاربزرگ كشوربرگزار شد با اشاره به برگزاری پنجمين دوره انتخابات هيات مديره‌هاي سازمان نظام پزشكي افزود: دراواخر سال 87 انتخابات نظام پزشكي در 185 شهرستان برگزار شد كه به دنبال آن 174 شهرستان، هيات مديره‌هاي خود را انتخاب و 11 شهرستان ديگر هم به صورت ميان دوره‌اي در 25 ارديبهشت انتخابات خود را برگزار مي‌كنند. اين انتخابات با استقبال خوب رسته‌هاي مختلف پزشكي و با رقابت جدي در شهرستان‌ها انجام شد. در حال حاضر نیز منتخبان جامعه پزشکی در شهرستان‌ها ، شوراي عالي نظام پزشكي جديد و رييس كل، فعاليت‌هاي خود را آغاز كرده‌اند.
رييس کل سازمان نظام پزشكي با اشاره به اهداف سازمان نظام پزشكي گفت:‌ ارتقاي جايگاه پزشكي و تلاش براي ارائه خدمات بيشتر به بيماران در سرلوحه اهداف سازمان نظام پزشكي قرار دارد. سازمان نظام پزشكي طي چهار سال گذشته با چالش‌هاي مختلفي مواجه بود و مي‌توان دوره قبل را دوره تثبيت قانون سازمان ناميد. عليرغم اين چالش‌ها با پيگيري‌ها و تلاش‌هاي صورت گرفته از سوي منتخبان نظام پزشكي طي دوره گذشته، ‌قانون نظام پزشكي با قوت به كار خود ادامه داد. در دوره جديد نيز نيازمند توسعه فعاليت‌ها در عرصه‌هاي مختلف هستيم. همه تلاش‌ها بر اين است كه خدمات به بيماران به بهترين نحو ارائه شود و مابقي اتفاقات در حاشيه است.
رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به نا کافی بودن سرانه درمان كه يكي از مشكلات مزمن و قديمي اقتصاد سلامت است گفت: این مشکل اخیرا با همت كميسيون بهداشت و درمان مجلس براي هميشه حل شد به طوري كه از اين پس سرانه درمان به عنوان درصدي از حقوق كاركنان دولت و با اخذ 7 تا 10درصد به عنوان حق بيمه تعيين مي‌شود، بنابراين هر سال با افزايش حقوق شاغلان سرانه درمان نيز افزايش مي‌يابد و ديگر نيازي به مصوبه شوراي عالي بيمه براي تعيين سرانه درمان نيست.
دکترصدرخاطر نشان کرد: سال گذشته سرانه درمان كاركنان دولت 5500 تومان بود و  دولت در لايحه بودجه سال 88 آن را 6500 تومان تعيين كرد اما مجلس در كميسيون تلفيق، با تغيير نحوه تعيين سرانه درمان و مرتبط كردن آن با درصدي از حقوق، سرانه درمان امسال را به حدود 11تا 12هزار تومان افزايش داد و مشكل قديمي سرانه درمان را حل كرد.
وي گفت:‌ از طرفي مقرر شد براي اينكه هزينه‌هاي درماني فشار مالي كمتري به مردم وارد كند، دولت نيز از دو محل رقم 1400 ميليارد تومان به صندوق بيمه كاركنان دولت اضافه كند.
رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: اصلاح رقم سرانه درمان، اصلاح تعرفه‌هاي پزشكي را در بر دارد كه در درجه اول در بخش دولتي رخ مي‌دهد، اصلاح تعرفه‌هاي درماني دولتي در بخش سرپايي، بستري و هتلينگ و نيز خدمات پاراكلينيكي اكنون با تشكيل كميته‌هاي كاري متشكل از نمايندگان تمام دستگاه‌هاي مسئول در حال انجام است و اميدواريم هر چه زودتر تعرفه‌هاي دولتي اعلام شود.
رئيس كل سازمان نظام پزشكي در ادامه تصریح کرد: پس از اعلام تعرفه‌هاي پزشكي بخش دولتي چون قيمت تمام شده خدمات در بخش دولتي و خصوصي مشابه هم است، سازمان نظام پزشكي اين تعرفه‌ها را مبنا قرار مي‌دهد و با اضافه كردن هزينه‌هاي سرباري شامل هزينه استهلاك و سود سرمايه تعرفه‌هاي خدمات پزشكي بخش خصوصي را اعلام مي‌كند.
وي با تاكيد بر آن كه بر اساس قوانين كشور توليت سلامت بايد با وزارت بهداشت باشد، گفت: اين در حالي است كه طي سالهاي گذشته برخي وزارت خانه‌ها و سازمان‌هاي ديگر در اين زمينه وارد شده و سبب آشفتگي در حوزه سلامت شدند كه در مصوبه بودجه سال 88 در اين زمينه تاكيدات لازم صورت گرفته كه سياست گذاري در حوزه سلامت بايد با وزارت بهداشت باشد و سازمان‌هاي بيمه‌گر با همكاري وزارت بهداشت كارهاي خود را انجام دهند.
رييس كميسيون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به تمهيدات در نظر گرفته شده براي بيمارستان‌هاي دولتي در بودجه سال 88 گفت: اقدام ديگري كه امسال بر اساس مصوبه مجلس انجام مي‌شود، افزايش اختيارات به تعدادي از بيمارستان‌هاي دولتي است كه به صورت هيئت امنايي اداره خواهند شد، به اين ترتيب هيئت امنا و مسئولان اين بيمارستانها اجازه دارند تعرفه ای معادل 6/3k يا 6/3 برابر تعرفه دولتي بگيرند و البته بودجه دولتي نيز ديگر به اين بيمارستانهاي نمونه تعلق نمي‌گيرد اما ارتقاي كيفيت خدمات اين مراكز و حمايت بيشتر بيمه‌ها قطعاً به افزايش رضايتمندي مردم منجر مي‌شود.
دكتر صدر با اشاره به عدم پرداخت مطالبات جامعه پزشكي و بيمارستانها از سوي بيمه‌ها و مشكلات ناشي از آن افزود: بر اساس مصوبه بودجه سال 88 سازمان‌هاي بيمه‌گر موظف هستند ظرف دو هفته مطالبات مراكزي كه با آنها انعقاد قرارداد داشته‌اند را بپردازند و همچنين ظرف سه ماه باید با اين مراكز تسويه حساب كنند.
رییس کل سازمان نظام پزشکی تصریح کرد: در حال حاضر دندانپزشكان 22 هزار و 500 نفر از جمعیت 200 هزار نفری اعضای  سازمان نظام پزشكي را تشكيل مي‌دهند، 16 دانشكده دندانپزشكي دولتي و 2 دانشكده در دانشگاه آزاد آموزش اين رشته را در كشور به عهده دارند و حدود 10دوره تخصصي دندانپزشكي در كشور تدريس مي‌شود.
دكتر صدر در پایان با بيان اينكه شاخص اميد به زندگي طي سي سال گذشته رشد خوبي داشته و هم اكنون از 57 سال در سال 1357 به حدود 72 تا 73 سال رسيده است، گفت:‌ در مجموع اين افزايش شاخص اميد به زندگي توجه بيشتري به بهداشت دهان و دندان را ايجاب مي‌كند. بر اين اساس امروزه در مورد مواد مصرفي دندانپزشكي و در حوزه نانومديسين و پروتزهاي مختلف پيشرفت‌هاي مطلوبي صورت گرفته است.
شایان ذکر است در این مراسم از 9 نفر از اساتید و پیشکسوتان رشته دندانپزشکی و 3 شرکت نولیدکننده تجهیزات و مواد دندانپزشکی داخلی تقدیر بعمل آمد.
نظام پزشکی- 5 اردیبهشت 1388

