۷ اسفند ۱۳۸۹

مزاياي ادغام صندوق هاي بيمه براي بيمه شدگان

طرح تجميع صندوق هاي بيمه گر (كه در ماده 42 برنامه پنجم توسعه هم پيش بيني شده بود) و تشكيل چتر واحد بيمه با نام سازمان بيمه سلامت موجي از نگاه ها را به خود معطوف ساخته است و هر كدام جنبه اي از اين طرح را زير ذره بين خود گرفته اند.
ضرورت اين ادغام نيز از آنجا ناشي مي شود كه در نظام كنوني بيمه هماهنگي بين صندوق هاي بيمه كشور در ارائه خدمات وجود ندارد و هم اكنون چندين سازمان يا صندوق بيمه در كشور وجود دارند كه هر كدام با تفاوت معناداري در حال ارائه خدمات به بيمه شدگان هستند.
تفاوت در ميزان فرانشيز پرداختي سازمان ها، نحوه ارائه خدمات، ميزان و نوع پراكنش مراكز تحت پوشش و امكانات تحت اختيارشان به قدري زياد بوده كه فكر مسئولان امر را در جهت ايجاد نظام يكپارچه بيمه در كشور به خود مشغول ساخته است.
اگرچه يك بار در سال 1369 تلاش هايي حول تجميع صندوق هاي بيمه شكل گرفته بود (كه البته موفق نبود) اما عزم جدي دولت و هوشمندي و همت و برنامه ريزي مسئولان امر در جهت ايجاد سازمان واحد و اجراي شفاف و عادلانه اين طرح دوباره ما را اميدوار مي سازد كه بتوان با قدرت هرچه بيشتر بر اين ادغام مديريت شود تا عدالت فراگير، زمينه هاي شكل گيري يك الگوي جامع را فراهم سازد. از مهمترين اهداف اين طرح، ارتقاي مطلوبيت نظام بيمه و سلامت در كشور است و اين موضوع به ارائه هرچه بهتر خدمات كيفي و كمي به بيمه شدگان كمك مي كند، زيرا شرايط جديد مناسبات اجتماعي موجب مي شود كه طرح هاي قديمي بيمه با اين شرايط مطابقت پيدا كنند تا فرايندهاي نوين بتوانند ابزارهاي موجود را به كار گيرند و آينده بهتري را ترسيم كنند. با اين حساب، پس از اجراي طرح، فرانشيزها بر حسب ساز و كار و نظام يكساني پرداخت مي شود، افراد از دايره گسترده تري از امكانات درماني برخوردار مي گردند و زحمت كمتري متوجه بيمار و بستگانش مي شود.
آنچه از ديگر محسنات طرح مي توان ذكر كرد، داشتن اطلاعات جامع و صحيح تر، شفافيت مالي بيشتر و بهره وري بالاتر از سرمايه هنگفتي است كه در حوزه صندوق هاي بيمه كشور وجود دارد كه خود نويد دهنده توانايي در صرفه جويي در هزينه ها و در عين حال افزايش مطلوبيت در خدمات است.
به بيان ساده تر با همين حق بيمه اي كه از سوي بيمه شده پرداخت مي شود، مي توان به او دايره گسترده تري از خدمات را با مطلوبيت بيشتر ارائه داد كه حاصل آن هم رضايتمندي بيشتر بيمه شده است.
ناگفته نماند كه از ديگر اقشاري كه از اجراي طرح تجميع مطمئناً سود خواهند برد، گروه هاي خدمات دهنده در چرخه سلامت از جمله پزشكان و داروخانه ها هستند كه شاهد سيستم پرداختي منظم و متفاوتي خواهند بود و از سردرگمي كه در حال حاضر گرفتار آن هستند و ناشي از مقررات هر سازمان بيمه است نيز رها خواهند شد. به عبارت ديگر «برطرف كردن همپوشاني بيمه ها» براي بيمه شونده، بيمه گر و گروه هاي خدمات دهنده در حوزه هاي قوانين، اجرا و برنامه ريزي، كاملاً به سود نظام سلامت و درمان كشور خواهد بود و مانع از هدر رفتن منابع مالي كشورمان است. از سوي ديگر «سهولت افزايش سطح خدمات بيمه» از ديگر محاسني است كه اين ادغام به دنبال خواهد داشت، زيرا صندوق هاي بيمه گر عمدتاً براي توسعه خدمات خود با موانع جدي مواجه بودند كه با اين طرح مي توان اميدوار بود چتر عدالت در حوزه تامين اجتماعي در سطح فراگيري از جامعه گسترده شود.
منبع: روزنامه ايران، شماره 4732 به تاريخ 5/12/89، صفحه 12


Tags: بیمه، صندوق بیمه، سازمان تامین اجتماعی
AV: 

بازگشت به فهرست


 
متن پیام*
Upload files and imagesDrag files here to upload
Drag files here
هیچ نوشته ای یافت نشده است.
Send Cancel
محافظت در مقابل ربات اسپم (کپچا)
بارگذاری تصویر