۱۵ اسفند ۱۳۸۹

تمکین نظام پزشکی به دولت در تعرفه گذاری خدمات پزشکی

شهاب الدين صدر افزود: تعرفه‌گذاري خدمات پزشكي براي سال 90 مطابق برنامه توسعه پنجم هم براي بخش دولتي و هم خصوصي از سوي دولت و با هماهنگي نظام پزشكي با وزارت بهداشت و وزارت رفاه تعيين مي‌شود بر همين اساس يك كميته كاري مشترك بين اين 3 دستگاه براي تعيين تعرفه‌ها تشكيل شده و تقريباً تفاهم كامل بين سازمان نظام پزشكي و دولت براي تعيين تعرفه‌ها برقرار است.
صدر گفت: اميدواريم اعتباراتي كه در قانون برنامه توسعه پنجم براي بخش سلامت از محل صرفه‌جويي يارانه‌ها در نظر گرفته شده است و حدود 5 هزار ميليارد تومان است در بودجه سال 90 براي بخش سلامت تصويب شود تا به اين ترتيب با تقويت بيمه‌ها و اعتبارات نظام سلامت شاهد واقعي‌تر شدن تعرفه‌هاي پزشكي به خصوص در بخش دولتي باشيم و فشار غير واقعي بودن تعرفه‌ها به مردم تحميل نشود.
رئيس كل سازمان نظام پزشكي افزود: گله‌گزاري هاي سازمان نظام پزشكي درباره لغو اختيار تعرفه‌گذاري مربوط به قبل از زمان مصوبه مجلس بود و اكنون ما نيز تابع قانون برنامه هستيم و اگر فردي غير اين موضوع را اعلام كند نظر شخصي خود را اعلام كرده و نظر سازمان نظام پزشكي نيست. هيچ مصوبه‌اي هم درباره تعرفه‌هاي پزشكي سال آينده در سازمان نظام پزشكي وجود ندارد.
وي در پاسخ به پرسشی مبني بر ميزان افزايش تعرفه هاي سال آينده و زمان اعلام آن گفت: هنوز برآورد دقيقي درباره ميزان افزايش تعرفه هاي پزشكي نداريم زيرا بايد با توجه به اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها قيمت تمام شده خدمات پزشكي و ميزان تورم سال آينده محاسبه شود تا بر اساس آ‌ن تصميم گيري شود.

Tags: نظام پزشکی, تعرفه پزشکی
منبع:  خبرگزاری فارس

بازگشت به فهرست


 
متن پیام*
Upload files and imagesDrag files here to upload
Drag files here
هیچ نوشته ای یافت نشده است.
Send Cancel
محافظت در مقابل ربات اسپم (کپچا)
بارگذاری تصویر