۱۵ اسفند ۱۳۸۹

نظام پزشکي در نظارت بر حوزه سلامت کوتاهي مي‌کند

وي ادامه داد:  اگر سخن از حقوق بيمار مي‌کنيم، در تاريخ فلسفه اسلامي و ايراني، سلسله مراتب معرفتي و پيشينه فکري آن مهيا بوده است که بايد به آن رجوع کرد. در زمينه اجراي منشور حقوق بيماران نيز بايد گفت که تا کنون عزم جدي براي اجراي آن به وجود نيامده است. بسياري در اين زمينه صحبت مي‌کنند، اما بايد به مرحله اجرا برسد و عملياتي شود.  
رييس سازمان بازرسي کل کشور با اشاره به رابطه ميان بيمار و پزشک و تنوع ديدگاه‌هاي مربوط به اين رابطه افزود:  در قديم يک رابطه پدرسالارانه بين پزشک و بيمار وجود داشت که در آن پزشک از سر دلسوزي، خود را متکفل بيمار و داراي حق تقدم در اين رابطه مي‌دانست، اما امروزه رابطه پزشک و بيمار به نحوي است که پزشک به مثابه مشاور بيمار تعريف مي‌شود. در بينش ديني و فقه اسلامي تعريف متفاوتي از اين رابطه وجود دارد.  
پورمحمدي با تشريح رابطه پزشک و بيمار در فقه اسلامي ناظر به فلسفه امانت، بسط اين بحث را باعث ايجاد يک مکانت اخلاقي براي حرفه پزشکي ارزيابي کرد و با اشاره به نظام سلامت و امکانات بهداشتي و درماني در کشور گفت:  يک سوال جدي مطرح است و آن هم اقتصاد پزشکي است. ما اطلاع دقيقي از گردش مالي پزشکي در کشور نداريم. ما بايد رقم را به صورت دقيق بدانيم که در برنامه‌ريزي براي توسعه کشور از آن استفاده کنيم، اما متاسفانه هيچ مقام مسئولي در اين خصوص نمي‌تواند به صورت دقيق اطلاع‌رساني کند. نکته مهمي که پس از کسب اطلاع دقيق از رقم اقتصاد پزشکي کشور مطرح مي‌شود اين است که نسبت اين کيفيت گردش مالي به کميت امکانات بهداشتي و درماني اعم از دانشگاه‌هاي علوم پزشکي، کارخانه‌هاي داروسازي و بيمارستان‌ها به چه نحو است؟ اين بحث مهمي است که بايد مسئولان تقنيني و نظارتي به آن توجه داشته باشند.  
وي نظارت بر حوزه بهداشت و درمان را معيوب توصيف كرد و افزود:  سال آينده ما در سازمان بازرسي کل کشور با تعريف 50 برنامه بازرسي موضوعي و به‌کارگيري بازرسان افتخاري سعي در ارتقاي بحث نظارت بر حوزه بهداشت و درمان داريم.  
رييس سازمان بازرسي كل كشور اظهار كرد:  تا کنون متاسفانه بخش نظارتي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي مورد غفلت واقع شده است و اين وزارتخانه تنها متکفل تصدي‌گري نظام سلامت کشور است و بحث نظارت را مورد توجه قرار نداده است. سازمان نظام پزشکي کشور نيز در اين زمينه کوتاهي مي‌کند و با وجود اينکه تمام وظايف اين سازمان، وظايف نظارتي است، اما متاسفانه از اين ظرفيت استفاده نمي‌شود.  

Tags: نظام پزشکی, سازمان بازرسی کل کشور
منبع:  خبرگزاری ایسنا > هفته نامه سپید

بازگشت به فهرست


 
متن پیام*
Upload files and imagesDrag files here to upload
Drag files here
هیچ نوشته ای یافت نشده است.
Send Cancel
محافظت در مقابل ربات اسپم (کپچا)
بارگذاری تصویر