13-15 آبان کنگره 18 پروتز دندان ۱۹ آبان ۱۳۸۸

13-15 آبان کنگره 18 پروتز دندان

سرعت تاسيس لابراتوارهاي غيرمجاز دندانسازي 5 برابر تعطيلي آنهاست
رئيس هيات مديره جامعه دندانسازان ايران

سرعت تاسيس لابراتوارهاي غيرمجاز دندانسازي از سرعت تعطيل آنها بيشتر است، به طوري كه با تعطيل شدن يك مركز غيرمجاز، 5 لابراتوار غيرمجاز دندانسازي ديگر تاسيس مي شود.
    رئيس هيات مديره جامعه دندانسازي ايران با اعلام اين خبر و با اشاره به تلاش هاي جامعه دندانسازان براي انجام فعاليت هاي قانونمند و قابل نظارت گفت: به علت نبود نظارت دقيق در طول سالهاي گذشته در كنار لابراتوارهاي مجاز دندانسازي، لابراتوارهاي غيرمجاز رشد كرده اند و با وجود دستورالعمل وزير بهداشت همچنان دندانپزشكان با اين دندانسازان همكاري مي كنند.
    حسين چاقري افزود: اين موضوع بويژه در شرايط حاضر كه كنترل عفونت ها اهميت زيادي دارد حائز اهميت است و اين دندانسازي هاي زيرزميني مي توانند براي سلامت جامعه مسئله ساز باشند. وي تصريح كرد: در حال حاضر حدود 800 لابراتوار مجاز دندانسازي قانوني و داراي مجوز در كشور وجود دارد كه پيش بيني مي شود چند برابر اين تعداد لابراتوار غيرقانوني و فعال باشد، البته آمار مستندي در اين زمينه وجود ندارد.
    چاقري گفت: براساس طرحي با همكاري وزارت بهداشت همه افرادي كه لابراتوار دارند بايد فرم اطلاعاتي لازم را پر كنند در حقيقت اين فرم به منزله شناسنامه و هويت قانوني لابراتوارها محسوب مي شود. به گفته وي به علت درجه بندي نكردن دندانسازي ها، ناظري هم براي تعيين نرخ هاي دندانسازي وجود ندارد.
19 آبان 1388

دندانسازان تجربي اجازه انجام هيچگونه اقدام درماني را ندارند

رييس اداره سلامت دهان وزارت بهداشت، انجام هر گونه اقدام درماني توسط دندانسازان تجربي را غيرقانوني عنوان كرد و گفت: هرچند تعرفه درمان‌هايي كه اين دندانسازان دريافت مي‌كنند پايين است، اما كيفيت پايين درمان‌هاي ارايه شده توسط اين افراد نه تنها هزينه‌هاي گزافي را براي بيماران در پي خواهد داشت، بلكه سلامت بيماران را به خطر مي‌اندازد.
دكتر حسين حصاري، با اشاره به اقدامات وزارت بهداشت براي ساماندهي فعاليت‌هاي دندانسازان تجربي در كشور گفت: شاغلين حرف وابسته به دندانپزشكي به چند گروه از جمله كمك دندانپزشكان تجربي و بهداران تجربي دندان تقسيم مي‌شوند.
به گفته وي، كمك دندانپزشكان تجربي و بهداران تجربي دندان تنها اجازه ترميم سطحي دندان، كشيدن دندان (به جز دندان عقل و ريشه‌هاي باقيمانده) و انجام پروتز متحرك و جرم گيري را دارند. همچنين دندانپزشكان تجربي و بهداران تجربي دندان اجازه پر كردن دندان‌هاي وسيع دندان، كشيدن دندان‌هاي چند ريشه و مشكل و درمان ريشه در بيماران را ندارند.
وي، گروه ديگر را دندانسازان تجربي عنوان كرد و گفت: اين گروه اجازه انجام هيچگونه درمان براي بيماران را ندارند. اين درحالي است كه برخي از اين افراد بدون مجوز اقدام به قالب گيري و ساخت پروتزهاي دنداني مي‌كنند كه اين امر غير قانوني است.
دكتر حصاري با بيان اين كه وزارت بهداشت بر اساس قانون، با اين افراد برخورد خواهد كرد؛ از مردم خواست به هيچ وجه براي اقدامات درماني دهان و دندان خود به افراد فاقد صلاحيت مراجعه نكنند و ادامه داد: هرچند تعرفه درمان‌هايي كه اين دندانسازان دريافت مي‌كنند پايين است، اما كيفيت پايين درمان‌هاي ارايه شده توسط اين افراد نه تنها هزينه‌هاي گزافي را براي بيماران در پي خواهد داشت بلكه سلامت بيماران را به خطر مي‌اندازد.
دكتر حصاري با بيان اين كه رسيدگي به امور اين گروه، مستلزم آن است كه وزارت بهداشت از فعاليت آنها توسط مردم اطلاع يابد، گفت: در صورت اطلاع، وزارت بهداشت پيگيري كرده و از طريق قانوني برخوردهاي لازم صورت مي‌گيرد.
رييس اداره سلامت دهان وزارت بهداشت، تعداد دندانسازان تجربي، كمك دندانپزشكان تجربي و بهداران تجربي دندان در كشور را مشخص دانست و تاكيد كرد: ‌بر اساس مصوبات مجلس در سال‌هاي گذشته، فرد جديدي به اين گروه اضافه نخواهد شد. وزارت بهداشت نيز طبق اين مصوبه عمل مي‌كند. از طرف ديگر به دنبال افزايش تعداد دندانپزشكان در كشور، جايگاه آنچناني براي شاغلين حرف وابسته دندانپزشكي وجود نخواهد داشت.
دكتر حصاري در پايان با ابراز نارضايتي از اينكه رسيدگي به شكايات صورت گرفته از دندانسازان تجربي، بخش عمده‌اي از انرژي مسئولان ذيربط در وزارت بهداشت را مي‌گيرد، افزود: علاوه بر آن، اين گروه از دندانسازان درخواست‌هاي غيرمنطقي مبني بر كسب مجوز دندانپزشكي دارند كه پاسخ دهي به آنها نيز بسيار وقت گير است.
ایسنا- 19 آبان 1388