ابلاغ 15تا20 درصد افزایش تعرفه های پزشکی بخش دولتی

گروه جامعه: مدير گروه اقتصاد سلامت و رئيس دبيرخانه سياستگذاري بيمه و تعرفه وزارت بهداشت، با اشاره به اين كه همه ساله تعرفه هاي بخش دولتي رشد 15 تا 20 درصدي را دارد، گفت: شايد امسال افزايش سرانه درمان صرف افزايش پوشش بيمه اي و عمق بخشي بيشتر به آنها شود و افزايش تعرفه هاي درماني بخش دولتي مشابه سال گذشته باشد. درعين حال تا يك ماه آينده نتايج شفاف تر خواهد شد.
    عليرضا اوليايي منش در گفتگو با ايسنا، اظهار كرد: در حالي كه مي شد كار كارشناسي تعرفه ها را در پايان سال پيش به اتمام رساند، اين مصوبه باعث شد براي تعيين تعرفه ها به جلسات كارشناسي بيشتري نياز شود. از اين رو به نظر مي رسد نتايج نهايي تعيين تعرفه هاي دولتي به اوايل ارديبهشت موكول شود.وي در آخرين مصوبه مجلس شوراي اسلامي، كسر بخشي از درآمد كاركنان كشوري و لشكري و بازنشسته را قدمي مثبت در جهت افزايش ميزان اعتبارات برشمرد و افزود: به اين ترتيب بيمه، نحوه پرداخت و تامين منابع نيز عادلانه تر مي شود.
جام جم- 18 فروردین 88Tags: تعرفه پزشکی, تعرفه دندان پزشکی, نظام پزشکی, وزارت بهداشت

بازگشت به فهرست


 
متن پیام*
Upload files and imagesDrag files here to upload
Drag files here
هیچ نوشته ای یافت نشده است.
Send Cancel
محافظت در مقابل ربات اسپم (کپچا)
بارگذاری تصویر