۲۰ اسفند ۱۳۸۹

منابع جبران هزينه‌هاي حذف يارانه‌ها در حوزه سلامت پيش‌بيني نشده است

سيد محمود طباطبايي با اشاره به نقش اجراي صحيح قانون هدفمند كردن يارانه‌ها در وضعيت اقتصادي حوزه سلامت كشور، گفت:
 از آنجا كه بستر لازم براي اجراي دقيق و بدون دغدغه اين قانون از قبل ديده نشده، نگراني‌هايي در عرصه‌هاي مختلف ايجاد شده است چرا كه اجراي نامناسب قانون مي‌تواند موجب ايجاد اختلال در اداره امور كشور شود.
به گفته استاد دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي، در حالي كه افزايش هزينه‌هاي جاري مراكز بهداشتي و درماني پس از اجراي اين قانون، كاملاً واضح و مشخص است اما متأسفانه منابع تأمين اين هزينه‌ها، از پيش طراحي و تدارك ديده نشده است.
به گفته وي، در نظام سلامت كشور در بخش‌هاي دولتي و غيردولتي تا پيش از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها نيز تعادلي بين هزينه‌ها و درآمدها وجود نداشت و اساساً بخش درمان يك بخش زيان ده بوده كه بار ناشي از ضرر و زيان آن بر دوش دولت و جامعه پزشكي بوده است.
طباطبايي، با اشاره به رشد 20 درصدي هزينه‌هاي بيمارستان‌هاي خصوصي طي 9 ماهه ابتداي سال 89 نسبت به مدت مشابه سال قبل، اظهار كرد: اگر چه قضاوت در خصوص رشد نهايي هزينه‌هاي جاري ناشي از هدفمندي يارانه‌ها در حوزه سلامت زود است، اما فقط در بيمارستان مهراد تهران طي 3 ماهه گذشته، 35 تا 40 درصد رشد در هزينه برق، 230 درصد آب و 268 درصد رشد بهاي گاز رخ داده است.
رئيس بيمارستان، با بيان اينكه رشد محسوس و واضح هزينه‌ها در ماه‌هاي دي و بهمن و به دنبال آن كاهش درآمدها در اين دو ماه، عملاً فعاليت برخي از بخش‌هاي بيمارستاني را مختل كرده است، عنوان كرد: امكان صرفه جويي مراكز درماني در برخي هزينه‌ها همانند صرفه‌جويي در خانوارها مقدور نيست و لازم است كه در اين زمينه منابع مشخص پيش بيني شود.
عضو هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي شهيدبهشتي، با اشاره به اينكه تعرفه‌هاي درماني فعلي با تعرفه‌هاي واقعي فاصله زيادي دارد، با برآورد رشد تعرفه‌ها در سال 90، اظهار كرد: چنانچه معيارهاي تعيين تعرفه‌هاي درماني سال 90 مشابه معيارهاي سال گذشته باشد، با توجه به رشد 30 تا 40 درصدي هزينه‌هاي جاري، تعرفه‌هاي خدمات درماني سال 90 نيز به همين ميزان بايد رشد كنند.
وي اضافه كرد: در تعيين هزينه‌هاي تمام شده براي هر تخت بيمارستاني در سال جديد بايد مواردي همچون اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، تورم سالانه و سود سرمايه‌گذاري مورد توجه قرار گيرد تا به يك قيمت واقعي به ازاي هر تخت / روز دست پيدا كنيم.


Tags: حذف یارانه‌ها، بودجه، طرانه درمان
منبع:  خبرگزاری فارس
مطالب مرتبط:  هدفمندسازی یارانه ها و افزایش 45درصدی نرخ خدمات پزشکی
تمکین نظام پزشکی به دولت در تعرفه گذاری خدمات پزشکی
بودجه 8300 ميلياردي سلامت براي سال 90
AV: 

بازگشت به فهرست


 
متن پیام*
Upload files and imagesDrag files here to upload
Drag files here
هیچ نوشته ای یافت نشده است.
Send Cancel
محافظت در مقابل ربات اسپم (کپچا)
بارگذاری تصویر