رييس اداره سلامت دهان وزارت بهداشت بر لزوم گسترش فعاليت‌هاي انجمن‌هاي دندانپزشكي در كشور تاكيد كرد.

دكتر حسين حصاري در هجدهمين كنگره علمي سالانه پروتز دندان كه از سوي جامعه دندانسازان ايران و با همكاري اداره سلامت دهان وزارت بهداشت برگزار شد با ابراز نارضايتي از آنچه غفلت جامعه پزشكي از بخش دندان پزشكي طي دو، سه سال اخير خواند، گفت: اين موضوع تضعيف بسياري از عملكردهاي سلامت دهان در كشور را سبب شد؛ بنابراين مي‌توان گفت كه اگر اعضاي يك تيم به صورت مناسبي با يكديگر تعامل نداشته باشند تضعيف مجموعه اعضاي تيم حاصل خواهد شد.
وي ادامه داد: زماني كه مجموعه‌اي ضعيف شود ممكن است ديگران براي آنها تصميم‌گيري كنند؛ به طوري كه اين تصميم‌گيري‌ها يك سويه و بدون عمق و درك كافي از شرايط باشد. در نهايت تضعيف مجموعه اعضاي يك تيم به ضعف در ارايه خدمات سلامت به مردم منجر مي‌شود.
دكتر حصاري تاكيد كرد كه جامعه دندانسازان ايران به عنوان بخشي از تيم سلامت دهان و دندان پزشكي كشور بايد از جايگاه مناسبي برخوردار شوند و جامعه دندانسازان تحصيلي بايد تقويت شوند. به اين ترتيب دندانپزشكان در سطوح مختلف دندانپزشكي و دندانسازان هم در سطوح مختلف جامعه دندانسازان بتوانند نقش خود را در سلامت دهان به خوبي ايفا كنند.
وي با تاكيد بر لزوم گسترش فعاليت‌هاي انجمن‌هاي دندانپزشكي در كشور ادامه داد: لازم است كه انجمن‌هاي دندانپزشكي در سطح كشور فعال‌تر از گذشته عمل كنند. هر چند كه جامعه دندانپزشكان كشور جمع زيادي را شامل مي‌شود اما ارتباط‌ و پيوستگي لازم بين مركز و شهرستان‌ها بسيار ضعيف است.
دكتر حصاري ادامه داد: اگر دندانسازان بخواهند جامعه‌اي از صنف خود تشكيل دهند بايد در تمام استان‌هاي كشور از جايگاه مناسبي برخوردار باشند و توانمندي‌هاي خود را اثبات كنند. تنها در اين شرايط مي‌توان برخي از وظايف مربوط به سلامت دهان و دندان را به جامعه دندانسازان محول كرد.
وي در ادامه بر لزوم ساماندهي اطلاعات جامعه دندانسازي كشور تاكيد كرد و گفت: بحث جمع‌آوري داده‌ها و اطلاعات در كشور بويژه در رابطه با جامعه دندانسازان كه شايد بيش از 10 نوع اعم از موارد قانوني و غيرقانوني فعاليت دارند، كار مشكلي است. اين موارد بايد احصا شده و رديابي شوند و اين موضوع جز با همكاري خود دندانسازان ميسر نخواهد شد. بنابراين انتظار مي‌رود كه در اين زمينه كاري جمعي و گسترده صورت گيرد.
رييس اداره سلامت دهان و دندان وزارت بهداشت با اشاره به دندانسازان غيرقانوني گفت: زماني كه توزيع صنفي در كشور به صورت محدود باشد و كفاف نياز جمعي كشور را ندهد، طبيعي است كه احتمال ايجاد گروه‌هاي غيرقانوني بيشتر مي‌شود. بنابراين هر چه توزيع دندانسازان به صورتي صحيح‌تر گسترش يابد، احتمال وجود دندانسازان غيرقانوني هم كمتر مي‌شود. از طرف ديگر بايد در آموزش‌ها نيز خدمات مطلوبي ارايه شود.
ایسنا- 13 آبان 88

