۲ دی ۱۳۸۹

اختصاص 10 درصد درآمد هدفمندی یارانه ها به حوزه سلامت

حسن امامي رضوي گفت: با توجه به شعار انسان سالم محور توسعه است، دست اندركاران شبكه سلامت كشور در تلاش هستند تا مردم هيچ گونه دغدغه اي درباره افزايش هزينه هاي بهداشتي و درماني نداشته باشند.
    معاون وزير بهداشت با يادآوري اينكه هر سال وزارت بهداشت با كسري بودجه روبه رو مي شود، ادامه داد: اين مسئله در پايان هر سال بسياري از واحدهاي بهداشتي و درماني به ويژه بيمارستان ها؛ هزينه هاي درماني بيماران و غيره را تحت الشعاع قرار مي دهد كه اختصاص 10 درصد درآمد حاصل از هدفمندي يارانه ها بسيار كمك كننده است.
    امامي رضوي به نحوه اختصاص اعتبار ياد شده به شبكه سلامت كشور اشاره كرد و توضيح داد: اين موضوع به صورت كلي بيان شده و جزييات آن هنوز ابلاغ نشده است.
    معاون وزير بهداشت افزود: همچنين پيش بيني مي شود از اين اعتبار براي گسترش و توسعه خدمات درماني و افزايش خدمات پيشگيرانه؛ برقراري عدالت در سلامت، كاهش پرداخت از جيب مردم براي هزينه هاي درمان و كمك به بيماران صعب العلاج استفاده شود.
    امامي رضوي تصريح كرد: براساس برآوردهاي انجام شده تمامي اعتباري كه از محل صرفه جويي يارانه ها ذخيره مي شود، امسال حدود 200 هزار ميليارد ريال است.
 به گفته وي 20 هزار ميليارد ريال سهم حوزه سلامت بوده كه مطابق قانون قرار است در اختيار وزارت بهداشت قرار گيرد.
کارگروه تحولات اقتصادی- 1دی 1389

اختصاص 10 درصددرآمد هدفمندي يارانه به سيستم سلامت، كسري بودجه وزارت بهداشت را جبران مي كند
وزير بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي گفت: بر اساس ماده 9 قانون هدفمند كردن يارانه ها، دولت مي‌تواند 20 درصد درآمد حاصل از اين طرح را براي دستگاه ها هزينه كند، كه اختصاص 10 درصد از اين درآمد كسري بودجه وزارت بهداشت را جبران مي كند.
مرضيه وحيد دستجردي، در نشست يك روزه روساي دانشگاههاي علوم پزشكي كشور كه در ساختمان مركزي دانشگاه علوم پزشكي تهران برگزار شد، افزود: البته با اين اعتباري كه از هدفمندي يارانه ها نصيب وزارت بهداشت مي شود، تا پايان سال ديگر كمكي به اين وزارتخانه نخواهد شد و ما بايد بودجه هاي فعلي را درست هزينه كنيم .
وي با بيان اينكه بودجه جاري دانشگاهها از 26 هزار ميليارد ريال به 38 هزار ميليارد ريال افزايش يافته، اظهار داشت: طرح هدفمندي يارانه ها كار بسيار بزرگي است كه بزرگترين اصلاح نظام اقتصادي كشور را به همراه دارد.
به گفته وي، دولت‌هاي گذشته موظف به اجراي اين طرح بودند اما دراين كار كوتاهي كردند.
دستجردي از توليد 12 داروي نوتركيب در كشور خبر داد و گفت : اميدواريم طي سه سال آينده تعداد آنها به 30 دارو برسد و دو هزار و 500 ميليارد ريال صرفه‌جويي ارزي براي كشورمان داشته باشد.
وزير بهداشت افزود: از مواردي كه در قانون برنامه پنجم تصويب شده ، تأكيد بر كاهش پرداخت هزينه سلامت از جيب مردم به ميزان 30 درصد است.
وي تصريح كرد كه بايد براي 10 درصد اعتباري كه از هدفمند كردن يارانه به حوزه سلامت اختصاص مي يابد، به گونه اي برنامه ريزي كنيم تا هزينه هاي پرداختي مردم كمتر شود.
دستجردي ،مهمترين برنامه‌هاي وزارت بهداشت براي سال جاري را افزايش درآمد به مبلغ پنج هزار ميليون ريال بيان كرد و گفت: بايد تخت‌هاي بيمارستاني را افزايش و كيفيت خدمات به مردم را بالا ببريم.
وي با بيان اينكه يك سوم توليدات علمي كشور محصول علوم پزشكي كشور است، گفت : حدود هزارو 825 درصد در افزايش تعداد مقالات رشد داشتيم كه با اين احتساب نسبت به دنيا بيشترين رشد توليد علمي دنيا را ايران به خود اختصاص داده بطوريكه توليدات علمي‌اش 11 برابر شده است.
وزير بهداشت خاطرنشان كرد: نقشه راه انتشارات علمي كشور كه در كنار آن نقشه جديد پژوهش‌هاي علوم پزشكي كشور قرار دارد نيز در حال راه‌اندازي است.
وي با بيان اينكه نقشه گسترش توسعه رشته‌هاي دانشگاهي نيز در حال بررسي است و به زودي كار آن به پايان خواهد رسيد، اظهار داشت: در زمينه درمان هدف ما ارتقا كمي و كيفي خدمات سلامت است كه در نظام حاكميت باليني در چند روز آينده مسئله اعتباربخشي درمان تدوين خواهد شد.
ایرنا- 2 دی 1389

Tags: 
AV: 

بازگشت به فهرست


 
متن پیام*
Upload files and imagesDrag files here to upload
Drag files here
هیچ نوشته ای یافت نشده است.
Send Cancel
محافظت در مقابل ربات اسپم (کپچا)
بارگذاری تصویر