اقدامات وزارت بهداشت برای ساماندهی دندان پزشکان تجربی
رئيس اداره سلامت دهان وزارت بهداشت از تدوين آيين نامه ساماندهي لابراتوارها و شاغلان پروتز دندان از سوي وزارت بهداشت و با همكاري جامعه دندانسازان ايران خبر داد و گفت: براساس اين آيين نامه كه پيش نويس آن مراحل قانوني تصويب نهايي را مي گذراند، دندانپزشكان تنها مجاز به همكاري با لابراتوارهاي مجاز دندان پزشكي بوده و از همكاري با لابراتوارهاي غيرمجاز منع شده اند.
  دكتر حسين حصاري كه به مناسبت برپايي هجدهمين كنگره علمي سالانه پروتز دندان كه 13 تا 15آبان ماه در تهران برپا مي شود، سخن مي گفت با اعلام اين خبر افزود: اين آيين نامه با هدف قانونمند كردن فعاليت لابراتوارهاي ساخت پروتز دندان كه در نهايت به ارتقاي سلامت عموم مردم جامعه منجر مي شود، تدوين شده است.
    وي با اشاره به اينكه هم اينك لابراتوارهاي دندانسازي به دليل نبود يك آيين نامه جامع به صورت سليقه اي و پراكنده اقداماتي را انجام مي دهند، يادآور شد: يكي از اولويت هاي طرح ساماندهي لابراتوارهاي دندانسازي، مساله كنترل قالب هاي دنداني به منظور بحث كنترل عفونت هاست.
    دكتر حصاري با اشاره به اينكه آيين نامه مذكور جامع ترين آيين نامه اي است كه تاكنون در زمينه ساماندهي لابراتوارها تهيه و تدوين شده است، يادآور شد: از اولويت هاي طرح ساماندهي لابراتوارهاي دندانسازي، مساله كنترل عفونت ها به منظور جلوگيري از اشاعه بيماري هاست كه تهيه بسته هايي براي ارسال قالب هاي دنداني از جمله اين برنامه به شمار مي رود.
    وي گفت: در اين آيين نامه به مواردي همچون شرايط محيطي، فضا، مواد مصرفي و تجهيزات اشاره و قوانين استانداردي براي آن وضع شده است.
10 آبان 88

رييس اداره سلامت دهان وزارت بهداشت با بيان اين كه دندان پزشكان تجربي مجوز پر كردن و كشيدن دندان و انجام پروتزهاي ثابت را ندارند، گفت: متاسفانه برخي از اين دندا ن پزشكان خارج از محدوده شرح وظايف خود عمل مي‌كنند.
دكتر حسين حصاري، با اشاره به اقدامات وزارت بهداشت براي ساماندهي دندانپزشكان تجربي در كشور، اين وزارتخانه را پاسخگوي فعاليت‌هاي اين گروه از دندان پزشكان دانست و گفت: متاسفانه برخي از دندانپزشكان تجربي ازمحدوده شرح وظايف خود خارج مي‌شوند و در مواردي كه اجازه درمان ندارند وارد مي‌شوند و وزارت بهداشت ناچار بايد عوارض و مشكلات ناشي از اقدامات آنها را پيگيري كند.
وي دراين باره ادامه داد: دندان پزشكان تجربي عمدتا اجازه پر كردن دندان، عصب كشي و كشيدن دندان (جز در موارد بسيار ساده) را ندارند. اين گروه از دندانپزشكان با وجود نداشتن مجوز براي انجام پروتزهاي ثابت، اما به وفور مشاهده مي‌شود كه در انجام اين پروتزها يا روكش دنداني دخالت مي‌كنند. متاسفانه از آنجايي كه اين گروه از دندان پزشكان تعرفه‌هاي درماني پاييني دريافت مي‌كنند، مردم نيز براي دريافت خدمات دندان پزشكي به آنها مراجعه مي‌كنند. گرچه دندانپزشكان تجربي از نظر قانوني به فعاليت خود ادامه مي‌دهند، اما كيفيت كار يك دندانپزشك علمي با كار دندانپزشكان تجربي قابل مقايسه نيست.
دكتر حصاري با اشاره به تاكيدات وزارت بهداشت به دندان پزشكان تجربي مبني بر رعايت كنترل عفونت در فعاليت‌هاي خود، گفت: با وجود آن كه برنامه‌هاي بازآموزي به صورت سالانه براي اين گروه از دندانپزشكان برگزار مي‌شود، گزارش‌هاي رسيده حاكي از آن است كه كنترل عفونت در اقدامات درماني اين گروه از دندانپزشكان چندان قابل قبول نيست.
ایسنا- 27 مهر 88

رضا جلالوند مديرعامل جامعه دندانسازان ايران با اعلام خبر فوق افزود: ارتقاي سطح تحصيلي تكنسين‌هاي پروتز دندان به كارشناسي، فضاسازي علمي - آموزشي و ايجاد زمينه تبادل دانش و تكنيك‌هاي نوين ساخت پروتزهاي دنداني و ... در كنار عرضه نوآوري‌هاي تكنيك‌هاي ساخت پروتزهاي دنداني، مواد و تجهيزات جديد از جمله دستاوردهايي است كه در اين كنگره سه روزه مطرح می شود.
وي اضافه كرد:‌ از مباحث مهم ديگري كه لابراتوارهاي دندانسازي با آن مواجه هستند، بحث ضرورت رعايت اصول بهداشت و كنترل عفونت‌هاست.
جلالوند ادامه داد: رعايت نكردن اصول بهداشت از سوي برخي مراكز دندانپزشكي و ارسال قالب‌هاي آلوده به بزاق و خون به لابراتوارها به ويژه همكاري برخي از دندانپزشكان با لابراتوارهاي غيرمجاز فاقد پروانه تاسيس كه كنترل و نظارتي بر آنها نمي‌شود، ضريب خسارت و صدمات جبران ناپذير را به جامعه افزايش داده است.
وي گفت:‌ از مباحث مهم ديگري كه لابراتوارهاي دندانسازي با آن درگير هستند، بحث كنترل عفونت‌هاست، زيرا همان طور كه مي‌دانيم رعايت نشدن موارد بهداشتي در لابراتوارها به ويژه به لابراتوارهايي كه متاسفانه به صورت زيرزميني و غير مجاز به فعاليت مشغولند، صدمات جبران ناپذيري را به سلامت جامعه تحميل مي‌كند كه در اين كنگره راهكاري كنترل عفونت در لابراتوارها و يافتن راهكارهاي برخورد با لابراتوارهاي غيرمجاز مورد بحث و تبادل نظر اعضاي جامعه دندانسازان ايران و مسئولان وزارت بهداشت قرار مي‌گيرد.
مديرعامل جامعه دندانسازان ايران ادامه داد: قوانين چيدن دندان و مراحل مختلف ساخت پروتز كامل، مراحل خاص لابراتوارهاي ايمپلنت‌هاي دنداني، نحوه استفاده از كامپوزيت‌هاي پيشرفته در ايمپلنت، مراحل ساخت راهنماي راديوگرافي توسط تكنولوژيست دندان، بررسي دلايل ناموفق بودن ايمپلنت‌هاي دنداني و سهم جراح در عمل‌هاي ناموفق و ... از جمله موضوعاتي است كه قرار است متخصصان رشته پروتز و نيز تكنسين‌هاي دندانسازي در مورد آن به بحث و تبادل نظر بپردازند.
وي يادآور شد: همزمان با اين كنگره، چهارمين دوره بازآموزي پروتز دندان با هدف آشنايي بيشتر موسسات لابراتوارهاي پروتز دندان با دستاوردهاي جديد، كسب آموزش‌هاي نوين علمي و شركت در كلاس‌هاي بازآموزي سالانه و نيز دريافت گواهي نامه براي تجديد اعتبار پروانه تاسيس برگزار مي‌شود.
جلالوند تصريح كرد: از آنجا كه موفقيت عمل ايمپلنت (كاشت دندان) منوط به همكاري دندانپزشكان و تكنسين‌هاي شاغل در لابر اتوارهاست و به ويژه در سال‌هاي اخير به كارگيري روش‌هاي طراحي پروتز به وسيله كامپيوتر (كد كم) سبب سهولت و دقت طراحي در پروتزهاي ساخته شده توسط تكنسين‌ها، آشنايي متخصصان پروتز با اين تكنيك مي‌تواند در جهت ارتقاي دانش اين رشته بسيار موثر باشد.
ایسنا- 27 مهر 88

Tags: کنگره پروتز دندان, جامعه دندانسازان, وزارت بهداشت

بازگشت به فهرست


 
متن پیام*
Upload files and imagesDrag files here to upload
Drag files here
هیچ نوشته ای یافت نشده است.
Send Cancel
محافظت در مقابل ربات اسپم (کپچا)
بارگذاری تصویر